RuyaTabirleri.com

Rüyada Çamur Görmek

Rüyada çamur görmek hastalık ve zillete düşmeye tabir olunur. Çamur rüyası bazı hallerde de ecelin yaklaştığına delalet eder, zira insan topraktan yaratılmıştır ve yine toprağa dönecektir.

Rüyasında çamur gören kişi hasta bir adamsa, ecel şerbetini içmesine fazla bir zaman kalmadığı rivayet edilir. Bazı rüya tabircilerine göre rüyasında çamur gören bir kişinin öleceğinden korkmak gerekir. Çamur rüyası hemen her zaman sıkıntı ve üzüntüye, kötüye yorulan bir rüyadır. Hasta olmayan bir insan rüyasında çamura girdiğini veya çamurda yürüdüğünü görürse o insanın bir belaya maruz kalacağı, hapse düşebileceği veya çeşitli mihnetler yaşayacağı rivayet edilir.

Rüyada çamur görmek aynı zamanda bir uyarıdır; bazı yanlış işler içinde olduğunuza ve dikkatli olmanızı gerektiren olumsuz olayların yaşanabileceğine işaret eder. Rüyada görülen çamur balçık halindeyse sıkıntının daha da büyük olacağı rivayet edilir.

Bazı çağdaş ulemaya göre rüyada çamur görmek veya çamura düşmek; kişinin servet sahibi olacağının ya da saygısızca bir davranışa maruz kalacağının alametidir. Rüyada çamurun; akla gelebilecek her türlü sıkıntının simgesi olduğu ve kişinin aile hayatında da gergin ve sıkıntılı günler yaşanacağına işaret ettiği rivayet edilir.

Rüyada çamur görmek bir tabire göre de paranın ve zenginliğin simgesidir. Çamur rüyası, ekmeğini çamur yaparak  veya toprakla uğraşarak kazanan biri için hayırlı bir rüyadır. Bir kişi rüyasında çamura girdiğini ve üstüne başına çamur sürdüğünü görürse o kişinin hastalığa maruz kalacağı ve perişan bir duruma düşeceği rivayet edilir.  Bina için çamur yapmak rızık gelecek olmasına ve faydaya yorumlanır.

Rüyasında yerden çamur aldığını gören kişinin düşmanına yenik düşeceği, boyun eğeceği rivayet edilir. Kişinin rüyasında çamurun içinde bir şey bulması o kişinin eline piyango veya benzer bir kaynaktan para geçeceğine delalet eder. Rüyada yağmur suyundan veya su yolundan ötürü oluşmuş çamur görmek hayra yorulmaz.

Rüyasında çamur kullanarak bina yaptığını gören kişinin din ve iman yönünden güçlü bir kişilik olduğu rivayet edilir. Bir kimse rüyasında peygamberimizin mübarek kabrini çamurla sıvadığını görürse, bu rüya o kimsenin hacca gideceğine ve O’nu ziyaret sırasında brilikte haccedeceğine şeklinde yorumlanır.

Kişinin rüyasında kendi evini yaş çamur kullanarak sıvaması onun düzgün, yararlı, iyi bir adam olduğunun alametidir. Rüyada Kabe duvarını çamurla sıvadığını gören kişinin hac yolculuğu yapacağı rivayet edilir. Rüyada çamurla cami sıvamak bunu yapan kişinin İslamiyete hizmet ederek şeref ve sevap kazanacağına yorumlanır.

Rüyasında çamurları yıkayıp temizlediği gören kişinin bir süre sonra sıkıntı ve üzüntülerinden kurtulacağı rivayet edilir. Rüyada çamur yapmak ise iyi ve faydalı bir iş yapılacağına işaret eder. Bazen çamur yapan bir kişiyi görmek üzüntü, sıkıntı ve kedere yorumlanır.

Rüyasında çamurdan kurtulduğunu, vücudunu ve giysilerini çamurdan temizlediğini gören kişinin dini bakımdan ona yazılı olan günahlardan veya dünya kederlerinden kurtulacağı rivayet edilir. Çamurdan kurtulamaması, bedenini ve elbiselerini temizleyememesi ise üzerine isabet eden çamurun miktarı kadar günah ve keder yaşayacağına yorumlanır.

