RuyaTabirleri.com

Rüyada Yol Görmek

Rüyada yol görmek yolun durumuna ve şekline bağlı olarak değişik şeylere işaret edebilir. Rüyada eğer kişi yoldan ayrılmış bir şekilde yolun uzağından yürüyorsa bu o kişinin dinden de uzaklaştığına ve ayrıldığına işaret eder. Rüyada yol eğer tek gelişli ya da tek gidişli bir yolsa dinde katılığa işaret eder. Eğer çok çeşitli yollar görüldüyse o zaman dinde yeri ve gerçekliği olmayan şeylerin uydurulmasına işaret eder. Rüyada yoluna engel çıkan ve kendine ait şeylerin elinden gittiğini gören kişi yakınlarından birinden ötürü zorluk yaşayabilir. Rüyada ülkeyi yöneten siyasetçinin zorlu bir yolda yürüdüğü görülürse eğer bu o yerde demokrasinin ve eşitliğin hasıl olacağına işaret eder.  Rüyada düzgün bir yol görmek güzel ahlaka ve iyi dine işaret eder.

Allah yolundan gidilmesine ve dinin buyruklarını düzgün bir şekilde yerine getirme anlamına gelir. Rüyada yol gören kişi eğer doğru biri değilse o halde hatalarını düzelmeye niyetlenir. Eğer gayri Müslim ise Müslümanlık dinini seçer. Rüyada görülen çift yol, kararsızlığa ve kişinin hoş olmayan yollara girmesine delalet eder. Yol ayrıca pek çok alanda eserler yaratmaya ve öncü olmaya işaret eder. Deniz aşırı bir yerde yol tarif etmek, sıkıntı ve dertlerden kurtulmaya işaret eder. Yol, alın teri ile kazanılmış, temiz ve ana sütü gibi ak rızıktır. Yol aynı zamanda ölümü de çağrıştırır. Rüyada saklı bir yol varsa eğer bu kişinin burnunun büyüklüğüne ve mağrur duruşuna işaret eder.

Rüyada Dar ve Taşlı Yolda Yürümek

Rüyada bir kişi dar ve taşlı bir yolda yürüyorsa bu yaşanacak bir gürültüye, patırtıya işaret eder. Eğer rüya sahibi dar ve taşlı yoldan yürüdüğünü görürse bazı huzursuzluklarla karşılaşacaktır. Yolun dar ve taşlı olması zorluğu simgeler. Eğer yol güzel ve yeşilse o zaman bu aşk hayatına işaret eder. Güzel yol rüyada kapıda olan yeni bir ilişkiyi ifade eder.

Rüyada Düz Yolda Yürümek

Rüyada düz yolda yürümek kişinin dine olan inancını, bağlılığını ve saygısını işaret eder. Kişinin yürüdüğü düz yol, onun doğru ve düzgün olan dini inancının bir sembolüdür. Bu kişi dinin emirlerine ve yasaklarına sıkı sıkıya bağlıdır.

Rüyada Yolda Yayan Yürümek

Rüyada yolda yaya olarak yürüdüğünü gören bir kişi bir onura ve taktire hasıl olacaktır. Yol asfalt değil de çamur bir yolsa bu mal, mülk anlamına gelir. Rüyada çamur bir yolda yürüyen kişi bir mal, mülk ya da para sahibi olacaktır. Eğer yol çakıl ve kum ise o halde kişinin çok çaba göstereceği hatta zorlanacağı bir işe gireceği anlamına gelir. Zaten çakıl ve kum da zorluğu işaret eder.

Rüyada Karanlık Bir Yolda Yürümek

Rüyasında kendini karanlık bir yolda yürürken gören kişinin inancından ayrılarak yanlış yollara sapacağına işaret eder. Yolun karanlık olması doğrudan şaşmayı yani hataya düşmeyi ifade eder. Eğer kişi rüyasında ışıklı ya da aydınlık olan bir yola çıkmayı becerebilirse bu yaptığı hatayı fark ederek, hatasından döneceği anlamına gelir.

