RuyaTabirleri.com

Rüyada Deprem Görmek

Rüyada deprem görmek zorluklarla karşılaşmayı işaret eder. Yer, mekan ya da coğrafya değişikliği anlamına gelir. Rüyada nerede deprem oluyorsa o alanda kötü olayların yaşanacağı anlamına gelir. Depremde hem hayatta kalan hem de hayatını kaybeden insanlar olduğunu görmek viral hastalıkların baş göstereceğine ya da o bölgeye siyasi yöneticilerin geleceğine delalet eder. Rüyada deprem olduğunu görmek aynı zamanda kişinin hayatında meydana gelecek olan yeniliklere ve tazelenmeye delalettir. Yani rüyasında deprem olduğunu gören kişi için değişiklik zamanı olduğu anlamına gelir. Kimi rüya tabirlerinde deprem kişi için yola işaret ederken kimi rüya tabirlerinde de uluslar arası savaş olarak yorumlanır.

Rüyada Deprem Olduğunu Görmek

Rüyada deprem olduğunu görmek pek hayırlı şeylere işaret etmez. Kişinin umutlarının ve tüm hayallerinin yıkılmasına, üzüntüye ve kedere işaret eder. Aynı zamanda kişinin meslek hayatında çıkacak olan güçlüklere de delalet eder. Rüyada deprem olması, savaşlara da yorulur.

Rüyada Depremde Evin Yıkılması

Rüyada evlerin yıkıldığını görmek, ülkede yaşanacak olan pahalılığa işaret eder. Eğer rüya sahibi kendi evinin yıkıldığını ve ailesinden herkesin öldüğünü görürse, rüya sahibi için ailesine daha fazla zaman ayırması ve bağlanması anlamına gelir.

Rüyada Depremde Sağ Kalmak

Rüyada depremde sağ kalmak iyi şeylere yorulmaz. Rüya sahibi eğer depremde herkesin öldüğünü, kendisinin sağ kaldığını görürse bu, o kişinin vadesinin tamam olduğu anlamına gelir. Bazen de bu rüya iyi kalbiniz ve temiz fıtratınızla herkesin saygı ve sevgisini kazandığınıza ve eğer böyle devam ederseniz yaşanılacak birçok olumsuz hadiseden zarar görmeden kurtulacağınıza işarettir. Depremden sağ kurtulan kişi hastalık sonrasında şifaya kavuşur.

Rüyada Yerin Sarsılması

Rüyada yerin sarsılması güzel gelişmelere işaret eder. Rüyasında yerin sarsıldığını gören kişinin şansı açılır, işteki kısmeti açılır ve kazancı çoğalır. Fakat rüyasında yerin sarsılarak batması iyi değildir. Bu, rüya sahibinin dini vecibelerini artık yerine getirmediğine işaret eder. Aynı zamanda kuraklığa ve hiç beklenmedik, hayrete düşürecek olaylara delalettir.

Rüyada Çok Büyük Bir Deprem Görmek

Rüyada yaşadığı yerde çok büyük bir deprem olduğunu ve yerin tamamen sarsıldığını, büyük felaketin olduğunu görmek; kişinin yaşadığı yerde bazı fitne olaylarının baş göstereceğine ve bunun sonucunda da toplum olarak huzursuzluk ve sıkıntı ortamının oluşacağına işarettir. Bu rüya bazen de kişinin dikkat etmesine yönelik uyarıcı bir rüyadır.

Rüyada Bir Dağın Sarsılması

Rüyada bir dağın sarsılıp savrulması veya yerinden oynaması, o bölge halkını veya ülkeyi yöneten kişinin başına gelecek musibetlere veya o kimseden halka ulaşacak zarara işarettir. Bu rüya genellikle devlet başkanları ve onların başına gelecek olaylarla ilgilidir. Halka o devlet başkanı elinden ulaşacak zarara veya sıkıntılara, o dönemin pahalılıkla geçmesine yorulmaktadır.

Rüyada Deprem Haberi Almak

Rüyasında deprem haberi alan kimse, yakın çevresinden gelecek sarsılacağı ve üzüleceği bir haber alır. Bu rüya genellikle duyacağınız bir şey yüzünden canınızın sıkılmasına ve üzülüp kederlenmeye işaret olan bir rüyadır. Böyle bir rüya gören kimse bazen de kendi hataları sonucu bazı tatsız olaylar yaşar.