Çamura basmak dünya işleriyle ilgili düşünce ve uğraşıların yoğun olduğuna da işaret eder. Kişinin rüyasında bir çamura düştüğünü görmesi beklenmedik bir mirasa konacağının işaretidir. Sokakta giderken üzerine çamur sıçradığını gören bir kimsenin bu rüyası ise onun yeni bir iş imkanına kavuşacağı şeklinde tabir edilir.

Kuru Çamur Görmek

Rüyada katı ve kuru çamur görmek para cinsinden olan mala yorumlanır.

Yaş / Sulu Çamur Görmek

Rüyasında yaş çamur gören kişinin iyi, doğru ve makbul bir insan olduğu rivayet edilir. Yaş çamur mevcut durumun düzeleceğinin de alametidir. Sulu çamur rüyası kötü ahlaklı bir kadına da yorumlanır.

Rüyada Çamura Batmak

Rüyada bir göl veya nehirde çamura batmak hükümet tarafından gelecek bir keder ve sıkıntıyı işaret eder. Çamura batmak, dünya işleri üzerinde çok fazla düşünmeye de yorumlanır.

Çamur Yemek

Rüyasında pişmiş çamur yediğini gören kişinin bu rüyası, o kişinin gıybet ve iftiraya maruz kalacak olması ile tabir edilir.  Rüyada çamur yemek; yenen çamur miktarınca mal yeneceğine de delalet eder. Bu rüya kişinin malını eşi için harcayacağı şeklinde de tabir olunur. Çamur yeme rüyası mal biriktirmeye de yorumlanır.

Rüyada Renkli Çamur Görmek

Rüyada görülen çamurun siyah olması üzüntü ve sıkıntıya sebep olacak durumlara yorumlanır. Yeşil, beyaz veya kırmızı çamur ise kişinin boş işlerle uğraştığının işaretidir.

Çamurda Yürümek

Rüyasında çamurda yürüdüğünü gören kişinin edep ve ahlaka aykırı olan bazı tutum ve davranışları nedeniyle saygınlığını kaybedeceği rivayet edilir. Rüyada sulu bir çamurda yürüdüğünü görmek ise üzüntü ve kedere düşecek, fitne ve meşakkate uğrayacak olmakla tabir olunur.

Rüyada Çamur Kusmak

Sinirlerin adeta bir yay gibi gerilmesine ve tüm kasların bu gerginlik yüzünden kasılmasına neden olacak ve haksızlık olarak yorumlanacak bir olay karşısında öfkeyi kontrol edememeye yorulur. Bu nedenle zehir zemberek sözler etmeye ve bu durumun ortalığı daha çok karıştırmasına, kavganın ve anlaşmazlığın da daha fazla büyümesinden başka bir işe yaramayacağına alamet eder.

Rüyada Çamur Bulaşması

Zararı dokunacak kötü huylu kimselerle oturup kalkmaya, onlar tarafından iyi niyetin kullanılmasına, maddi olarak sömürülmeye ve üstüne üstlük bir de bu kimselerle arkadaşlık etmekten dolayı adının kirlenmesine işaret eder. Deyim yerindeyse başını derde sokacak kimselerin ayak oyunlarına gelerek kendini ateşe atmak demektir.

Rüyada Çamur Banyosu Yapmak

Kişi kendisine iyilik, mutluluk, kazanç ve huzur getireceğine inanacağı bir işin peşinden gidecektir. Rüya sahibi çevresinde olan ve güvenilir bulduğu, deneyimlerine inandığı kimselerin tavsiyesiyle hareket edecek ve kendisi için şifa getireceğini düşünecek bir işe atılacaktır.

Rüyada Çamur Bataklık Görmek

Dibe çekecek, gerilemeye ve düşüşe geçmeye neden olacak duygulara kapılmak ya da kötü düşüncelere saplanmak anlamına gelir. Kişinin yaşayacağı umutsuzluk nedeniyle düşünce kaosuna sürükleneceğine ve işini zorlaştırarak en büyük zararı kendine kendi eliyle vereceğine yorulur. Oysa rüya sahibi paniğe kapılmayarak sakinliğini korumayı başarabilse yeni gelecek günler kendisine hayır getirecektir.