Rüyada Dikenli Yolda Yürümek

Rüyada kişinin tıpkı kumda ve çakılda yürümesi gibi dikenli yolda yürümesi de pek hayırlara işaret etmez. Kişinin dikenli bir yolda yürümesi onun yaşayacağı büyük bir üzüntüye ve kedere işaret eder. Rüyada görülen dikenler de o gamın sembolüdür. Dikenli yolda yürüyen kişi artık mecali kalmadığını hissederse o zaman bu bir ölüme işaret eder. Aileden birinin vefatını haber eder.

Rüyada Yol Yapmak

Hayırlı bir rüyadır. Kişinin hayatını devam ettirmek için işle ilgili olarak bir çaba içine gireceğine, bu sayede kendi işini kuracağına, maddi olarak çok rahat edeceğine, hayatını yoluna sokacağına, hayal ettiği şeylere kavuşacağına, evlilik konusunda önemli bir adım atacağına ve refaha ereceğine işaret eder.

Rüyada Yol Süpürmek

İş hayatı ya da aile hayatı ile ilgili olarak sıkıntılara neden olan şeylerin uzaklaştırılacağına, aile bireyleri arasındaki tartışmaların tatlıya bağlanacağına, sorunların kısa süre içinde çözüm bulacağına, eğitim konusunda bir adım atılacağına ve uzun süreli bir tatile çıkılacağına alamet eder.

Rüyada Yol Aramak

Kişinin, yakın çevresindeki bir kişinin önayak olması sayesinde uzun bir süreden beri üzerinde çalıştığı bir çalışmayı hayata geçireceğin,  bu çalışma sayesinde haneye bolluk ve bereket gireceğine, problemlerin sorunsuz şekilde çözüleceğine ve zorlukların üstesinden gelineceğine yorumlanır. Aynı zamanda, beklenmeyen bir anda karşılaşılan üzücü bir durumun yarattığı kötü bir etkinin ortadan kaldırılacağına delalettir.

Rüyada Yol Ayrımı Görmek

Yapılmak istenen iş konusunda ortak olunan kişi ile fikir olarak ayrı düşüleceğine,  bu yüzden işle ilgili zor bir karar verilmesi gerektiğine, çalışmaların ancak bu sayede iyi bir hal alacağına, içinde bulunulan durumun düzeltileceğine ve sorunların kısa vadede çözüme kavuşacağına rivayet edilir.

Rüyada Yol Çalışması Görmek

Rüyayı gören kişinin,  kazanç elde edeceği iş için büyük bir atılım yapacağı, bazı konularda başka firmalarla ortaklık kuracağı ve bu şekilde işleri çok sorun yaşamadan ve fazla sıkıntıya düşmeden halledeceği anlamına gelir. Aynı zamanda, eşler arasındaki tartışmalara aile büyükleri tarafından müdahale edileceğine ve sorun yaratan durumların ortadan kaldırılıp sürtüşmenin ortadan kaldırılacağına yorumlanır.

Rüyada Yol Tarifi Almak

İş hayatı ya da aile hayatı ile ilgili olarak sıkıntı yaratan bir durumdan kurtulmak için aile büyüklerinden ya da iş konusunda deneyim sahibi kişilerden destek ve fikir alınacağına, bu sayede sorunların kısa bir sürede çözüm bulacağına, yaşanan tartışmaların sona ereceğine ve maddi ve manevi olarak iyi bir duruma gelineceğine tabir edilir. Ayrıca, bir sağlık sorunu ile ilgili olarak bir doktora danışılacağına ve böylece daha rahat bir nefes alınacağına alamet eder.

Rüyada Yol Sormak

İşlerin yoluna gireceğine, sorunların hallolacağına, tartışmaların araya giren insanlar sayesinde çözüme kavuşacağına, sıkıntıların kaynağına inilip kısa sürede ortadan kaldırılacağına, iş konusunda temiz bir sayfa açılacağına ve kardeşler arasında yaşanan bir mal mülk anlaşmazlığı varsa eğer bu durumun biteceğine yorulur.

