RuyaTabirleri.com

Rüyada Kaçırılmak

Rüyada kaçırılmak, rüya sahibi ile ilgilenen, onu göz hapsinde tutan ve adım adım izleyen bir kişi olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin gittiği her yeri ve görüştüğü her kişiyi bilmek isteyen, onu gözünün önünden kaybetmek istemeyen biri olduğu anlamına gelir. Bu kişi, rüya sahibinden her an haber alabilmek için, rüya sahibinin çevresindeki herkese, kendini haberdar etmeleri için tembihlerde bulunmuştur. Çünkü amacı rüya sahibini, her an denetlemektir.

Rüyada Kaçırılmaktan Kurtulmak

Rüya sahibinin baskıcı ve dayatmacı tavrı nedeni ile kendisini çok bunaltan ve rahatsız eden bir kişiden, onu hayatından tamamen çıkarması sureti ile kurtulmasına delalet eder. Rüyada kaçırılmaktan kurtulduğunu gören kişi, bu baskılar karşısında susup her şeyi içine atmaktan patlama noktasına gelecek, en sonunda tepkisini göstererek bu kişiyi hayatından kalıcı olarak çıkaracak ve büyük bir dertten kurtulacaktır.

Rüyada Kaçmak

Rüya sahibinin huy ve tavır değiştirmesine, kişiliğinin olumsuz yönde değişmesine delalet eder. Bu büyük değişim rüya sahibinin çevresi için de şok edici etki yaratacak, herkes rüya sahibinin eski haline geri dönmesini dileyecektir.

Rüyada Birinden Kaçmak

Rüya sahibinin bir şey üzerinde, uykularını kaçıracağı kadar duyduğu kaygıların yersiz olduğunu fark edip, nihayet eski huzuruna ve mutluluğuna geri kavuşacağına tabir edilir.

Rüyada Kovalanmak

Rüya sahibinin bildiği bir gerçeği bir türlü kabullenmediği, bunu dillendiren kişilere ters tepki gösterdiği ve durumu inatla inkâr ettiği anlamına gelir. Rüya sahibi bu gerçeği ört bas etme fikrini o kadar benimsemiştir ki başkalarına o konu üzerinde konuşma hakkı dahi tanımamaktadır.

Rüyada Saklanmak

Rüya sahibinin bir sırrı olduğuna ve bunu hiç kimseyle paylaşmaya cesaret edemediğine işaret eder. Rüyada saklanmak rüya sahibinin ısrarla gizlediği şeylere yorulur.

Rüyada Teröristler Tarafından Kaçırılmak

Aşırı baskı altında hissedilen bir işte çalışmak, kişiyi sürekli kontrol etmek isteyen bir iş arkadaşıyla tartışma yaşamak anlamına gelen rüya, kuşkuların, tedirginliklerin artacağı bir döneme işaret ederken, kişinin attığı adımlara dikkat etmesi gerektiğini, özellikle düşmanlarının eline koz vermeden hareket etmesinin kendi yararına olacağını ifade eder.

Rüyada Yurt Dışına Kaçırılmak

Yaşanılan bir ilişkiden kurtulmak isteyen rüya sahibinin bu konuyu yakın bir arkadaşına açacağını bildirir. Evli kimselerin eşleriyle aralarındaki tartışmalı dönemin kişiyi fazlasıyla yıpratacağını, eşin itaatsizliği, söz dinlememesi yüzünden sık sık sorunlar yaşanacağını da bildirir. Mutlu günlere düşen gölgeleri, huzursuzluğu ve tatminsizliği de ifade eden rüya, yakın zamanda yaşanacak bitişlerin kişiyi rahata erdireceğini fakat o güne kadar sabırlı olmak gerektiğini tabir eder.

Rüyada Evden Kaçırılmak

Çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen akrabalarla bağların kopacağına, iş ortamında kişiyi kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışan bir amirle ters düşüleceğine tabir edilir. Huysuz bir eşe yorumlanan rüya, kişinin daha fazla anlayışa ihtiyacı olacağı bu dönemde çareyi tek başına kalmakta bulacağını, fikirlerini kimseyle paylaşmadığı gibi, yakınlarına da sıkıntılarından bahsetmeyeceğine delalettir.

