RuyaTabirleri.com

Rüyada Başbakan Görmek

Rüyada başbakan görmek, huzur, rızık, kazanç, bolluk, bereket ve saygınlık anlamına gelirken aynı zamanda da zorluk, üzüntü, keder, yokluk, şansızlık olarak da yorumlanır. Rüyasında başbakanla karşılıklı olarak görüşme yaptığını gören kişinin itibarı, saygınlığı ve makamı artar. Bir kişi rüyasında başbakanın kendisinden akıl aldığını görürse bu o ülkenin başbakanı olan kişinin toplumundaki her bireyin fikrine ve talebine değer verdiği anlamına gelir. Rüyada başbakanı hanesinde konuk eden kişi için resmi makamlardan gelecek bir destek vardır. Bu aynı zamanda başbakana da yorumlanır, başbakanın halkının desteğine ihtiyaç duyduğuna delalet eder. Devlet kapısında işi olan bir kişi rüyasında başbakanı görürse eğer bu o işinin olumlu olarak neticeleneceğine işaret eder.

Rüyada Başbakan

Rüyada başbakan görmek genel anlamda güzel olmakla birlikte, rüyanın yorumu başbakanın tavır, eda ve haliyeti ruhiyesine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Başbakanın kibirli, alçak gönüllü, agresif, pozitif ya da endişeli olması gibi değişen ruh haline bağlı olarak rüyanın yorumu değişebilir. Eğer başkan hoşgörülü bir tavır sergiliyorsa bu hayırlı olacak olaylara, agresif ve hırçınsa zorluklara delalet eder. Rüyada başbakan görmek aynı zamanda kişinin resmi bir işinin hallolması anlamına gelir.

Rüyada Başbakanla Görüşmek

İşinde rütbe sahibi olan bir kişi eğer rüyasında başbakanla karşılıklı görüşme yaptığını ya da kendisinin onunla bir konu üzerinde fikir alışverişi yaptığını görürse işinde en üst terfiyi alacağı anlamına gelir. Rüyada başbakanla görüşen kimse eğer mahkûmsa yakında hapisten çıkacağına, eğer gören kişinin borçları varsa bu borçları ödeyecek maddi gücü bulacağına, eğer bu rüyayı gören kimse müşkül bir durumda ise yakın zamanda tüm sıkıntılardan kurtularak feraha ereceğine, eğer işsizse iş bulacağına, eğer yolcu ise kısa zamanda memleketine kavuşacağına, sağ salim yolculuğunu bitireceğine,

Rüyada Başbakanın Elini Sıkmak

Rüyada başbakan tarafından görüşme için kabul edilmek ve el sıkışmak kişinin saygınlığının, rütbesinin ve gördüğü hürmetin artacağına işaret eder. Bu kişi toplumda sözü geçen, güçlü ve itibar sahibi biri olacak demektir. Rüyada başbakanın görüşmeye ya da bir yere geldiğini görmek ise devletin bir görevini ifşa edeceğine delalet eder.

Rüyada Başbakanı Sert Ve Asık Yüzlü Görmek

Rüyasında başbakanı asık suratlı ve sinirli gören kimse girmek istediği işe ulaşamaz veya işinde beklediği terfiyi alamaz. Bazı tabircilere göre bu rüya kişinin iş hayatında ortaya çıkacak huzursuzluklar ve sıkıntılardır. Bu rüyayı gören kimse bazı maddi sorunlarla yüzleşmek zorunda kalır ve bunun sonucunda da bazı üzücü olaylar yaşar. Rüyada başbakanı kendine kızarken görmek insanların tahkirini kazanacak eylemlerde bulunmaya, bazı davranış bozukluklarına, kendisine zararı dokunacak kişilerle birlikte olmaya veya zamanını boşa harcamaya yorulur.

Rüyada Başbakan İle Oturup Sohbet Etmek

Rüyasında başbakanla oturup sohbet eden kimse iyi bir devlet işine girer veya işinde yükselerek çok başarılı olur. Bu rüya bazen de kazançlı işler yapmaya, sıkıntılardan sonra ferahlığa erişmeye, her anlamda oldukça bereketli, bolluk ve güzellik içerisinde geçecek bir ömre, öğrenciler için sınavlarını vermesine, okulu geçmesine, öğrenim hayatlarında başarılı olmaya, işinde oldukça güzel girişimlerde bulunmaya, çok yüksek bir mevkiye gelmeye veya makam sahibi olmaya işarettir.