Rüyada Yol Tarif Etmek

Aile bireylerinden birine ya da yakın bir arkadaşa işle ilgili olarak ya da aile hayatı ile ilgili olarak yaşadığı bir sorunla ilgili olarak maddi ve manevi olarak çok büyük bir destek verileceğine, bu destekle sıkıntıların üstesinden geleceğine ve bu kişinin rüya sahibine minnettar kalacağına rivayet edilir. Aynı zamanda, büyük bir sıkıntının eşiğinden dönüleceğine ve rahata erileceğine yorumlanır.

Rüyada Yol Açmak

Bazı konularda hatalı giden işlerin kısa süre içinde inceleneceğine, yanlış giden neyse düzeltilmesi için uğraşılacağına, sıkıntıların ister istemez baş göstereceğine, hayırsız bir kişinin haneden uzaklaştırılacağına, eşler arasındaki soğukluğun ortadan kalkacağına ve haneye girecek bir kişiye çok dikkat edilmesi gerektiğine aksi halde üzüntü duyulacak bir durumla muhatap olunacağına alamet eder.

Rüyada Yol Kaybetmek

Kötü anlamlar içeren bir rüyadır. Kişinin, yaptığı işte gerekli bilgiye ve deneyime sahip olmamasından ötürü sıkıntı yaşayacağı bir duruma düşeceğine, maddi açıdan zarara uğranacağına, karanlık kişilerle muhatap olacağına ve hileli bir işin ortasında kalacağına işaret eder.

Rüyada Yol Kesmek

Rüyayı gören kişinin, iş hayatında kendisine kötülük yapmaya ve işlerini kötülemeye uğraşan bir kişiyi yenilgiye uğratacağına, başka kişilere kötülük yapmasın diye önüne geçeceğine, bu yüzden bazı sorunlarla muhatap olacağına, ancak yakın bir zaman içinde işlerinin düzeleceğine ve üzerindeki stresi atacağına tabir edilir.

Rüyada Yol Gitmek

Uzun bir zamandan beri gerçekleştirilmek istenen bir proje için adım atmaya, sorunlarla karşılaşılan noktalarda ortaklık kurmaya, çalışmaları düzenlemeye, kısa vadede pek kar getirmeyecek ancak uzun vadede büyük kazanç sağlayacak bir işe girmeye ve kardeşler arasında kötü kişilerin araya nifak sokması nedeniyle yaşanan sorunlardan kurtulmaya yorulur.

Rüyada Yol Çökmesi

Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan zararlı bir durumun iş hayatını ve aile hayatını çok kötü bir şekilde etkileyeceğine, bu yüzden atılan adımlar konusunda ve verilen sözler konusunda çok dikkat edilmesi gerektiğine, aksi halde pişman olunacak ve belki geri dönüşü olmayacak olaylar yaşanacağına rivayet edilir.

Rüyada Yol Yürümek

Ulaşıldığında büyük bir prestij sağlayacak bir mevkiye emin adımlarla yürümeye, haksız kazanç sağlayan kişilerden uzaklaşmaya, tecrübe sahibi kişilerin vereceği fikirleri değerlendirmeye,  yeni yeni şeyler denemeye ve hayır getirecek bir konuda büyük ve kendinden adımlarla ilerlemeye yorumlanır. Kişi, sorunlarla boğuştuğu bir dönemde alacağı bir yardım sayesinde çok güzel bir işin başına getirilecek ve başını ağrıtan ve canını sıkan ne kadar sorun varsa üstesinden gelecek demektir.