Rüyada Çamur Yağması

Ailenin üzerine hüzün ve keder çökmesine, bazı hastalıkların peyda olmasına, huzurun kalmamasına, hane üstünde uğursuzluğun dolaşmasına ve bu durumun bir süre devam etmesine alamet eder. Kişinin kendi hayatında yaşanmasa bile yakın çevresinde yaşanacak olayların dolaylı da olsa kendisini etkileyeceği anlamına gelir.

Rüyada Çamur Karmak

Beceri, sabır, güç ve çalışkanlık gerektirecek ve herkeste olmayacak vasıflarla üstesinden gelinebilecek bir takım zorlu işlere atılmaya delalet eder. Çok çetrefilli, zahmetli ve rekabete açık bir işe girilecek ve bunun altından kalkmak, çevreye de mahcup olmamak için büyük bir mücadele içinde olunacak demektir.

Rüyada Sulu Çamur Görmek

Kolayca aşılabilecek bir takım problemlerle karşılaşmak anlamına gelir. Nihayetinde sorun olan fakat çözülmesi imkânsız olanla kıyaslandığı zaman ona nazaran çok daha kolay olan bir sıkıntıya düşmeye yorulur.

Rüyada Kuru Çamur Görmek

Bu rüya iyi değildir. Yokluk, zorluk ve çaresizlik yaşanacağına alamet eder. Yaşam akışı üzerinde olumsuz etkiler yapacak, kişiyi günlük hayatından alı koyacak ve rahat olan kafasını sürekli meşgul ederek tüm dikkatinin ve motivasyonunun bozulmasına neden olacak bir gelişmenin meydana geleceğine delalet eder.

Rüyada Çamurlu Yağmur Suyu Görmek

Yapılacak işler ve atılacak atılımlar konusunda öngörünün kısıtlanmasına ya da analiz yeteneğinin bozulmasına neden olacak bir takım durumların yaşanmasına işaret eder. Üzerinde fikir yürütülüp ona göre hareket edilen işler konusunda eli kolu bağlı olmaya ve bundan dolayı geri adım atmak zorunda kalmaya yorulur.

Rüyada Çamur Gölü Görmek

Kişinin kendisini sanki bir daha asla kurtulamayacakmış ve içinde boğulacakmış gibi hissedeceği zorluklarla karşı karşıya kalması anlamına gelir. Kişinin kaldıramayacağını düşünerek umutsuzluğa ve paniğe kapılmasına neden olacak bir takım gelişmelerin yaşanacağına işaret eder.

Rüyada Kırmızı Çamur Görmek

Verim alınamayacak ve olumlu dönüşlerle karşılaşılamayacak yatırımlar yapmaya ve bu yatırımların bereket ya da kazanç getirmek bir yana eldekilerin de yitip gitmesine ve sermayenin yok olmasına ve bir de üstüne borçlanmaya sebebiyet vereceğine işaret eder.

Rüyada Ayakkabıya Çamur Bulaşması

Küçük düşmeye ve herkes tarafından benimsenmiş kaliteli imaja zarar vermeye ve tamamıyla kişi dışında gelişecek bazı kusurlu hallere ve durumlara alamet eder. Rüya sahibinin hiçbir sorumluluğu olmadan, kendisinden habersizce içine düşeceği olaylar demektir.

Rüyada Paçaların Çamur Olması

Aksilik ve şanssızlık yaşamak anlamına gelir. Kafaya takılacak, yüreğe dert olacak ve halledilemediği sürece de kişi için büyük ve geçmeyecek kadar güçlü bir baş ağrısı olacak ve dolayısıyla da akıldan çıkmayacak bir olayla karşılaşmaya alamet eder.

Rüyada Killi Çamur Görmek

Şifa ve kurtuluş olacak bir takım fırsatlar yakalamaya delalet eder. Düze çıkmak ve rahat etmek adına en fazla ihtiyaç duyulduğu anda karşılaşılacak büyük bir iyilik, hayır, çözüm ya da çare demektir. Yaraların merhemini, hastalıkların da ilacını bulmaya, bu sayede daha özgür, rahat ve huzurlu olmaya yorulur.

Rüyada Çamur Sıvanmak

Kişinin kendisi için çok faydalı olacak bir iş için her türlü fedakârlığı yapmayı göze alacağına ve ne gerekiyorsa bir an bile tereddüt etmeden yerine getireceğine işaret eder. Deyim yerindeyse rüya sahibinin kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez durumunda olmasına ve menfaati için komik ya da kötü durumlara düşmeyi bile umursamamasına işaret eder.

