RuyaTabirleri.com

Rüyada Deprem Görmek

Rüyada deprem görmek bebek sahibi olmayı bekleyen kişinin bebeğini kaybetmesine işaret eder. Yer, mekan ya da coğrafya değişikliği anlamına gelir. Rüyada nerede deprem oluyorsa o alanda kötü olayların yaşanacağı anlamına gelir. Depremde hem hayatta kalan hem de hayatını kaybeden insanlar olduğunu görmek viral hastalıkların baş göstereceğine ya da o bölgeye siyasi yöneticilerin geleceğine delalet eder. Rüyada deprem olduğunu görmek aynı zamanda kişinin hayatında meydana gelecek olan yeniliklere ve tazelenmeye delalettir. Yani rüyasında deprem olduğunu gören kişi için değişiklik zamanı olduğu anlamına gelir. Kimi rüya tabirlerinde deprem kişi için yola işaret ederken kimi rüya tabirlerinde de uluslar arası savaş olarak yorumlanır.

Rüyada Deprem Olduğunu Görmek

Rüyada deprem olduğunu görmek pek hayırlı şeylere işaret etmez. Kişinin umutlarının ve tüm hayallerinin yıkılmasına, üzüntüye ve kedere işaret eder. Aynı zamanda kişinin meslek hayatında çıkacak olan güçlüklere de delalet eder. Rüyada deprem olması, savaşlara da yorulur.

Rüyada Depremde Evin Yıkılması

Rüyada evlerin yıkıldığını görmek, ülkede yaşanacak olan pahalılığa işaret eder. Eğer rüya sahibi kendi evinin yıkıldığını ve ailesinden herkesin öldüğünü görürse, rüya sahibi için ölüm anlamına gelir.

Rüyada Depremde Sağ Kalmak

Rüyada depremde sağ kalmak iyi şeylere yorulmaz. Rüya sahibi eğer depremde herkesin öldüğünü, kendisinin sağ kaldığını görürse bu, o kişinin vadesinin tamam olduğu anlamına gelir. Bazen de bu rüya iyi kalbiniz ve temiz fıtratınızla herkesin saygı ve sevgisini kazandığınıza ve eğer böyle devam ederseniz yaşanılacak birçok olumsuz hadiseden zarar görmeden kurtulacağınıza işarettir. Depremden sağ kurtulan kişi hastalık sonrasında şifaya kavuşur.

Rüyada Yerin Sarsılması

Rüyada yerin sarsılması güzel gelişmelere işaret eder. Rüyasında yerin sarsıldığını gören kişinin şansı açılır, işteki kısmeti açılır ve kazancı çoğalır. Fakat rüyasında yerin sarsılarak batması iyi değildir. Bu, rüya sahibinin dini vecibelerini artık yerine getirmediğine işaret eder. Aynı zamanda kuraklığa ve hiç beklenmedik, hayrete düşürecek olaylara delalettir.

Rüyada Çok Büyük Bir Deprem Görmek

Rüyada yaşadığı yerde çok büyük bir deprem olduğunu ve yerin tamamen sarsıldığını, büyük felaketin olduğunu görmek; kişinin yaşadığı yerde bazı fitne olaylarının baş göstereceğine ve bunun sonucunda da toplum olarak huzursuzluk ve sıkıntı ortamının oluşacağına işarettir. Bu rüya bazen de kişinin dikkat etmesine yönelik uyarıcı bir rüyadır.

Rüyada Bir Dağın Sarsılması

Rüyada bir dağın sarsılıp savrulması veya yerinden oynaması, o bölge halkını veya ülkeyi yöneten kişinin başına gelecek musibetlere veya o kimseden halka ulaşacak zarara işarettir. Bu rüya genellikle devlet başkanları ve onların başına gelecek olaylarla ilgilidir. Halka o devlet başkanı elinden ulaşacak zarara veya sıkıntılara, o dönemin pahalılıkla geçmesine yorulmaktadır.

Rüyada Deprem Haberi Almak

Rüyasında deprem haberi alan kimse, yakın çevresinden gelecek sarsılacağı ve üzüleceği bir haber alır. Bu rüya genellikle duyacağınız bir şey yüzünden canınızın sıkılmasına ve üzülüp kederlenmeye işaret olan bir rüyadır. Böyle bir rüya gören kimse bazen de kendi hataları sonucu bazı tatsız olaylar yaşar.