Rüyada Yol Azığı Görmek

Aile hayatında ya da iş hayatında karşılaşılan sorunların çözümü için desteğini esirgemeyen insanlar olarak tabir edilir. Rüyayı gören kişinin, başının sıkıştığı ve kendisini kötü hissettiği bir anda yardımcı olan ve bir zarara uğramasına ya da maddi olarak sıkıntı çekmesine engel olan kişilerin varlığı sayesinde ayakta durduğuna delalet eder.

Rüyada Yol Yıkamak

Kişinin kar elde etmek için uzun süreden beri içinde olduğu işi farklı bir hale getirmeye çalıştığına, bu amaçla elinden gelen şeylerle ilgili olarak bazı çalışmalar yapmakta olduğuna ve bu çalışmaların başarılı olması sayesinde sıkıntıların çözüleceğine ve kaygıların ortadan kalkacağına işaret eder.

Rüyada Yeşil Yol Görmek

Kişinin, üzerinde çok büyük bir etki bırakan bir olay yaşadığına, bu yüzden içinde taşıdığı sorunların günbegün daha başka sorunlara kapı açacağına, bir an önce bazı büyük kararlar alınması ve bu kararların acilen uygulanması gerektiği rivayet edilir. Aynı zamanda, iş arkadaşları arasında yaşanacak bir tatsızlığın gittikçe büyüyeceğine ve yakın zamanda yöneticilerin kulağına gideceğine yorulur.

Rüyada Kapalı Yol Görmek

İş, dost ya da akrabadan alınan parayla yani binbir türlü güçlükle hayata geçirilen bir işin ilk zamanlar iyi kazanç sağlayacağına, çalışmaların bu sayede çok daha iyi bir hal alacağına, ancak daha sonra bir anda her şeyin altüst olacağına ve işe ve iş sahibine zarar verecek hale geleceğine delalettir. Haksız kazanç elde eden bir kişinin, iş hayatında bazı sorunlar yaşanmasına sebep olacağına yorumlanır.

Rüyada Buzlu Yol Görmek

Rüyayı gören kişinin, kendisi için çok kolay görünen bir işe gireceğine, ancak karşılaşacağı bir durumda tecrübesizliğinden dolayı yanlış bir adım atacağına, yaptığı işin de sıkıntılı olması sebebiyle istenmeyen durumlara düşeceğine ve maddi olarak büyük bir darbe alacağına yorumlanır. Aynı zamanda, kuralları çiğnemeyi seven bir kişi ile karşı karşıya gelineceğine, bu kişi ile sürtüşme yaşanacağına ve sonunda işle ilgili bir tartışmaya girileceğine işarettir.

Rüyada Yol Görmenin Psikolojik Anlamı

Yollar hayatımızdaki seçimlerimiz ve başarılarımızdır, aslında hayatın kendisi olan hayat yoludur. İnsan iç dünyasında yol, bütün bir hayatı boyunca alacağı kararları ve kişinin kaderini ifade eder. Kişinin rüyasında gördüğü yol aslında onun hayatı için yaptığı planların tümü demektir. Yaptığı hatalar, başarısızlıkları, tökezlemeler hep bu hayat yolunda gerçekleşir.

Yol aynı zamanda kişi için ömrünün sembolüdür. Savaşçı kişiler o yolun uzun olması için savaşmayı tercih edenlerdir. Rüyada doğru yolu bulmaya çalışmak aslında kişinin arzu ve isteklerini simgeler. Düz yolda yürümeye çalışan kişiler Allah katında günahkâr olmaktan ve suç işlemekten korkan dini bütün kimselerdir. Ve kendilerini Allah yoluna adamışlardır.

Bu Rüya Tabirini Paylaş!

Google+'da
Rüyada Yol Görmek Hakkındaki Rüyalar;

 1. ömercan (10 Eylül 2014 saat: 00:18)

  ruyamda tanımadığım ve yüzünü görmediğim bir ses bana gelip benim yasadığım sehirde kazancımın ve kısmetimin olmadığı ve kudüse gidip orda ticaret yapmamı böyle olursa cok başarılı çok kazanclı olacağımı söyledi devamında kendimi büyük bir kurumda iş görüşmesi yaparken beyaz gömlek ve kravat takmış iş yeri yetkilisiyle konusurken gördüm kisi kağıda işe alındığımı ve ayrıca babamın bir tanıdığı olduğunu söyledi bende gözlerim dolu bir sekilde ona sarıldığımı gördüm eğer yorumlarsanız sevinirim.