Rüyada Başbakanın Korumalarını Görmek

Bu rüya kişinin korktuğundan emin olmasıdır. Rüya sahibinin eğer bir korkusu varsa veya tehlike içindeyse kısa zamanda bu sıkıntılarından kurtularak, rahata kavuşur. Bu rüya bazen de kişinin atlatacağı tehlikelerdir. Bazı tabircilere göre ise korumalar, özellikle maddi sıkıntı çekenler için güvenebileceği, yardım alabileceği ve güçlü, kuvvetli, varlıklı bir adama işarettir. Koruma kişiye kötülük yapmak isteyenlere karşı muzaffer olmaya, onların tüm planlarını bozmaya ve onlardan gelecek tüm sıkıntılardan kurtulmaya işarettir.

Rüyada Kendisini Başbakan Olmuş Görmek

Rüyasında kendisinin başbakan olduğunu gören kimse çok büyük bir mevkiye, parlak bir geleceğe kavuşur veya her türlü sıkıntılarından, kederlerinden kurtularak her anlamda ferahlığa kavuşur. Bu rüya her açıdan oldukça hayırlı ve güzel bir rüyadır. Bu rüyayı gören kimse borçlarından kurtulur, eğer işe girmek istiyorsa devlette bir kadro alır, eğer evlenmek istiyorsa çok seveceği hayırlı bir kimse ile evlenir. Bazı tabircilere göre ise bu rüya, gören kişinin dini anlamda derecesinin yükselmesine, kulluk görevlerini güzel bir şekilde ifa etmesine işarettir.

Rüyada Adil Bir Başbakan Görmek

Rüyasında adi bir başbakan görmek, insanlar arasında hak ve adaleti sağlayan, kişilerin sıkıntılarını gideren ve her anlamda onlara yardımcı olan adil bir liderdir. Bazen de bu rüya, gören kişinin ailesi, arkadaşları ve akrabaları arasında adaleti sağlamasına, kendisinden ihtiyaç sahibi birisine ulaşacak yardımlara, sıkıntıların bitmesine, güvenilir ve herkesin sevdiği bir devlet başkanına bazen de o yılın oldukça ucuz, bereketli ve her anlamda bollukla geçmesine işarettir.

Rüyada Devlet Başkanı Görmek

Rüyasında devlet başkanı görmek, adil bir kimseye, toplum içinde saygınlık ve itibar kazanmaya, devlet içinde yüksek bir göreve gelmeye, öğrenciler için başarıya, iş anlamında kazanca, sıkıntılardan kurtulmaya, adil bir yöneticiye işarettir. Rüyada başkan görmek genellikle hayırlı ve iyi bir rüyadır. Tabircilerin çoğu için böyle bir rüya genellikle çalışma hayatına işaret eder. Özellikle terfi bekleyen, iş arayan ya da çeşitli girişimlerde bulunup bunların neticelerini bekleyen kişiler için oldukça hayırlı bir rüyadır. Devlet başkanı bazı zamanlarda da ele geçecek mal ve mülke, zenginliğe yorulur.

Rüyada Başbakanın Sesini Duymak

Rüyasında başbakanın sesini duyan kimse, oldukça güzel ve hayırlı bir haber alır. Bu rüya genellikle kişinin yapmak istediği ve uzun yıllar boyunca gerçekleşmesini arzu ettiği isteklere kavuşmasına, müjdeli haberlere, sürpriz havadislere yorulmaktadır. Böyle bir rüya gören kimse en yakın zamanda kendisinin şaşıracağı bir hızla yüksek bir mevkiye gelerek makam mevki sahibi olur.

