RuyaTabirleri.com

İstihare hakkında

Ticaret yapmak, evlenmek, bir seyahate çıkmak gibi bir işe niyetlenen kişi, yapacağı işin kendisi için hayırlı olup olmayacağı konusundaki kuşku ve tereddütlerini ortadan kaldıracak hal çareleri arar. Bu noktada yapılması gereken ilk şey; üzerinde karar verilecek olan konunun meşru ve helal olup olmadığını, dini ölçülere uygun olup olup olmadığını araştırmaktır. Kişi kendi düşünceleriyle kesin bir sonuca varamıyorsa en sağlıklı yol istişare yapmaktır. İstişare yapmak; konuyu ehliyetli ve bilgili olan münasip bir kişiyle konuşmak, gerekirse meseleyi bütün ayrıntılarıyla konuşarak onun fikrini almaktır. İstihare yapmak ise; istişare yaptığı halde rahat etmeyen ve üstünde karar vermeye çalıştığı bir işe girişmek, evlenmek gibi konularda halen rahat etmemiş, tatmin olmamış olan kişilerin başvurabileceği bir sünnettir. İstihareye yatmak olarak da anılan bu sünnette, ilahi makamlara dua edilerek ve bazı prosedürler uygulanarak, niyet edilen bir işin hayırlı ve uygun olup olmadığı konusunda rüya görme talebinde bulunulur.

İstiharenin İslam’da ağırlıklı bir yeri olmakla beraber istihare etmek yalnızca İslamiyet’e özgü bir yöntem değildir. Bu şekilde bilgi edinmeye çalışmak antik çağlardan bu yana başvurulan bir uygulamadır. İslamiyet’te ev veya başka bir değerli mal almak, evlenmek, bir işe girişmek, ticarete atılmak gibi konularda karar verileceği zaman 2 rekat namaz kılındıktan sonra namazın sonunda Allah’tan hayırlısını istemek tavsiye edilir. Bu namaz sırasında ilk rekatta Fatiha ve Kafirun suresini, ikinci rekatta ise Fatiha ve İhlas suresini okumak makbuldür. İstihare yapmak bir rüyayla gaipten haber alma olayı değil, niyet edilen bir davranış veya işin Allah katında hayırlı olduğu şekilde gerçekleşmesi için talepte bulunmaktır. Görülen rüyada beyaz veya yeşil renklerinin bulunmasının hayıra, siyah veya kırmızı renklerin görülmesinin de şerre işaret ettiği söylenmekle beraber; peygamberler dışında hiç kimsenin rüyasının sadık olduğunun garantisi olmadığını unutmamak gerekir. Rüya-yı sâdıka yalnızca peygamberlere özgüdür; onların dışındaki kişilerin rüyalarının kesinlikle doğru çıkacağı düşünülemez.

Kişinin istihareye yatma olayından önce karara bağlamaya çalıştığı konu hakkında üstüne düşenleri yapması ve münasip biriyle istişare etmesi gerekir. Rüyalar his, arzu ve ihtiyaçlardan etkilendikleri için kararı sadece rüyada görülenlere dayanarak vermek uygun bir yol değildir. Bazı yanlış anlamalar sonucunda kişiler sadece rüyada gördüklerine yoğunlaşmakta ve istihare namazı arka planda kalmaktadır. Oysa esas olan namazdır. İstihare yapmak müşkül durumlarda ve tereddütte kalan insanlara ruhsal ve manevi yönde güç verir. 2 rekat namaz kılıp Cebab-ı Hakka yönelerek teşebbüs edilecek olan girişim kişinin dünya ve ahireti için hayırlıysa kişinin olaya karşı içinde bir ferahlık ve iç rahatlığı uyanması Allah’tan niyaz edilir. Niyet edilen girişim niyet eden kişinin dünyası ve ahireti için hayırlı değilse de gönüldeki meylin ortadan kalkması dilenir.

İstihareye rağmen bir gönül rahatlaması, bir ferahlama yaşanmaması durumunda istihareye yatmak tekrar edilebilir. İstihare namazı kılındıktan sonra mümkünse dünya kelamı etmemek, sağ tarafa ve kıbleye dönük olarak yatmak, uyumaya çalışırken içtenlik ve samimiyetle ‘Allah’ sözünü içinden geçirmek güzel davranışlar olarak tavsiye edilir.

İstihare ise şu şekilde yapılır. Yeni bir amaç için çalışmaya başlayacaksanız ilk olarak 2 rekat namaz kılmalısınız. Ardından bu işle ilgili Allah’a dua etmelisiniz. Hakkınızda hayırlı olanı Allah’tan istemelisiniz.

Rüyanızı Bize Yazın

Bu Rüya Tabirini Paylaş!

Google+'da

Rüyanızı Yazın

Görmüş olduğunuz rüyayı tüm ayrıntılarıyla bize yazın!