 2. elwan (02 Aralık 2014 saat: 10:14)

  rüyamda düz bir yolda tek başıma yürüyordum sonra yol iki şerit oluyordu ikinci şeride geçiyor yurumeye devam ediyordum yolun sonunda bir çeşmeden su içeceken birileriyle kavga ediyordum.


 3. sema (03 Aralık 2014 saat: 16:34)

  Ben rüyamdan motorsiklet kullaniyorum.bursada bir yerdeyim ilk defa surmeyi bilmedigim halde surmeye basliyorum boyle daglarin arasindan falan geciyorum yesillik icinde sonra bi yerse tabela var ama isim yok ben bi yonu seciyorum o yolda devam ediyorum sonra fark ediyorum ki yanlis yola girmisim tekrar doglu yola dogru gittim. Ve bu ruyayi biri icin istihare yaparken gordum bu kisi yanlis kisimidir acaba yorumlarsaniz sevinirim


 4. Fazilet Hoşkal (01 Ocak 2015 saat: 14:05)

  Merhaba, Rüyamda çok geniş bir yolda yürüyorum, asfaltın beyaz olduğunu fakat pürüzlü bir asfalt , hani ilk asfalt döküldüğünde düzeltilmemiş hali olur ya pütürlü o şekilde , otobüsler geçiyor arkamda ablam ve kızkardeşim var, Rüyanın en dikkat çekici yönü asfaltın kireçle boyanmış gibi beyaz olması ama biraz girintili çıkıntılı bir asfalt , Tabir ederseniz çok sevinirim Teşekkürler


 5. nejdet (23 Şubat 2015 saat: 12:13)

  rüyada çok güzel asfalt bir yolun üzerine oturuyorum ve yol bir araba gibi süratli bir şekilde gidiyor virajları bile kolay bir şekilde dönüyorum ama çok güzel yerlerden geçiyorum ağaçlıklı falan bu rüyadan çok etkilendim yorumlarınızı rica eder iyi günler dilerim


 6. ahmet (11 Mart 2015 saat: 10:37)

  mrb ben rüyamda brz dar bir yolda yürüyodum ve gece vakti yanımda siyah bir büyük köpek vardı yolda yürürken gece yanımdan biri geçiyor vakit geç olduğundan ben brz sıkıntılanıyorum o adam yanımdan geçtikten sonra daha geniş yola çıkıyorum yanımda siyah köpek hala var ve bu sefer hava gündüz vakti oluyor brz yürüyorum köpekle sonra kestirme bi ara yer varda ordan gitmeyi düşünüyoruz ama bu sefer yanımda amcam ve bide çok yakın arkadaşım var balığa gitmiş oluyoruz vakat geçeceğimiz yer deniz gibi olmuş çok fazla gidemiyoruz ve sonrada uyandım fakat bana kalasa ben başka bir yoldan gidecektim saygılarımı sunarım iyi günler


 7. gizem (14 Mart 2015 saat: 12:39)

  Merhaba benim Rüyam şöyle. Karanlık bir yoldan hafif taşli ve merdivenli elimde market arabasıyla içinde 3 yaşinda ki yiğenimle gidiyoruz . her yer karanlık. Birden rüyamda eski arkadaşimi görüyorum ve benim gectigim.yoldan geçtiğini aslında o yolun karanlık olmadiğini benim bu karanliği kendinin yaptigini söylüyor. Ben o yoldan daha simdi geçtim aydinlik ve çok güzel bir yoldu diyor. O anda ben beyninden vurulmusuma dönüyorum arkadasim bunu guzel görüyor ben niye görmüyorum diyorum o anda yol birden gök gürültüsünde aydinlandigi gibi birden aydinlaniyor bu saniyeler sürüyor .birden yolun her yerini nohut ve kuru fasulyelerini kapladigini görüyorum. Yol aydinlandikca simsek çakar gibi hafiften onlarda aydinlaniyor. Ne anlama geldiğini açıklayabilir seni çok mutlu olurum teşekkürler.