Rüyada Düğünden Kaçırılmak

Mutluluğa gölge düşürecek birinin, hanede nazar olduğunun ifadesidir. Zorla girilen bir işe veya yapılan işten keyif alınmadığı için verimsizlik yaşanacağına yorumlanan rüya, borcu olanlar için mahkeme kapılarında geçecek zorlu zamanlara da yorumlanır. Kişi kendi düğününden kaçırılıyorsa, yapacağı evlilik çok uzun sürmez.

Rüyada Kalabalıkta Kaçırılmak

Rüya sahibinin açık fikirli, paylaşmayı seven yapısının çevresi tarafından da çok hoş karşılandığını, zevk ve sefa içinde geçecek ömrü, birden fazla meşguliyeti olan rüya sahibinin ideallerini de gerçekleştireceğini tabir eder.

Rüyada Okuldan Kaçırılmak

Okumak istemeyen, eğlenceye düşkün bir evlada alamettir ve ebeveyn olanların çocuklarının zorlu süreçlerinde sıkıntılı zamanlar yaşayacaklarını, sabrı ve mantığı elden bırakmamak gerektiğini ifade eder. Yetişkin biri için karşısına çıkacak eğitimli, kültürlü, belli bir hayat standardına erimiş taliplerinin varlığına yorumlanır. Kötü şansa ve alınan kararlara başkalarını karıştırmak yüzünden çatışmalar yaşamaya da işarettir.

Rüyada Düşmanı Tarafından Kaçırılmak

Kişinin kendi hayatında hayra alamet olmayan bir karar alacağına ve bu karar sonrasında aile fertleri ile de arasında pek çok kavga olacağına yorumlanır. Atılan yanlış adımların düşmanları kuvvetlendireceğine, her konuyu herkesle paylaşmak suretiyle önemli sırların ağızdan ağıza dolaşacağını ifade eder. Her açıdan kişiye uygun olmayan biriyle evlilik yapmak ve pişmanlık duymak anlamına da gelir.

Rüyada Kaçırılıp Öldürülmek

İş konusunda önemli bir fırsat doğacağını, şans çarkının kişiden yana değişmesiyle beraber bugüne kadar çözülemeyen, birikmiş sorunları çözmeye yorumlanır. Etki altında kalmadan kendi hayatını sürdüren rüya sahibinin onurlu ve dürüst tavrı sayesinde ilerleyen zamanlarda kariyeri için çok önemli bir terfi alacağını, maaş artışıyla da hayatını daha rahat sürdüreceğini delalet eder.

Rüyada Kaçırılıp Yaralanmak

Aç gözlülük etmek suretiyle çok güzel bir fırsatı kaçıracak olan rüya sahibinin pişmanlıktan gözyaşı dökeceğine yorumlanır. Rüyada kan görülmüşse aşk ilişkilerinde beklenmedik anlaşmazlıklara, bir hevesin kursakta kalmasına, yapılan başlangıçların kişi için istenen sonuçları sağlamayacağına yorumlanır. Rüya sahibinin yaşama hevesini azaltacak olayların ve durumların arka arkaya geleceği zor bir sürecin ifadesidir.

Rüyada Kaçırılıp İşkence Görmek

Sabırsızlık yaparak aile sözü dinlemeyen kişilerin yaşayacakları olumsuzluklardan sonra akıllarını başlarına alacağına yorumlanır. Eski düşmanlıkların yeniden canlanacağı husumet içinde olunan akrabalarla hanede tartışmalar yaşanacağını, kişiden nefret eden birinin hakaretlerini duymayı ifade eder. İşyerinde baskı görmek, yöneticiler tarafından aşağılanmak veya angarya işler verilmesi suretiyle sıkıntı yaşamak manasındadır.

Rüyada Kaçırılıp Vurulmak

Elde ettiği tecrübeleri iş yaşantısında kullanan rüya sahibinin yakın zamanda dosta düşmana başarılarını kanıtlayacağını, kendisini çekemeyen insanları edindiği güçle alt edeceğini tabir eder. Bir vedanın kişi için yeni bir kapı açılacağı manasına gelen rüya, boşa harcanan zamanların sonrasında işine dört elle sarılmak şeklinde yorumlanır.