Rüyada Depremi Hissetmek

Rüyada depremi hissetmek ama ondan zarar görmemek, başınıza gelecek bazı kötü olayları en zararla atlatır. Bu rüya size kötülük yapmak isteyen, fırsatçı ve hile yapan düşmanlarınız olduğunun; fakat zekânızla ve öz sezinizle bu kötülükleri başınızdan savıp rahatınızı bozmayacağınızın göstergesidir. Bazen de bu rüya sinsi düşmana, dost gibi görünen ama arkadan iş çeviren kimseye işaret eder.

Rüyada Deprem Sırasında Dua Etmek

Böyle bir rüya, genellikle kişinin başına gelen sıkıntıları, bazı tatsız olayları Allah’a sığınarak ve ondan yardım dileyerek atlatabileceğinin göstergesidir. Böyle bir rüya gören kimse, eğer üzüntü içindeyse ve bazı belalarla uğraşıyorsa hepsine sabretmeli ve Allah tarafından kendisine gelecek yardımı beklemelidir.

Rüyada Depremi İzlemek

Rüyasında bir deprem olduğunu gören ve onu izleyen kimse, yakınlarında yapılan haksızlıklara göz yumar ve sesini çıkarmaz. Bu rüya sizin çevrenize karşı duyarsız olduğunuzun ve her konuda kendinizi düşünüp bencil davrandığınızın bir göstergesidir. Rüyada depremi izleyen ve bir şey yapmayan kişi, bazen de yakın akrabalarından birisinin başına gelen üzücü bir olay karşısında çaresiz kalır ve ona yardım edemez.

Rüyada Sallanmak

Rüyada sallanan kimse dünya hayatında bazı badireler atlatır. Dünya, bir imtihan yeridir ve insan çoğu kere bu imtihanlarda geçerek Allah tarafından sınanır. Bu nedenle siz de yaşadığınız sürece bazı badireler ve sınavlar atlatır ve sonucunda da hep mutluluk, huzur ve esenlik bulursunuz.

Rüyada Depreme Hazırlanmak

Rüyada depreme hazırlanan kimse hayatta türlü zorluklara ve kötülüklere karşı her zaman hazırlıklıdır. Bu rüya sizin yaşadığınız sürece daima dirayetli ve kararlı davranacağınıza, sağlam karakterinizle her zaman insanların ilgi ve teveccühünü kazanacağınıza ve sabretmeniz sonucunda başınıza gelecek her belayı kolaylıkla def edebileceğinize işaret eder.

Rüyada Deprem Olurken Şahadet Getirmek

Rüyada deprem esnasında şahadet getirip Allah’a yalvaran kimse kalbindeki inancı, karakteri ile başına gelecek her türlü üzücü olaya karşı sabırlı davranır ve o sayede de her zaman için üzüntü ve sıkıntılardan kurtulur. Bu rüya kişinin güzel ahlakına, olaylar karşısındaki sebatına ve yaşadığı olaylardan ders alarak bir daha aynı hataları yapmamasına delalet eder.

Rüyada Deprem Olacağını Söylemek

Rüyanızda birisinin size deprem olacağını söylemesi insanları kötülüklere karşı uyaran ve onlara daima iyiliği emreden iyi niyetli bir insanın göstergesidir. Bu rüya bazı âlimlere göre, içinde yaşadığı halkın başına gelecek üzücü bir hadisenin sembolüdür. Halk arasında ortaya çıkacak olan fitne ve bazı kötü niyetli insanlar toplum huzurunu bozarak, insanların yaşama kalitesini de etkiler.

Rüyada Depremden Kurtulmak

Rüyasında deprem olduğunu ve bu depremden yara almadan kurtulduğunu gören kimse, başına gelecek her belayı atlatarak tüm üzüntülerden kurtulur. Bu rüya kişinin eğer sabrederse ve sebat içinde davranırsa bazı kötü hadiseler yaşayacağına fakat bu olayların hepsinden başarı ile de kurtulacağına delalet eder.