 8. SATI DURAN (15 Temmuz 2015 saat: 03:52)

  Selamun aleyküm ben üniversite öğrencisiyim 19 yaşında bekarım. Rüyamda ablam ve hatırlamadığım bir arkadaşımla okuldan eve dönerken yolumuzun tam ortasında ekilmiş bir bostan gördüm içinde her çeşit bitki vardı ve bostanın ardından devam eden yemyeşil bir başak tarlası gördüm o da tam yolun ortasındaydı ve bizimle aynı boydaydı başaklar yeşildi ve çok büyüktü yolun etrafı da gayet yemyeşil ve rengarenk çiçeklerle doluydu. Ablamın elinde bir gelin çiçeği vardı okula onunla gidip gelmesi gerektiğini ve kimseye vermeyeceğini söylüyordu. Birde ben çok acıktığım için bostandan topladığım bazı şeyleri kahverengi ve biraz nemli bir toprakla birlikte yiyordum. Bu benim rüyam dün gördüm yorumlarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler


 9. Cansu (27 Temmuz 2015 saat: 14:31)

  Rüyamda tüm yaptığım şey ışıksız ve dolambaçları çok olan bi yolda durmadan koşmaktı herkes arabayla gidiyordu ama ben yayan bi şekilde hadi az kaldı ulaşıcam şurayı döndüm mü geldim diyerek durmadan koşuyordum ve ilginçtir ki tavşan gibi zıplaya zıplaya koşuyordum bacaklarım aşırı yoruluyordu ama bırakmıyordum. Koştuğum yol sanırım hem asfaltlı hemde biraz tozlu bir yoldu anayol gibi değil daha çok arayol gibi kapkaranlıktı tek bir ışık bile yoktu ve oldukça dolambaçlı ve virajlı bir yoldu.


 10. Ebru C (07 Ağustos 2015 saat: 23:06)

  Ruyamda eski sevgilimi gordum. Bizim eve gelmisti, onu iliskimizin neden bitisiyle ilgili sorguya cekiyodum. bi sey diyemedi. Sonra opusmeye basladik. Disari cikicakmisiz ama aksam karanlik bende mini etek giymistim. Sonra duz yol gordum otoban gibi avrupa yakasinda anadolu yakasina geciyoruz.. bu arada ben avrupa yakasinda o anadolu yakasinda oturuyo


 11. muhammet (03 Ekim 2015 saat: 06:31)

  Tramvay ıstasyonundaydım. Çıktım. Gidiyordum asansör gördüm içinde 2 tane asker seslendim bekle diye beklemedi yukarı çıktım her zaman kî yoldan eve gideceğim karanlık ve korkuyorum karşıdan 2 adam geliyor ve yolu mu değiştiri yorum başka yola girdiğim de yolun basında bağlı beyaz renkte bir köpek havlamaya başlıyor geri donuyorum geçerken yaşlı bir kadın tanimiyorum geçerken bana bir daha burdan geçme kırarım bacaklarını dedi bende korka korka gittim yoluma


 12. Burak (16 Ekim 2015 saat: 10:59)

  Şuanda okumak için evden yaklaşık 600 km uzakta bir yerdeyim. Rüyamada ise bir mobilet tarzı araçla şuanda olduğum yerin arka sokağından kisa bir süre gittiğimde yaşadığım mahalleye geliyordum . Sonra bir yere girdigimde köpek tasmasını koparıp bana saldiriyordu elini ağzına soktugumda isirmiyor bekliyordu. Saldırgan irice bir kopekti


