RuyaTabirleri.com

Rüyada Domates Görmek

Rüyada domates görmek hayırlı ve güzel olana işaret eder. Müjdeli ve sevindirici şeyler duymaya delalet eder. Domates genel olarak iyi şeylere ve beklenmedik anda meydana gelecek olan gelişmelere işaret ederken bazen de karşılaşılacak olan sıkıntıya, üzüntüye ve zorluklara işarettir. Zamanında görülen domates kısmete, şansa, berekete ve kazanca işaret eder. Domatesin tadı eğer mayhoşsa rüya için hayır gelmeyecek yorumu yapılır. Eğer domates yetişmiş ve kırmızı ise yani tatlıysa bu kazancın artışına işaret eder.

Rüyada Domates Almak

Rüyada domates almak da domates toplamak da aynı şekilde yorumlanır. Rüyasında domates toplayan kişi, uzun zamandır beklediği bir haberi, hiç beklemediği bir anda alacak ve çok sevinecek demektir. Domates toplamak kısmet, bereket gibi güzel işlerin de habercisidir. Evlenmek isteyen bu rüyayı görse kısmeti açılır. Borçlu bir kimse bu rüyayı görse tüm borçlarından kurtulur. İş sahibi olan bir kişi domates satın aldığını veya topladığını görse, çalışma hayatında birçok başarı elde etmesi sonucu eline yüklü miktarda para geçer.

Rüyada Pişmiş Domates Görmek

Rüyada pişmiş ya da çiğ domates hayırlı olmayan, hiç alın teri dökülmeden, hile ile üç kâğıt ile kazanılan haram para anlamına gelir. Pişmiş domates bazen, olgunlaşmaya, sebat eden ve herkes tarafından ahlakı övülen bir adama, ele geçecek maldan biriktirmeye veya mal toplamaya da yorulabilmektedir.

Rüyada Domates Toplamak

Rüyada bir bostandan ya da bir tarladan domates toplamak, eli kulağında olan hayırlı bir iş ya da haber anlamına gelir. Domatesin manavdan ya da pazardan alınması da aynı şekilde yorumlanır. Domates toplamak berekete, nimetlerin çoğalmasına, kar elde etmeye, ele geçecek yüklü miktarda paraya, karlı işler gerçekleştirmeye, kişinin manevi hayatına, derecenin artmasına, makam sahibi olmaya da işaret edebilmektedir.

Rüyada Yeşil Domates Görmek

Rüyada yeşil domates görmek kazanca işaret eder. Eğer domates yeşil ve ekşi ise bu durum iyiye delalet etmez. Bu rüya bazen de kişinin dini durumunun bir göstergesidir. Yeşil domates toplayan kimse, yapacağı çok büyük bir iyilik sonucu sevap kazanır ve derecesi yükselir. Yeşil domates yiyen kişi dünyevi olandan uzaklaşarak kendini maneviyata yönlendirir.

Rüyada Kırmızı Domates Görmek

Rüyada kırmızı domates görmek değerli eşyalara işaret eder. Ziynet eşyası anlamına gelir. Kırmızı, olgun domates daima hayırlara işaret eder. Kırmızı domates yiyenin eline yüklü bir para geçer. Kırmızı bir domates doğramak kazancının biriktirmek ve tasarruf etmektir. Kırmızı bir domates satın alan kişi hayatı boyunca huzur ve mutlulukla yaşar.

Rüyada Domates Yemek

Rüyada domates yemek hayırlı kısmetlere işaret eder. Rüyasında kırmızı domates yediğini gören kişinin hayat yolu hep aydınlık ve güzeldir. Kısmeti bol şansı açıktır. Çevresi ferah ve geniştir. Hanesinde rızkı bol, evlatları hayırlıdır. Rüyasında kırmızı domates yediğini gören kişinin hem hane halkı çoğalır hem de kazancı ve rızkı artar.

Rüyada Bahçede Domates Görmek

Bu rüya sadece sizi değil, tüm ailenizi mutlu edecek ve hepinizi oldukça ferahlatacak bir haber almaya işaret eder. Özellikle ailevi sorunlar yaşayan kimse bu rüyayı görse yakın zamanda feraha erer ve tüm sıkıntılarından kurtulur. Bahçe domatesi, kolaylıkla kazanacağınız helal paradır. Bazen de bu rüya sıkıntı çekmeden mal biriktirmeye veya geçimini hayırlı yollardan sağlamaya da yorulabilmektedir.

Rüyada Domates Çekirdeği Görmek

Rüyada görülen domates çekirdekleri evladın sembolüdür. Bu nedenle çocuğu olmayan bir kişi bu rüyayı görse, eğer evli ise yakında bir evlada sahip olur. Çok miktarda görülen çekirdek sizin de birkaç çocuğunuz olacağına işarettir. Eğer çekirdek büyükse sizden gelecek nesil ahlaklı, eğitimli ve okumuş kişiler olur. Küçük çekirdekler az çocuğa bazen de ele geçecek az miktarda paraya da yorulabilmektedir.