Rüyada Depremi Hissetmek

Rüyada depremi hissetmek ama ondan zarar görmemek, başınıza gelecek bazı kötü olayları en zararla atlatır. Bu rüya size kötülük yapmak isteyen, fırsatçı ve hile yapan düşmanlarınız olduğunun; fakat zekânızla ve öz sezinizle bu kötülükleri başınızdan savıp rahatınızı bozmayacağınızın göstergesidir. Bazen de bu rüya sinsi düşmana, dost gibi görünen ama arkadan iş çeviren kimseye işaret eder.

Rüyada Deprem Sırasında Dua Etmek

Böyle bir rüya, genellikle kişinin başına gelen sıkıntıları, bazı tatsız olayları Allah’a sığınarak ve ondan yardım dileyerek atlatabileceğinin göstergesidir. Böyle bir rüya gören kimse, eğer üzüntü içindeyse ve bazı belalarla uğraşıyorsa hepsine sabretmeli ve Allah tarafından kendisine gelecek yardımı beklemelidir.

Rüyada Depremi İzlemek

Rüyasında bir deprem olduğunu gören ve onu izleyen kimse, yakınlarında yapılan haksızlıklara göz yumar ve sesini çıkarmaz. Bu rüya sizin çevrenize karşı duyarsız olduğunuzun ve her konuda kendinizi düşünüp bencil davrandığınızın bir göstergesidir. Rüyada depremi izleyen ve bir şey yapmayan kişi, bazen de yakın akrabalarından birisinin başına gelen üzücü bir olay karşısında çaresiz kalır ve ona yardım edemez.

Rüyada Sallanmak

Rüyada sallanan kimse dünya hayatında bazı badireler atlatır. Dünya, bir imtihan yeridir ve insan çoğu kere bu imtihanlarda geçerek Allah tarafından sınanır. Bu nedenle siz de yaşadığınız sürece bazı badireler ve sınavlar atlatır ve sonucunda da hep mutluluk, huzur ve esenlik bulursunuz.

Rüyada Depreme Hazırlanmak

Rüyada depreme hazırlanan kimse hayatta türlü zorluklara ve kötülüklere karşı her zaman hazırlıklıdır. Bu rüya sizin yaşadığınız sürece daima dirayetli ve kararlı davranacağınıza, sağlam karakterinizle her zaman insanların ilgi ve teveccühünü kazanacağınıza ve sabretmeniz sonucunda başınıza gelecek her belayı kolaylıkla def edebileceğinize işaret eder.

Rüyada Deprem Olurken Şahadet Getirmek

Rüyada deprem esnasında şahadet getirip Allah’a yalvaran kimse kalbindeki inancı, karakteri ile başına gelecek her türlü üzücü olaya karşı sabırlı davranır ve o sayede de her zaman için üzüntü ve sıkıntılardan kurtulur. Bu rüya kişinin güzel ahlakına, olaylar karşısındaki sebatına ve yaşadığı olaylardan ders alarak bir daha aynı hataları yapmamasına delalet eder.

Rüyada Deprem Olacağını Söylemek

Rüyanızda birisinin size deprem olacağını söylemesi insanları kötülüklere karşı uyaran ve onlara daima iyiliği emreden iyi niyetli bir insanın göstergesidir. Bu rüya bazı âlimlere göre, içinde yaşadığı halkın başına gelecek üzücü bir hadisenin sembolüdür. Halk arasında ortaya çıkacak olan fitne ve bazı kötü niyetli insanlar toplum huzurunu bozarak, insanların yaşama kalitesini de etkiler.

Rüyada Depremden Kurtulmak

Rüyasında deprem olduğunu ve bu depremden yara almadan kurtulduğunu gören kimse, başına gelecek her belayı atlatarak tüm üzüntülerden kurtulur. Bu rüya kişinin eğer sabrederse ve sebat içinde davranırsa bazı kötü hadiseler yaşayacağına fakat bu olayların hepsinden başarı ile de kurtulacağına delalet eder.