Rüyada Deprem Çantası Hazırlamak

Bu rüya dünya hayatında gözünüzü açıp çevrenizde olup biten olaylara karşı daha uyanık davranmanız gerektiğine karşı bir uyarıdır. Böyle bir rüya gören kimse, önceden bazı durumlara karşı hazırlıklı olduğu için çoğu sıkıntıyı fazla zarar görmeden atlatır. Yine size yakın olan bir kişi tarafından ulaşacak bir tehlikeye ve bu tehlikeyi en az sıkıntı ile atlatmaya, bu konuda size yardım edecek iyi huylu bir adama da işarettir bu rüya.

Rüyada Depremi Beklemek

Rüyasında deprem olacağını bilen ve bunu bekleyen kimse, gerçek hayatta da hiçbir mücadeleye girişmeden başına gelen her şeyi olduğu gibi kabul eder. Bu rüya kişinin çabuk pes eden, hemen kendisini üzen ve daima ümitsizlik yaşayan bir karaktere sahip olduğunun göstergesidir. Bu nedenle böyle bir rüya gören kimse hiçbir zaman ümidini kesmemeli ve isteklerine ulaşmak için çalışıp çabalamalıdır.

Rüyada Depremle Birlikte Kıyametin Kopması

Rüyada önce depremin olup ardında kıyametin kopması, o bölge halkının çok günah işlediğinin ve bu nedenle de Allah’ın gazabına uğrayabileceklerinin göstergesidir. Böyle bir rüya genellikle yapılan hareketlere, ağızdan çıkan sözlere dikkat edilmesi için yapılan bir uyarıdır. Yoksa toplum içinde fitne ve huzursuzluk çıkarak insanların birçoğunu içine çeker ve kişilere toplumsal bir bela ulaşır.

Rüyada Namaz Kılarken Deprem Olması

Uyarıcı ve haberci rüyalardan birisidir. Bu rüya genellikle ibadetlerinde eksiklikleri olan ve daha çok gösteriş için namaz kılan kimselerin gördüğü bir rüyadır. İbadet ederken daha dikkatli olmalı, dünyevi olandan uzaklaşarak biraz da Allah’a yaklaşmalı ve ahiret için çaba göstermelisiniz.

Rüyada Deprem Yüzünden Bir Caminin Yıkılması

Rüyada deprem olduğu için yıkılan cami, gösteriş için ibadet eden, toplum içinde fitne çıkaran, Allah’ın emir ve yasaklarına uymayan, camileri doldurmayan cemaattir. Bu rüya kişinin ibadet ehli olmadığının ya da namazlarını aksattığının bir göstergesidir. Yıkılan cami, o bölge halkının dinden yüz çevirmesi sonucunda başına gelecek kötü hadiselerin, olayların, fitne ve huzursuzluk ortamının göstergesidir.

Rüyada Depremin Yüzünden Ölmek

Rüyada deprem olduğunu ve sizin de bu nedenle yaşamınızı kaybettiğinizi görmeniz, hatalarınız sonucunda başınıza tatsız olayların gelmesine, bazı sıkıntılar yaşamaya, aile içinde çıkacak huzursuzluklara, eşler arasında kavgaya, iş yaşamında meydana gelecek zararlara, para kaybetmeye veya elden çıkacak mala işarettir.

Rüyada Yaşadığı Şehirde Bir Deprem Olması

Rüyasında yaşadığı şehirde deprem olan kişinin içinde bulunduğu toplumu derinden sarsacak bir olay meydana gelir ve tüm insanlar bu olaydan etkilenirler. Bu rüya o şehir halkının başına gelecek musibetlere, içlerinden çıkacak azgın bir grup insanın tüm toplumun ahlakını bozmasına, o halk içinde Allah’a isyan eden ve onun emirlerini hiçe sayan bazı kimselerin çıkmasına da işaret eder.

Rüyanızı Bize Yazmak İçin Tıklayın

Bu Rüya Tabirini Paylaş!