Rüyada Çamur Süpürmek

Beyhude işlere heveslenmeye ve tüm imkânları, enerjiyi ve inancı bu iş üzerine yoğunlaştırmaya ama sonunda da hayal kırıklığı, maddi ve manevi zarar yaşamaya alamet eder. Ne yapılsa da olur yolu bulunmayan bazı girişimlerin bile bile yapılacağına, kendini bunu başaracağına inandırmaya fakat bunun mümkün olacak birşey olmayışı nedeniyle sonunun hüsran olacağına yorulur. Hırsa kapılmak ve imkânsızı başarmak için gözünü karartmak fakat amacına nail olamamak demektir.

Rüyada Deniz Ve Çamur Görmek

Umduğunu bulamamak ve muradına erememeye işaret eder. Kişinin beklenti içine gireceği ve güzel şeylerle karşılaşacağını umduğu bir yerden kötü haberler almasına ve bu durumun ruhsal olarak kendisi için bir çöküşe neden olmasına alamet eder.

Rüyada Çamur İçinde Altın Görmek

Zorluk, çile ve zahmetle kazanılacak para, mal ya da eşya demektir. Tabiri caize emek vermeden yemek sahibi olunamayacağına ve güzel şeylere ulaşmanın hiç de kolay olmadığının bilincine varmaya ve dolayısıyla da elde etmek istenilenler için çaba göstermek, çalışmak ve özveride bulunmak gerektiğinin önemini bilerek hareket etmeye işaret eder.

Rüyada Çamurdan Ev Yapmak

Rüyayı gören kişinin çok yetenekli ve hünerli bir insan olduğu, elinden her iş geldiği, uzman kimselerin yapacağı işleri bile başarabildiği anlamına gelir. Her alanda ve her branşta bilgili olmaya özellikle de el becerisinin çok gelişmiş olduğuna delalet eder. Eğitim gerektiren ve çoğu kişinin almış olduğu eğitime rağmen edinemediği yeteneklere doğuştan sahip olmak anlamına gelir.

Rüyada Üstüne Çamur Sıçraması

Beddua hatta küfür edilecek bir duruma düşmek demektir. Kişinin lanet diye nitelendireceği bir halde kalmasına ve o halden ne kadar uğraşsa da anında kurtulamayacağı için çok sinirleneceğine ve sinirlerinin bozulması nedeniyle kızgınlıktan ağlayacağına işaret eder.

Rüyada Çamurla Oynamak

Maddi olarak hiçbir hayırlı getirisi olmayan işler üzerinde durmaya ve elde edileceklerin bu uğurda harcamaya ve kafa yormaya değmeyecek kadar az olacağına alamet eder. Faydasız şeylerle kendini oyaladığının farkında olmamaya ve hem zamandan hem de kazançtan zarar etmeye yorulur.

Rüyada Çamur Kuyusu Görmek

Rüya sahibinin sonu görünmeyen yani bugünleri, yarınları ve geleceği için kendisine hiçbir iyilik, menfaat, güzellik, hayır, kazanç ve şans getirmeyecek düşünceleri benimsemesi anlamına gelir. Bu düşünceleri hayata geçirmesi durumunda hiçbir kar elde edemeyeceği gibi aynı zamanda bir çöküş yaşaması anlamına gelir.

Rüyada Çamur Görmek Psikolojik Yorumu

Rüyada çamur görmek kişinin dağınık bir durumda olduğunu, kendini daha iyi hissetmek için ruhsal bir temizlik yapması gerektiğini simgeler. Rüyada çamurda yürüdüğünü görmek kişini kendini sinirli hissettiğine, bir sorunun onu rahatsız ettiğine ve yaşadığı bir ilişki yüzünden aşağıya çekildiği duygusu içinde olduğuna yorumlanır.

Kişinin üstündeki giysilerin çamurlu olması ise onun kendini sorgulanıyor, hesap vermek durumunda bırakılıyor ve itibarına saldırılıyor gibi hissettiğini simgeler.

Rüyanızı Bize Yazın

Bu Rüya Tabirini Paylaş!

Google+'da

Rüyanızı Yazın

Görmüş olduğunuz rüyayı tüm ayrıntılarıyla bize yazın!