Rüyada Arkadaşı Tarafından Kaçırılmak

Ne yapacağını bilemediği maddi sıkıntılarından bir arkadaşının vereceği borç parayla kurtulan rüya sahibinin yaşayacağı sevinçle hayatını düzene sokacağını, uzun süre sonra ilk kez rahat bir nefes alacağı gibi, sağlığının da düzeleceğine tabir edilir. Harcanan emeklerin, çalışmaların ve sabrın sonunda selamete erişileceğinin müjdesini verir.

Rüyada Bilmediği Biri Tarafından Kaçırılmak

Haddini ve ölçüsünü bilmeyen biriyle ağız dalaşı yapılacak olunduğuna ve kişinin çevresindeki bu tip insanlara karşı tavır değişikliğine gideceğine tabir edilir. Rüya sahibini kirli işlere bulaştırmak isteyen art niyetli kimselerin amaçlarına ulaşamayacaklarını, kişinin kalbinin temizliği ve inancının gücüyle asla haram lokma yemediği gibi, kötülükten de uzak duracağını bildirir.

Rüyada Arabayla Kaçırılmak

İlişkisini bir süredir ihmal eden, eşine gereken özeni gösteremeyen rüya sahibinin davranışlarını daha ölçülü hale getireceğini ve yaşadığı ikilemleri kenara bırakıp, somut kararlar alacağını bildirir. İş yaşantısını değiştirmek isteyen rüya sahibinin istifa ederek, kendisine küçük bir işletme açacağına, ilk zamanlarda çok kazanmasa da, zamanla eline geçen paranın bereketinin artacağına haber verir.

Rüyada Kendi İsteğiyle Kaçırılmak

Tamamen kendi kararlarınızı alarak yolunuza devam edeceğinizi, sizi yolunuzdan caydırmak isteyen insanlar olsa da, inatçı yapınızla gittiğiniz yoldan dönmeyeceğinizi bildirir. Kendi isteğiyle kaçırıldığını gören kişiler çektikleri cefalardan kurtulur, hapis iseler özgürlüklerine kavuşurlar. Rüya sahibinin çevresindeki bazı insanları imtihan etmek için küçük oyunlar oynayacağına ve bu sayede dostlarını da, düşmanlarını da daha iyi anlayacağına alamet eder.

Rüyada Bayıltılarak Kaçırılmak

Sağlığını ihmal eden kişiler için kısa bir dönem hastanede yatmak, bir süreliğine işten uzak kalmak anlamına gelir. Genç kişilerin zamanı doğru kullanamadıkları için istedikleri kariyere ve çalışma koşullarına geç kavuşacaklarına, evlilik ve çocuk sahibi olma isteklerini de bir süre ertelemek zorunda kalacaklarına yorumlanır.

Rüyada Hapishaneden Kaçırılmak

Beraat etmek, hapisten kurtulmak, kötü giden bir evliliği sonlandırmak ve kişiye zarar veren bir işi kapatmak anlamına gelir. Dikkatli davranarak kötülükten ve düşmanlardan uzak kalmak manasına da gelir.

Rüyada Kaçırılıp Zorla Evlendirilmek

Hayallerinin peşinden sürüklenen rüya sahibinin gerçeklerin farkına vardığında geç kalmış hissedeceğine, kendisi için uygun olmayan bir ilişkiyi sonlandıracağına yorumlandığı gibi, ailesini kırmamak için istemediği biriyle evlenmek zorunda kalmak anlamına da gelir.

Rüyada Kendisini Kaçıran Kişiyi Dövmek

Hakkını söke söke almak demektir ve özellikle mal kaçıran, kişiye ait olan mirasın üstüne çökmeye çalışan kişilerden mahkemede hesap sormak anlamına gelir. Kendisini aldatan, parasını çalan birini ifşa etmek manasındadır.

Rüyada Zorla Kaçırılmak

Başarılarından dolayı kıskanılan ve açık sözlülüğü yüzünden düşmanca duygular beslenen rüya sahibinin yargılandığı bir davadan beraat edeceğine, kötü niyetli kimselerle yasalar çerçevesinde hesaplaşacağına, onurlu ve dürüst yolundan, ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğine yorumlanır.

Rüyada Tehdit Edilerek Kaçırılmak

Bencilce ihtiyaçlarını karşılatmak için baskı kuran bir eşe, hıyanete uğramaya, fenalıklarla karşılaşmaya yorumlanır. Can sıkacak olayların içinde kalacak olan rüya sahibinin bir süre çıkış yolu bulamayıp, kendisini çaresiz hissedeceğine tabir edilir.