Google+'da
Deprem hakkında her türlü rüyaya cevap bulmanız için size Rüyada Deprem Olduğunu Görmek sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Rüyada Deprem Görmek İle İlgili Rüyalar;

 1. tülay (19 Ocak 2014 saat: 17:17)

  rüyamda eşimle tatile gitmişiz elektrikler kesiliyor heryerde ve diyorlarki deprem olmuş ülkede o yüzden kesilmiş çocuklarımızda evimizde imiş diyoruzki çocuklara ne durumda bir otobüse binip eve gitmeye çalışıyoruz derken otobüs duruyor ne oldu diye bakarken ileride bir binanın yoldaki arabaların insanların üzerine yıkıldığını görüyoruz o sarsıntıyla bizim önünde durduruğumuz binada yıkılmaya başlıyor kapıları açıyor şöför eşimle yola atlıyoruz ama yolun kenarıda denizmiş ev yıkıntıları taşlar var bastığım yıkıntı kayalarda denizin etkisiyle kayıp hareket ediyor ama yüzme biliyorum nasılsa yüzerim diyorum ben önde eşim arkada o yıkıntılara doğru ilerliyoruz ama bir an arkamı dönüyorum eşim yokk ona seslenip ararken uyandım yorumunu yollarsanız sevinirim teşekkürler.

 2. Fatoş (17 Ocak 2014 saat: 08:12)

  Acil yardım lütfen! Bebek bekliyorum ve evet düşük tehlikesi var:( rüyamda da deprem oluyor balkondan bakıyorum karşıda mavi boyalı bir bina yıkılıyor ama bizim ev sadece sallanıyor sokağa çıkıyoruz bazı binalar yıkılmış ölen yaralı falan yok bu arada sokağa çıkarken ayağımda ayakkabılarım olmasına rağmen ayakkabiliktan gercekte krem rengi olan ama ruyada siyah olan spor ayakkabılarımı elime alıyorum hatta neden siyah bunlar diy düşünürken ayakkabılarımın ikisinin de sağ olduğunu görüyorum biri sag biri sol olmalı neden böyle diye düşünüp yine de alıyorum. Sonra gercekte kızı olan bir komşumuz çıkıyor karşıma ama bebegi guzel bir erkek olarak goruyorum. depremden korktuğumu soyluyorum çocuğunu kucağıma veriyor ve al bebek kucagindayken dua et korkuların geçer diyor ayetel kursi okuyorum ama bazı yerlerini karıştırıyorum sonra uyandım sabah saat 5.15ti. Lütfen yorum bekliyorum

 3. meral (14 Ocak 2014 saat: 10:21)

  Esimle yerde uzniyorduk birden bi sesler duyduk debrem oldugunu anladk yer sarsiliyor ama cok korkuyoruz ben esimle sahadet getiriyoruz sonra ayatulkursu okumaya basladm sarsinti bittikten sora bu ara esimle aram kotu esimden bosanmak icin disari cikiyom kapali bir bayanim basi acik cikmimisim onu fark edince ellerimle saclarimi kapatmaya calisiyorum esim once bosanmaya karsi cikiyo sonra umursamadan arabaya binip gidiyo

 4. gamze dag (14 Ocak 2014 saat: 02:43)

  Gece üç kızim bir oglumla uyuyordum ama oglumu bebek olarak gördüm birden lambalar sallaniyor hemen bebegi aliyorum kizlarimi kaldiriyorum dışari cikiyoz hava soguk ben tekrar giriyorum battaniye aliyorum deprem daha hızlaniyor o arada dışari çikiyorum telefonumla eşimi arayip sormak istiyorum ama telefonumun ici dumanla kaplaniyor birden arayamiyorum ondan ve bide evden cıkarken kapinin önünde küçük üctana cocuk onlarida bir yandadan dişari yitiyorum ciksinlar diye bide bi cekyat var oradada hastalari muayne ediliyormus beni oraya oturmuyorlar

 5. Ahmet (10 Ocak 2014 saat: 17:35)

  evde olduğumu bir anda deprem oluyor , ben merdiven inyorum. Binanın yan tarafındaki yoldan aşağı bakıyorum aşağıya atlıyorum ve iniyorum, aşağı indiğimde insanlar aşağıda meydanda bekliyorlardı,sonra ben binanın yanında bulunan dükkan gibi birşeyin üzerine atlıyorum oradan da boduruma geçiyorum. telefonumla herkesi aramak istiyorum ama telefonum yok Daha sonra orada bekleyen kişiler beni çağırıyorlar ben de o onlara doğru gitmeye çalışıyorum ayaklarım ağrıdığı için gidemiyorum…Birden ailemden halamın oğlu gelip beni kucaklıyor ve acile götrüryor.