Rüyada Deprem Çantası Hazırlamak

Bu rüya dünya hayatında gözünüzü açıp çevrenizde olup biten olaylara karşı daha uyanık davranmanız gerektiğine karşı bir uyarıdır. Böyle bir rüya gören kimse, önceden bazı durumlara karşı hazırlıklı olduğu için çoğu sıkıntıyı fazla zarar görmeden atlatır. Yine size yakın olan bir kişi tarafından ulaşacak bir tehlikeye ve bu tehlikeyi en az sıkıntı ile atlatmaya, bu konuda size yardım edecek iyi huylu bir adama da işarettir bu rüya.

Rüyada Depremi Beklemek

Rüyasında deprem olacağını bilen ve bunu bekleyen kimse, gerçek hayatta da hiçbir mücadeleye girişmeden başına gelen her şeyi olduğu gibi kabul eder. Bu rüya kişinin çabuk pes eden, hemen kendisini üzen ve daima ümitsizlik yaşayan bir karaktere sahip olduğunun göstergesidir. Bu nedenle böyle bir rüya gören kimse hiçbir zaman ümidini kesmemeli ve isteklerine ulaşmak için çalışıp çabalamalıdır.

Rüyada Depremle Birlikte Kıyametin Kopması

Rüyada önce depremin olup ardında kıyametin kopması, o bölge halkının çok günah işlediğinin ve bu nedenle de Allah’ın gazabına uğrayabileceklerinin göstergesidir. Böyle bir rüya genellikle yapılan hareketlere, ağızdan çıkan sözlere dikkat edilmesi için yapılan bir uyarıdır. Yoksa toplum içinde fitne ve huzursuzluk çıkarak insanların birçoğunu içine çeker ve kişilere toplumsal bir bela ulaşır.

Rüyada Namaz Kılarken Deprem Olması

Uyarıcı ve haberci rüyalardan birisidir. Bu rüya genellikle ibadetlerinde eksiklikleri olan ve daha çok gösteriş için namaz kılan kimselerin gördüğü bir rüyadır. İbadet ederken daha dikkatli olmalı, dünyevi olandan uzaklaşarak biraz da Allah’a yaklaşmalı ve ahiret için çaba göstermelisiniz.

Rüyada Deprem Yüzünden Bir Caminin Yıkılması

Rüyada deprem olduğu için yıkılan cami, gösteriş için ibadet eden, toplum içinde fitne çıkaran, Allah’ın emir ve yasaklarına uymayan, camileri doldurmayan cemaattir. Bu rüya kişinin ibadet ehli olmadığının ya da namazlarını aksattığının bir göstergesidir. Yıkılan cami, o bölge halkının dinden yüz çevirmesi sonucunda başına gelecek kötü hadiselerin, olayların, fitne ve huzursuzluk ortamının göstergesidir.

Rüyada Depremin Yüzünden Ölmek

Rüyada deprem olduğunu ve sizin de bu nedenle yaşamınızı kaybettiğinizi görmeniz, hatalarınız sonucunda başınıza tatsız olayların gelmesine, bazı sıkıntılar yaşamaya, aile içinde çıkacak huzursuzluklara, eşler arasında kavgaya, iş yaşamında meydana gelecek zararlara, para kaybetmeye veya elden çıkacak mala işarettir.

Rüyada Yaşadığı Şehirde Bir Deprem Olması

Rüyasında yaşadığı şehirde deprem olan kişinin içinde bulunduğu toplumu derinden sarsacak bir olay meydana gelir ve tüm insanlar bu olaydan etkilenirler. Bu rüya o şehir halkının başına gelecek musibetlere, içlerinden çıkacak azgın bir grup insanın tüm toplumun ahlakını bozmasına, o halk içinde Allah’a isyan eden ve onun emirlerini hiçe sayan bazı kimselerin çıkmasına da işaret eder.

Rüyanızı Bize Yazın

Bu Rüya Tabirini Paylaş!

Google+'da
Deprem hakkında her türlü rüyaya cevap bulmanız için size Rüyada Deprem Olduğunu Görmek sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Rüyanızı Yazın

Görmüş olduğunuz rüyayı tüm ayrıntılarıyla bize yazın!