Rüyada Başbakana Selam Vermek

Rüyada başbakana selam vermek, toplum içinde yüksek bir mevkiye sahip, oldukça varlıklı, güç ve kudret sahibi bir kişi ile tanışmaya; ondan yardım görmeye ve tüm maddi sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Bu rüyayı gören kişi girdiği sınavlarda başarılı olur ve iş görüşmelerinden olumlu sonuçlar alır. Bu rüya bazen de saygı görmeye, toplum içinde yaptığı davranışlarla yükselmeye ve insanlar arasında liderlik vasfı kazanıp, makamın yükselmesine işarettir.

Rüyada Başbakanla Beraber Yürüdüğünü Görmek

Rüyada başbakanla birlikte yürümek, devlet başkanlarının yanında iş sahibi olmaya veya ahlaklı, bilgili bir alimin fıtratını uyup onun yolunu takip etmeye işarettir. Bu rüya varlık kazanan, fakirlikten sonra herkesin imreneceği bir zenginliğe ulaşan, mal ve mülk sahibi olan herkesin sevdiği ve saydığı bir adama da işaret etmektedir. Başbakanla birlikte yürümek, kişinin neslinden gelecek ve tüm insanlığa faydası dokunacak bir kimseye de işaret edebilir. Bu kişi, büyüdüğünde ahlakı, zekâsı ve karakteri ile herkesin hayranlığını kazanır; ayrıca çok başarılı olarak varlığından, servetinden yardıma muhtaçlara sarf eder. Bu rüya bekâr kimseler için zengin bir kişi ile evlenmesine veya evlendikten sonra oldukça büyük mal ve mülke sahip olmasına da yorulabilir.

Rüyada Cumhurbaşkanı Görmek

Rüyasında cumhurbaşkanı gören çok az kişiye nasip olabilecek derecede büyük bir geleceğe sahip olur. Bu rüya devlet işine girmeye, varlıklı insanlarla oturup kalkmaya, yaptığı her girişimden başarı elde etmeye, dünyada şan, şöhret sahibi büyük bir adam olmaya işarettir. Rüyada cumhurbaşkanı ile sohbet eden, terfi eder ve topluluğun başına amir olur. Cumhurbaşkanının arkasından giden lider vasıflı ve akıllı bir adamın tıynetine uyar, onun gibi bir hayat sürer. Cumhurbaşkanın elini sıkmak devlet işine, onunla kucaklaşmak çok parlak bir hayatın olmasına, cumhurbaşkanı ile toplantı yapmak, çok yüksek mevkili insanların arasında bulunmaya veya onlardan yardım görmeye işarettir.

Rüyada TBMM’yi Görmek

Bu rüya devlet kapısında iş takip edenler için kolaylığa, mahkûm kişiler için kısa sürede hapisten kurtulacaklarına, öğrenciler için sınavlarında başarılı olmaya, tüccarlar için kazançlı çalışmalara, iş arayanlar için yakında kadrolu bir işe girmeye, borçluların borcunu ödemesine, devletten yardım almaya, devlet başkanlarına, halkın iyi geçimine, o yılın bolluk ve bereketle geçmesine ve her anlamda mutluluk esenlik içinde olmaya işarettir. Bazı tabircilere göre bu rüya gören kişinin saygın bir kişiliğe sahip olduğunun, ahlakı, karakteri ve iyi huyu ile herkesin gözünde yüksek bir derecesi bulunduğunun göstergesidir.

Rüyada Başbakan Görmenin Psikolojik Yorumu

Özellikle bu rüya iş sahibi olmak isteyen, çalışma hayatı ile ilgili planları olan kişilerin gördüğü ve makam ve mevki isteğinin ortaya çıkardığı bir rüyadır. Gerçek hayatta zor durumda kalan, sıkıntı çeken bir kişi feraha ve rahata ulaşmak istiyorsa rüyada başbakan görürse içindeki hedeflerini rüyada gerçekleştirmeyi amaçladığının göstergesidir. Bazen de ferahlamaya ihtiyaç duyan veya herhangi birinden yardım bekleyen bir kimse bu rüyası ile kendisine yüksek bir makamdan yardım gelmesini ya da tüm sıkıntılarından kurtaracak bir kişiye ihtiyaç duyduğunun göstergesidir.

Bu Rüya Tabirini Paylaş!