 6. Oğuz (10 Ocak 2014 saat: 16:46)

  Rüyamı yorumlayıp hemen gönderirseniz, sevinirim. Şimdiden teşekkürler… “Beş katlı, her katında iki dairesi olan lojman tarzında ve etrafında kendi gibi sarımtırak veya açık kakao rengi olan, kiremit damlı pek eski olmayan, çok da yeni olmayan düzgün bir dizi halindeki apartmanların bulunduğu bir sitenin en kenarındaki apartmanın 4’ncü katındaki bie dairedeyiz. Mekan ve çevra hiç tanımadığım ve görmediğim bir yer. Esasında başka bir şehirde yaşamasına rağmen, rüyamda, yanımda annem de var. O anda, deprem başlıyor. Deprem, kayık gibi bir sağa, bir sola kayma şeklinde başladı. Yaklaşık 1 metre gibi güçlü kaymalardı. Hemen kapı eşiğine koşup sonucu bekledim. Dördüncü veya beşinci yalpalanmada/kayışta bulunduğum apartaman, son kaydığı istikamete yıkıldı. hafif bir karanlık, oldu. dışarı çıktım. bulnduğumuz kat yer seviyesi ile aynı seviyeye glemişti, alt katlar enkaz olmuştu. etrafta hiç ölü yoktu. diğer yandaki apartmanlar yıkılmamıştı. Bizim yıkılan apartmanın üst katı hasarlı, odalarının bölmeleri ve duvarları yıkılmamış, zemini yer yer çökmüşse de şeklen bir zeminden az yukarıda daire olarak konumunu düz vaziyette koruyordu, Beşinci(en üst) katın altı enkaz vaziyette duruyordu. Çöküklerin arasından bizim daire yarı enkaz olarak gözüküyordu, o arada, annemi sağ salim, dışarda gördüm elinde banka defterleri vardı ve onları inceliyordu.Deprem başladığında, banka defterlerini, yatak odasındaki dolaptan son anda kurtarmış olduğunu, diğer kıymetli şeyleri kurtaramamış olduğunu düşündüm. Ben de üst(beşinci)kattaki yatak odasına bakarak bizim yarı enkaz dairenin yatak odasını bulmayı ve dolabın içindeki diğer geri kalan kıymetli şeyleri alıp kurtarmayı tasarladım ve üst katın yatak odasındaki gömme dolabı buldum ve gördüm, hemen onun altında bizim dairenin dolabı olacağını düşündüm, çöküklerden incelemeye başladım. daha sonrasını hatırlamıyorum. sanırım rüya burada bitti. Saygılarımla, O.K.

 7. Enes (08 Ocak 2014 saat: 12:22)

  Rüyam şu şekildeydi . Yüksek bir gökdelendeyiz bir kaç akrabamla birlikde(abim ,teyzemin oğlu ve başka bir teyzemin oğlu) . Gökdelenin en üst katındayız . Hava bozuluyor birden ,teyzemin oğlu diyor ki bu hava hayra alamet değil diyor , rüzgar felan esiyor hava kapanıyor . Ben korkuyorum ve ben iniyorum diyorum . Onlar merdivenin başına geliyor . Ben tam 1 kat assaya iniyorum ve birden büyük bi deprem oluyor . Ben ana kolonun dibine çöküyorum . ilkden birşey olmuyor banabir tane teyzemin oğlu yukarıda bir yere tutunmus duruyor . Sonra benim olduğum kısım çöküyor ve 1 kat assaya düşüyorum ve orada tutunuyorum . Ben tutundukdan sonra yukarıdaki tutunan teyzemin oğlu düşüyor ben ona ayağımı uzatıyorum ve tutunamıyor ve düşüyor kayboluyor ve uyanıyorum . Tabir ederseniz sevinirim .