Rüyada Ekşi Domates Görmek

Rüyada görülen ekşi domates bazen keder ve üzüntüdür. Bu nedenle rüyasında ekşi domates yiyen kimse kedere düşer veya kısa süreli bir sıkıntı yaşar. Bu rüya bazen de faydasız ilme, kişiye hayırlı olmayan kazanca da yorulabilmektedir.

Rüyada Domates Kabuğu Görmek

Rüyada gördüğünüz domates kabuğu genellikle israf ettiğiniz veya hor kullandığınız malınız ve paranızdır. Domatesi soyup kabuğunu atan kişi, çok kazanırken elindeki malın değerini bilmez ve onu yanlış yollarda harcar. Bazen de bu rüya kısa süre sonra elinizden çıkacak bir miktar paranın göstergesidir. Alışveriş sonucunda bir şey satın alıp malınızın bir kısmını verirsiniz.

Rüyada Yaz Mevsiminde Domates Görmek

Rüyada yazın domates görmek mevsiminde olduğu için hayırlı ve güzel bir rüyadır. Bu, sizin için her şeyi güzel ve bereketli olacağına, her anlamda sıkıntıdan kurtulup feraha ereceğinize, eğer bir üzüntünüz varsa kısa sürede bunu atlatacağınıza işaret eder.

Rüyada Domates Fidanı Görmek

Rüyada görülen domates fidanı, sizi bekleyen hemen ulaşamayacağınız fakat bir süre sonra elinize geçecek olan mal ve paradır. bu rüya genellikle kişinin kazancının bir sembolüdür. Çalışmalarınızın sonucunda elde edeceğiniz başarıya ve hedeflerinize bir bir ulaşacağınıza yorulabilmektedir.

Rüyada Çürük Domates Görmek

Böyle bir rüya size karşı yapılan bir uyarıdır. Çevrenizde bulunan arkadaşlarınızdan sizin için hayırlı olmayan ve sizin hakkınızda yalan yanlış haberler yayan bir kişinin var olduğunun ve onun yüzünden arkadaşlarınız arasında kötü bir nama kavuştuğunuzun habercisidir.

Rüyada Taze Domates Görmek

Rüyada görülen taze domates bereketli her anlamda kazançlı bir döneme girdiğinizin ve bu dönemi iyi değerlendirip eğer para biriktirirseniz ileride rahat edeceğinizin göstergesidir. Taze domates her anlamda yaşayacağınız güzel günlerin göstergesidir. Bu iş hayatınızda da aile hayatınızda da olabilir. Her anlamda ferahlayacağınıza ve kısmetlerinizin artacağı bir sürece girip aile hayatında huzuru bulup iş hayatında da oldukça büyük karlar elde edersiniz.

Rüyada Domates Suyu Görmek

Rüyada görülen domates suyu, size uzak bir akrabanızdan ulaşacak mala, ganimete veya mirasa yorulur. bu rüya hiç beklemediniz bir yerden kar elde etmeye, uzaktan ulaşacak habere veya paraya işaret eder.

Rüyada Domates Salçası Görmek

Domates salçası, bereketli ve kazançlı bir işin göstergesidir. Bu rüyayı gören kimse, işinde başarılı olur veya kendisine oldukça büyük bir kar getirecek bir işe girer. Bazen de bu rüya kişinin konacağı büyük bir mirastır. Rüyasında domates salçası yapa kişi, kendisine yeni bir ev alır veya bulunduğu evi değiştirerek başka bir yere taşınır.

Rüyada Ezilmiş Domates Görmek

Rüyada görülen ezilmiş domates, haram mal veya paradır. ezilmiş domates gören kişinin eline gayri meşru yollardan bir mal ulaşır. Bazen de bu rüya hayırsız kazanca işarete der. Ezilmiş domates alan kişi, kendisine faydası olmayan iller peşinde koşarak hayırsız para elde eder.

Rüyada Dilimlenmiş Domates Görmek

Dilimlenmiş domates taksim edilmiş para veya maldır. Bu rüyayı gören kimse ortaklaşa bir mal edinir veya taksim edilmiş paradan payına düşeni alır. Bazen de bu rüya gören kişi için zaman içinde ulaşacak hayır ve berekettir. Hemen olmasa da belirli bir süre içerisinde elinize büyük bir para geçer veya hayatınızın farklı alanlarında başınıza güzel olaylar gelir.

Rüyada Domates Dikmek

Rüyasında domates diken kimse gelecek için bazı yatırımlarda bulunur. Bu rüya sizin uzun vadede yapacağınız işlerin, gelecekte size fayda sağlayacak yatırımların, para biriktirmenin veya mal toplamanın sembolüdür. Bazen de bu rüya sizden doğacak evlatlara ve ileride onlardan göreceğiniz faydaya da işarete eder.