Rüyada Kaçırılmak Ve Ağlamak

Haksızlığa uğramayı kendisine yediremeyen rüya sahibinin içine kapanacağını, dertlerini içine atacağını ve bu süreç boyunca ailesine hiçbir şey belli etmek istemese de ruhsal sorunlar yaşayacağına yorumlanır.

Rüyada Kaçırılmanın Psikolojik Yorumu

Rüya sahibinin karakterindeki değişimleri ifade eder. Yaşadıklarına ve edindiği tecrübelere nesnel bakış açısını yitiren kişilerin, huy değişimi yaşayacaklarını, bugüne kadar bıraktıkları olumlu izlenimin aksine tavırlar sergileyeceklerini ifade eder.

Bu Rüya Tabirini Paylaş!

Google+'da
Rüyada Kaçırılmak Hakkındaki Rüyalar;

 1. burcu (20 Ocak 2014 saat: 14:02)

  rüyamda beni kacırıldıgmı gördüm , benı bayıltıp bıyete götürüp yatırmıslardı , annem ve babam gelmıstı bana yandıs hareket etmicemi söyledi bir adam , kapıyı actımda icerıye girdiler annemle babam bana nasılsın dıye sordular ıyım dedım ama sesısce nolur yardım edin dedim , annemgil zaten olayı anamıslar ama beni kurtaramadılar , birden bire türkıyedeydim halama seslendim bagırdım yardım edin beni kurtarin dıye nekadar seslendiyseö nafile .. beni kimse görmedi sanki beni hıc bir insan duyamadi .. agladım cok korktum , sabah kalktımda anneme rüyamı anatim ve ötesı günü annemde benım kacırıldıgmı görmüs , bunun bir anlamı olabilir mı ??


 2. özlem (03 Şubat 2014 saat: 17:49)

  Bir arkadaşım rüyasında benim bir adam tarafından araba ile kaçırıldığımı görmüş. Çok esmer, çok zayıf bir adam bir arabayla beni kaçırıyormuş. Rüyayı gören arkadaşım da beni kaçırdıklarını görünce bağırmaya çalışmış ama bağıramamış.Söylediğine göre karabasan çökmüş bu rüyadan ötürü. Lütfen bana bunun ne anlama geldiğini açıklar mısınız? Teşekkür ederim şimdiden…


 3. gamze (12 Şubat 2014 saat: 14:21)

  rüyamda en yakın arkadaşımla beni kaçırıyolardı biz onla kaçıyoduk onlar peşimizden geliyordu ben bi apartmana girdim kapıyı kapattım arkasından tutuyodum girmesinler diye arkadaşım kaçarken onu yakaladılar benide yakaladılar ben ağlıyodum arkadaşım ellerinden kurtulmak için çırpınıyodu adam elinde bıçakla arkadaşımı bıcaklıcakken ben adamın elinden kurtulup bıçağı alıyodum sonra ordaki adamın karnına saplıyodum sonra arkadaşımla beraber kaçıyoduk lütfen bana bunun ne anlama geldiğini açıklarmısınız? Şimdiden Teşekkür Ederim …


 4. hilal (18 Şubat 2014 saat: 06:39)

  rüyamda eski eşimin yanına gittmişim oğlumla birlikte eski mah. geziyorum eski eşim benle barışmak için elin geleni yapıyor ama ne oluyorsa tartışıyoruz.eskiciye girip dolap buzdolabı bakıyoruz sonra ben sinirleniyorum çıkıyorum oradan büssürü dolmuş geçiyor koltuk sayısı az olan bir dolmus duruyor surucusu pas bıyıklı içerisi tuhaf sonra yol sapıyor başka yerlere hemen anlıyorum musait bir yer diyorum inmeye çalışıyorum iniyorum tam tabanvay kaçıyorum adam beni yakalıyor depo gibi yere sokuyor meyerse uğuşturucu götürecekmişiz asla diyorum tekrar kaçmaya yelteniyorum kaçarken ayakkabım çıkıyor giymek için durunca yakalanıyorum.
  neydi şimdi bu?