 13. cuneyt (22 Ekim 2015 saat: 08:08)

  Rüyamda yolda yürüyorum daha doğrusu bir yere arabami almaya gidiyorum ama yol da su baskını var yolun üst tarafından şelale gibi şu akıyor geçemiyor um ve geri dönüyorum …arkadaslara gecemedigimi söylüyorum arkadaşlar tekneyle binmisler gidiyorlar ben de binecek ken uyandim


 14. Sena (01 Kasım 2015 saat: 03:12)

  Rüyamda babamla birlikte arabadaydık. Güya ablam üniversiteyi kazanmış onu kayıt ettirmeye çalışıyoruz. Oysa ablam üniversiteyi zaten okuyor hazırlanan benim. Ama tüm yollar kapalıydı hepsinde bir çalışma vardı, çökme tehlikesi vardı bozuktu, sökülmüştü. Nihayetinde tekrar eve geldik. Kayıt olamadık. Tüm yollar kapalıydı hepsinde tren yolu gibi demirler vardı. Sonra gece oluyordu yol aramaktan gökyüzünde sanki çubuk çubuk böyle çok güzel şeyler vardı. Merak ediyorum yorumlarsanız sevinirim.


 15. Mehtap A. (15 Kasım 2015 saat: 17:26)

  Teyzem, annem ve kuzenim ile yürüyorduk. Kutenimin elinde bir çivi kutusu vardı ve bende yolun üstüne yol yapıyordum ve çivi çakıyordum. Bir mavi renkli kumdan yapılan partı koymaya devam ettim. Tam civiyı çakacak iken çivi kücük geldı ve kumdan olan parça çöktü. Ne yapacağımı bilemedim ve teyzem,annem, kuzenim ile sağda bir yol daha olduğu icin oradan koşmaya başladık. Orada durduk ve adam yanıma gelip iki euro elime verdi ve dedi ki “benden sana, lazım olur” sonra devam yürümeye başladı. Yüzündeki ifade giderken söyleydi: sanki birine gidip parami çaldilar diye sikayet edecekti. Ama ben o parayi yere attim. Ceket cebimde ayni para miktari oldugunu fark ettim. Adamin eger gelirse üstümü arattirip kendi paramin onun oldugunu düsünmesin diye oradan hizla koş koşa ayrildik. Bir pazardan geciyorduk, giysi doluydu.


 16. medine gunduz (20 Kasım 2015 saat: 19:20)

  Ayrilmi oldugum esimin bir beyaz araba kulandigini erkek kardesmde arabadaydi ve ben kizimla yolda yururken fark edip diger yol uzerine park halinedeki arabalarin arkasina saklanmaya calisiyorum bizi gormulorlar arbadan iniyorlar nereye gitiklerini goremiyorum . kendimi coklu lolarin oldugu bir tunelden gecerken goruyorum yolar asvatli fakat yeni yapiliyor yolar cok guzel ama yokuslu inisli bir yokusu ciktigmi evlere karisan bir yolun sonunda buluyorum hep bir kacis dalindeyim endiseli korkuluyum.


 17. Merve (10 Aralık 2015 saat: 16:33)

  Bir arkadasimla uzun bir yola ciktik karli bir yoldu butun eski arkadaslarimi gordum hepsi geldi gecti yanimdan hava karardi yolun sonunda nisanlim vardi sonra oda yanimdaki arkadasimda hepsi gitti tek kaldim yol sokak isiklariyla aydinlaniyordu biran sasirdim ama sonra yolumu hatirladim ve eski evime dogru yurumeye basladim ve ruya orda bitti cok etkilendim bana donus yaparsaniz sevinirim


Görmüş olduğunuz rüyayı tüm ayrıntılarıyla bize yazın! Yapmış olduğunuz yorumlar tüm sitemiz kullanıcılarına açık olarak yayınlanacaktır.

Etiketler: , , , , , , , ,