Rüyada Sayısı Bilinmeyen Domates

Rüyada sayısı bilinmeyecek kadar çok olan domates, çok büyük bir para ve hesabı olmayan maldır. Sayısız domates gören kişinin eline çok miktarda mal mülk geçer. Bu rüya sizin her anlamda büyük işler gerçekleştirip bunların sonucunda büyük karlar elde edeceğinize yorulabilmektedir.

Rüyada Domates Konservesi Görmek

Domates konservesi uzun süredir görüşmediğiniz bir arkadaşınızdan alacağınız haberdir. Bazen de bu rüya eskimiş, unutulmaya yüz tutmuş bir hadisenin tekrar canlanmasına; uzun süredir beklediğiniz bir haberin size ulaşmasına, çok uzak bir arkadaştan alacağınız müjdeli bir habere işaret eder.

Rüyada Kuru Domates Görmek

Rüyada kuru domates gören kişi geçimini hayırlı ama biraz da zorlu yollardan kazanır. bu rüya meşakkat çekmeden bazı hayırlara ulaşamayacağınıza; sonucunda tüm sıkıntılarınıza değecek, her anlamda güzel ve hayırlı neticeler elde edeceğinize yorulabilmektedir. Kuru domates, sıkıntı ile elde edecek mala, zorlukla birlikte size ulaşacak kolaylığa da yorulabilmektedir.

Rüyada Bir Ölünün Domates İstemesi

Rüyada ölünün gören kişiden domates istemesi, kendisinin arkasından hayır dua beklediğinin bir göstergesidir. Bu nedenle bu rüyayı gören kişi, o ölünün arkasından dua okumalı ve sadaka vermelidir. Bazen de bu rüya eğer ölen kişi tanınmıyorsa sizin yapacağınız amellere de işaret eder. Rüya sahibi eğer insanlara yardım eder ve günahlardan sakınıp sevaplara yönelirse, hem bu dünyada hem de ahirette ferahlar ve kendisine her anlamda kolaylık erişir.

Bu Rüya Tabirini Paylaş!

Google+'da
Rüyada Domates Görmek Hakkındaki Rüyalar;

 1. mehmet (12 Mart 2014 saat: 12:52)

  eskiden yanımda çalışan bir kardeşim (bayan) beni ve eşimi rüyasında görmüş üçümüz bir yerde elimizde üç tane kırmızı domates varmış ve biz bunları toprağa eşeleyip gömüyoruz.domatesler ufak ama kırmızıymış.bunu yorumlarsanız sevinirim.bu tarz rüya hakkında hiç yorum yapılmamış bu yüzden sizden yorum yapmanızı istiyorum domatesleri hiç yememişiz bu arada sadece elimizdeyken sonradan ekmişiz


 2. hürü erdoğan (16 Nisan 2014 saat: 11:55)

  patronum kırmızı domatesleri çekmem için bana verdi ince uçlu blendırla çek sonrada bana getir içeceğim dedi.bende aldım çekerken domatesler hep üzerime sıçradı.kıyafetim kirlendi.sonra normal blendır aldım ve domatesleri çekip bardağa koydum ona götürmek için.ama götürüp götürmediğimi hatırlamıyorum.cevap yazarsanız sevinirim.çünkü internette domatesin üzerine sıçraması ile ilgili herhangi bir sonuç bulamıyorum.şimdiden teşekkürler


 3. Hatice (13 Ekim 2014 saat: 09:54)

  Rüyamda kapalı bir araç ile birçok kişi seyahat ediyor belli bir süre sonra o araçtan idiğimde yanımda bir arkadaşım var sonradan fark ediyorum ki yanımda açık yeşil süslü bir elbise giymiş bir kız çocuğu elimi tutuyor sonra ikimiz el ele pazara gidiyoruz benim üstümdede aynı eybiseden var .pazarda sayısı belli olmayan bir sürü kızmızı domates ve yeşillik görüyoruz.


 4. sevtap (14 Ekim 2014 saat: 15:34)

  Merhaba, ben ruyamda bizim evdeki cekyatin icinden 2 adet butun 100 tl, 2 adet butun 50 tl buluyorm. Sonra da bende olan pembe bi sweetshirt un aynisindan buluyorum ardindan bir kac tisort biri kirmizi buluyorum. Sonra bir eve misafirlige gidiyoruz ev cok buyuk ve luks, mutfaga kahvalti hazirlamak icin giriyoruz tezgah cok yuksek ben iyi kotu yetisebiliyorum ama ev sahibi kadin benden azicik daha kisa onun icin zor olmuyo mu acaba diyorum. Sonra bi sepet dolusu domates ince uzun bazilari seciyoruz iki uc tane dograma tahtasina aliyoruz. Yorumlarsaniz sevinirim tesekkulrer


Görmüş olduğunuz rüyayı tüm ayrıntılarıyla bize yazın! Yapmış olduğunuz yorumlar tüm sitemiz kullanıcılarına açık olarak yayınlanacaktır.

Etiketler: , , , , ,