 8. behçet (07 Ocak 2014 saat: 10:37)

  merhaba bugünkü gördüğüm rüyam şöyle:
  kendi evimiz yada başka bir yer çıkaramadım binada arkadaşım ufukla üst kattayız .camdan dışarı baktığımda karşımızdaki binaların yıkıldığını görüyorum.Bir süre sonra askerlik yaptığım yerdeki komutanım ali şahin beliriyor binada bulunan herkezin çıkması için direktifler yağdırıyor.Ben ve arkadaşım çıkıyoruz ama sonra eşyalarım olmadığını farkediyorum ve tekrar arkadaşım ufukla(hemen yıkılacak değilya deyip)giriyoruz içeri eşyalarımızı alırken birinin evi yağmaladığını görüyorum ve tartışıp (millet canıyla uğraşıyor sen napıyorsun gibi)kovuyorum.sonra ufak tefek eşyaları alırken bir anda depram oluyor bina yan yatıyor ama yıkılmıyor.biz arkadaşımla arka taraftaki camdan çıkalım diyoruz ve çıkmaya yeltendiğimizde orası bir anda 20 yıldır oturduğum çocukluğumun gençliğimin geçtiği müstakil evin arka tarafı oluyor ve çıkıyoruz ve uyanıyorum…nasıl yorumlarsınız acaba…teşekkürler şimdiden

 9. Recep (31 Aralık 2013 saat: 08:56)

  Merhaba, bugün gördüğüm bir rüya için sizlerden yorum isteyeceğim, araştırdım ama benim rüyam ile nasıl ilişkilendirebilirim bunu çözemedim.

  Rüyam şöyle, Arkadaşlar ile evde olduğumuz bir arada deprem oluyor şiddetli gibi, ben merdiven yerine binanın yan tarafındaki korkuluklardan aşağı kat kat kendimi serbest bırakarak iniyorum, aşağı indiğimde arkadaşlar aşağıda arabada bekliyorlardı, ben binanın yanında bulunan depo gibi birşeyin üzerine atlıyorum oradan da arabaya geçiyorum. Yola çıkıyoruz ben ailemi aramak istiyorum ama telefonum yok yanımda, dönmemiz lazım diyorum arkadaşlara telefonu almam lazım yoksa arayamayacağım… Sonra giderken nasıl oluyor grup halinde bekleyen kişiler grupların içerisinde işyerinden ve kendi çevremden tanıdığım yüzlerde var. arabadan iniyoruz ben o eve gitmeye çalışıyorum çok kalabalık olduğu için gidemiyorum… Ben aileme haber veremedim onlar ne oldu durumları nasıl diye düşünürken zıplayarak uyandım… Bu rüyayı nasıl yorumlayabiliriz… Şimdiden teşekkürler.

 10. nurten (25 Aralık 2013 saat: 15:50)

  rüyamda gece karanlığı vardı babam ile kendi evimizin yakınlarında bir iş yeri gibi bir yerde otururken birden yer siddetli sallanmaya basladı ve daha sonrasında babam ile birlikte eve doğru gitmeye çalışıyoruz koşarak çünkü evde annem ablam ve kardeşlerim var onlara gitmeye çalışıyoruz sonra bir şey oluyor babam benden önde oluyor ben arkasından ağlayarak sesleniyorum dönüp bana bakıyor gözleri dolu haldeyken elimi uzatıp beni bırakma baba diyorum orada uyanıyorum..

 11. SENA (22 Aralık 2013 saat: 09:01)

  Rüyamda biz sınıfta ders işliyorduk kaçıncı ders bilmiyorum ama matematik dersi idi birden bi deprem anonsu yapıldı ama aza bi sallanmaydı pencereden dışarı baktım sadece bizim okul ve karşısındaki 2-3 bina sallanıyordu yada ben o kadar gördüm. hemen eşyalarımı toplayıp dışarı çıktım . Ama montum ve resim çantam sınıfta kaldı resim çantam yanımda olduğuna göre tahminen salı günüydü zaten o gün maatematik te var. ama kesin değil gün sonra dışarı çıktık.. okul 5-6 dk sallandıktan sonra durdu.. bizde içeri girip derse devam ettikk.

Rüyanızı Bize Yazın

Görmüş olduğunuz rüyayı tüm ayrıntılarıyla bize yazın! Yapmış olduğunuz yorumlar sitemizde yayınlanacaktır.

Etiketler: , , , ,