Google+'da
Rüyada Başbakan Görmek Hakkındaki Rüyalar;

 1. Akif (26 Ocak 2014 saat: 01:56)

  Rüyamın sadece başbakanla olan kısmını yazsam yeterli olacağı kanısındayım. Tepelik bir yerde oturuyorum ve düşünceli bir haldeyim o esnada bir jandarma arabası geliyor sağ yanımdan geçip arkamdan dolaşarak solumda duruyor ve yolcu koltuğundan Başbakanımız iniyor.. ben kalkıp kalkmama konusunda tereddüt etmekle beraber bir harekette bulunmuyorum ve Başbakanımız hafif tebessümle; Merhaba Akif diyor (bu esnada elinde ajanda gibi de bir şey var) ben yerimden hafif kalkarak Merhaba Başbakanım Hoş Geldiniz deyip tekrar yerime oturuyorum ama sonra da pişman oluyorum neden saygıda kusur ettiğimle ilgili kendime kızıyorum.


 2. GÜLDENUR ÇAVUŞ (26 Ocak 2014 saat: 12:14)

  rüyanda başbakan RECEP TAYYİP ERDOĞAN çalıştığım okulumda benim sınıfta benim sandalyeme oturuyor. KONUŞUYOR ama tam hatırlamıyorum.ve ben daha sonra başka bir yerde yeri tam hatırlamıyorum. ama kesinlikle dış mekan ben kendimi tanıtıyorum. (ben su anda chp ilce belediye meclis üyesi aday adayıyım. ve haftaya pazar ön seçim var. rüyamın tabirini yaparsanız çok sevinrim. teşekkürlar.


 3. secattin (12 Şubat 2014 saat: 08:25)

  Neresi olduğunu bilmediğim bir yerde bir Kahvehaneye giriyorum gazetelerin bulunduğu masaya yaklaşıyorum o arada başbakan elinde süpürge bir taraftan masadaki dağılmış gazeteyi toparlıyor ben bu arada başbakana nezaketen nasılsın efendim tokalaşıyorum.bu arada masadaki gazeteyi kendisinden istedim.gazeteyi bana uzattı bende aldım.sonra kahvehaneyi süpürge ile süpürmeye devam etti.


 4. Ömer KAYAN (07 Mart 2014 saat: 16:50)

  Rüyamda başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı gördüm. Büyük bir caminin avlusundaydık. Yanlış hatırlamıyorsam Mescid-i Nebevi idi ama emin değilim. Cemaatin namaz kılacağı yerlere seccade seriyorduk. Ve yerleri düzenliyorduk. Bizden başka kimse yoktu. Yerlerde cemaat için hurmaları ve suları hazırdı. En son sonunda ufak bir konuşma oldu ama ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Ve iki tane gazeteci geldi ve fotoğraflarımızı çekmeye başladı. Ve rüya burada bitti.


 5. yağmur ecem (18 Mart 2014 saat: 13:45)

  rüyamda başbakanımıza türk kahvesi yapıyorum başkanımız ben sade kahve istiyorum diyor ben şekerli yapıyrm sonra emine hanımı ve bir bayanı goruyrm memleketımı soruyorlar başbakanımız benden rica ediyr torunuma yarın için bakarmısın dıye bir kız çoçuğu sarışın güzel bir cocuk. cocuğu opuyrm oda bana sarılıyr merdivenlerden ınıyrm etegımı topluyrm takılmayayım dıye copcuğn elınden tutyrm bır elımdede kahve fıncanları var sonra bilal erdoğanı görüyrm beni cok beğendiğini hep onların yanında olmasını istyr bırden dısarı cıkıyrm kalabalık bir suru insan var


 6. mert (18 Mart 2014 saat: 20:54)

  yaklaşık 2 aydır başbakanımızı bize misafir gelir görüyorum en sonki rüyam başbakanımız şehrimize geldiğinde bizde kaldığını görüyorum tsabi bende bu durumdan gayet mutlu oluyor insanlar neden hep başbakan size geliyor diye soranlar oluyor ve başbakanımız arka cebinden 20 tl banknot verip bunları seçmenlere dağıtmamı söyledi diğer bi iki kişiye daha büyük paralar verdiğini gördüm.. hatta yanımdaki arkadaşlarım benden neden başbakandan daha fazla para istemediğimi sordular… ilginize alakanıza teşekkür ediyorum.