 5. Tuğçe (10 Mart 2014 saat: 17:32)

  Rüyam da bir kadının beni annemi kız kardeşimi ve kuzenimi kaçırdığını görüyorum kadının derdini anlamak istiyorum ama hiç bir şey söylemiyor. Bizi öldürmeye çalışıyordu bende karşı koyarak kadını dövmeye başlıyorum ama nedense hızlı vuramıyorum sonra kadının elinde oklava gibi bir şey ile bana vurmaya çalışırken onu tutuyorum ve elime bir sopa alıp kadına vurmaya başlıyorum bu böyle sürekli devam etti. Kadının kıyafetleri hepimizin üstündeydi. Ağlamaya başladım neden böyle bir şey yapıyorsun dedim kadın birşeyler anlatmaya çalışıyordu kıyafetler gösteriyordu. sonra tekrar vurmaya başladı kadını bayıltmayı başarmıştımm ama nedense evden çıkmadık planlar yapıyorduk öldürsek mi diye. sonra kadın kendisine geldi ve bende şaçlarından tutarak kafasını vurmaya başladım. bana dedi ki beni öldürürsen polisler sizi hapse atar dedi bende bizi kaçırdın bizde kendimizi koruyoruz dedim ve uyandım. Bu ne anlama geliyor açıklarsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim.


 6. mert (01 Nisan 2014 saat: 02:07)

  Ben rüyamda beyaz maskeli siyah carsaflarla kapalı bir adam gördüm ben ve yanımda iki tane yaşları 25 ile 30 olan iki kişiyi kaçırıyordu. çok yüksek bi binanın üst katlarındaydık bizi bi odaya kilitledi 30 yaşında olan camdan atladı bende camdan baktım aşağısı kapkaranlıktı sonra 20 yasındakı olan genç hadı sende atla dedı sonra bızı kaçıran adam tam kapıyı acıcagı anda bende atladım zaten o sıradada aşağıdan atla atla dıye sesler gelıyodu yere dustum ayağa tam kalkarken kendımı yerın altında kapalı bı odada buldum kapıda kılıtlıydı benden once atlayan adamda yanımdaydı burdan da kurtulcaz dedı ama kurtulcak bı yol yoktu o anda cıglık atarken uyandım ben bu arada 15 yaşındayım bazı sıtelerde o içine düştüğüm odanın ölüme işaret olduğunu soyluyolar :/


 7. esra (23 Nisan 2014 saat: 07:19)

  Ben rüyamda çok yorulmuş bir akşam vaktınde kardeşimle birlikte ewe donerken ıkı genc oğlan ellerinde biralar ile bana bakıyorlardııı bende şüphelendim hızlı hızlı yurumeye basladım ardından onlar kosmaya baslarken bnde kostum we onume pıdecı cıktı pıde salonun ıcıne gırdım ve yardım ıstedım sonra arkadan kacmamıı soyledıler bndee kactım ama tekrar yakalandım benıı zorlaa götürmeye çalısırken yıne ellerınden kurtuldumm kaçtım okulun ıcıne gırdım kardesım ıle bnı tehdıt ettıler gerı donmek zorunda kaldım. Bu sefer cok karısık bırsey olduu arkadaşlarım çıktılar. Yine kaçtım tabi ellerinden bu sefer yıne aynı pıdecının yanına gıttım bu sefer araba ılee benı ewıme kdr goturduler ordan yıne cok acayıp bısey oldu arabanın ıcınde annem we dedemde vardı bnm okudugum lıseye goturduler orda ben ruyamı feln arkadslarıma anlattım çok korkmuştum…


 8. kcr (13 Mayıs 2014 saat: 13:08)

  Anaokukunda ogrencilerime yemek saatinde servis yapiyorum fakat bir tanesine iki kasik asura koyuyorum corba yerine sonra velisi geliyor bana bakislarindan korkuyorum elimfrn telwfonumu alip kapatiyor ve beni bayiltiyor kaciriyor daha sonra bende kendimi annemlerle aramaya basliyorum ama aslinda eve yokum. Sonra adamin karisi benimle konusmak istiyor o arada annenler polisler geluyor oarada ben yokum sonra beni kaciran vurulugor oluyor ve beni kurtariyorlar


Görmüş olduğunuz rüyayı tüm ayrıntılarıyla bize yazın! Yapmış olduğunuz yorumlar tüm sitemiz kullanıcılarına açık olarak yayınlanacaktır.

Etiketler: , , , ,