 7. Zeynep (08 Nisan 2014 saat: 07:39)

  Rüyamda iş yerinde kocaman tencerenin içinde yemek yiyorum sonra biri başbakan RTE geldiğini konuşma yapacağını söyledi bende aceleyle gidiyorum kocaman yeşilliklerle kaplı bir meydandı arkadaşımda oradaydı ve bir bitkiye basıp yamultmuştu başbakanımız bunu görünce eğilip bitkiyi düzeltti sonra arkadaşımla hayret ediyoruz o bitkiyi uzaktan nasıl gördüde aldı düzeltti die .


 8. Şencan (11 Nisan 2014 saat: 16:07)

  Merhaba Hayrolsun inşallah diye başlayayım Rüyamda Recep Tayyib erdoğanın eviymiş.atletleri yıkamak lazım dedi. Erkek atletiymiş ama yıkanmak için kırlı sepetindeymiş. Başbakanımız Bana bi bornoz verdi ve duş al dedi.o . Bornoz evde şimdi kullandığım bornoz beyaz. Kapı çalındı duş almadan o bornozu giyindim ve kapıyı açtım gelen emine erdoğanmış. . Normalde tesettürlüyüm ama rüyamda evin içerisinde yarım tayt ve penye vardi üzerimde. bu kıyafetlerin üzerine giyindim bornozu kapı açmak için. Emine erdoğan elinde bir poşetle girdi evin mutafğına girdi. Bir kaç bayan bir hazırlık içindeler mutfakta.o da mutfakta onlara dahil oldu. Hamur işi bir şeyler bi davet için hazırlanıyormuş. Bana dediki o atletleri iyi muhafaza etmek lazım onların üzerinde terör örgütüyle ilgili deliller var. Sonra Tayyip erdoğanın yattığı odaya giriyorum. Sırtustü yatmış uyuyor. ÜZerine Battanıye arıyorum bulamıyorum. Askıda bir ceketi var onu örtüyorum. Yatak odası küçük dar ve biraz düzensiz. eski köy evi yatak odası gibi. uyamdım Cuma sabahı ve ezan okunuyordu.


 9. Rabia Adeviye (01 Mayıs 2014 saat: 15:11)

  Bizim evin yakınlarında bi evin önünde Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yapıyor ve orada bulunan halk da onu dinliyordu. Yanında da Emine Erdoğan var. Su yeşili bir elbise gitmişti hatta eşi. Sonra ben bizim evden çıkıp o bölgeye doğru gittim. Ben yaklaşınca başbakanımız da arkasına döndü ve benim yanıma doğru geldi. Normalde erkeklerle asla tokalaşmadığım halde başbakanımız ile tokalaşıyordum. Bir yere oturuyoruz ve sohbet etmeye başladık yaşımı okulumu falan sordu. Bayağı konuştuk ama tamamını hatırlamıyorum sonra da uyandım zaten..


 10. YASEMİN (02 Mayıs 2014 saat: 10:18)

  Merhaba,
  Sabah ezanından sonra rüyamda Başbakan ve birkaç kişi ile yolculuk ettiğimizi görüyorum. Ben başbakanın kızıymışım. O ön koltukta oturuyor. Arkaya dönüp birşeyler almak için duracağımızı söylüyor. Araç duruyor ben de o da iniyoruz. Ben durun ben alayım istediklerinizi diyorum. O da ben alırım diyor. Ama üzerinde para taşımadığından ona para veriyorum. Kızı olduğumdan bunu gayet normal karşılıyorum. Ve uyandım..Hatırladıklarım bunlar.. Yorumlarınızı bekliyorum.Teşekkürler.


Görmüş olduğunuz rüyayı tüm ayrıntılarıyla bize yazın! Yapmış olduğunuz yorumlar tüm sitemiz kullanıcılarına açık olarak yayınlanacaktır.

Etiketler: , , ,