RuyaTabirleri.com

Rüyada Duvar Görmek

Rüyada duvar görmek rüyayı gören kişinin iman yönünden kuvvetli, dünyevi ve uhrevi bakımdan itibar sahibi biri olduğuna delalet eder. Ayrıca bu rüya kişinin kendi kendini ayakta tutan, kendine destek veren haline de yorumlanır. Duvar, genel olarak rüya sahibinin durumuna delalet eder. Duvar rüyası adı duyulmuş, büyük bir şahsiyetin ölecek olmasına da işaret eder.

Rüyada duvar görmek ayrıca uzun süre çabaladıktan sonra istenen şeyin elde edilemeyeceği şeklinde de yorumlanır. Duvar rüyası dindar ve kuvvetli bir erkeğe de işaret eder. Bir rivayete göre, rüyasında duvar gören kişi gurbette yaşıyorsa, memleketine dönecektir.

Rüyasında duvara bakıp orada kendi suretini gören kişinin ölümünün yakın olduğu rivayet edilir. Bunun nedeni insan öldüğü zaman kabrinin üstüne duvar çekilip isminin yazılmasıdır. Rüyada görülen duvar şehir veya kasaba duvarı ise, asker ve subaya yorumlanır. Çünkü bir milletin askerleri vatanın koruyucu duvarları gibidir.

Rüyasında bir duvara yapışmış halde durduğunu gören kimsenin şeref ve haysiyetinin; o duvara yaslanırken harcadığı kuvvet derecesinde azalacağı rivayet edilir.

Belki de o kişi kıymetli, yüce bir şahsiyete yaslanır. Rüyasında duvarın semerini gören kişinin itibar ve şerefinin artacağı rivayet edilir. Yapılmış bir duvarın birdenbire yıkıldığını görmek rüya sahibinin mal varlığında azalma olacağına delalet eder.

Rüyada görülen duvarın sağlam bir duvar olması rüyayı görenin iman bakımından kuvvetli bir kişi olduğuna, duvarın geniş olması ise o kişinin güçlü ve zorba karakterli biri olduğuna işarettir.

Rüyada birinin duvarının çatladığı veya çöktüğü görülürse; ev sahibinin büyük bir belayla, hastalık veya sıkıntıyla karşılaşabileceği ve bu durumdan korunmak için sadaka vermesi gerektiği rivayet edilir.

Bir kimse rüyasında bir duvarı yerinden kaldırdığını görürse, bu durum, başka bir kişinin rüya sahibinin desteğiyle makam elde edeceğine işarettir.

Rüyada görülen duvardan su çıkması rüya sahibinin erkek kardeşi tarafından veya kendisi erkekse hanımın akrabaları tarafından bir üzüntü ve keder geleceğine yorumlanır. Rüyada duvarının düştüğünü görmek yere gömülmüş olan bir malın varlığına ve rüya sahibinin o mala ulaşacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında bir değnekten destek alarak bir duvardan atlaması, onun iyi bir dostuna yüz çevirerek kötü biri ile arkadaşlık kuracağı ya da iyi bir insanla arasında dargınlık olacağı şeklinde tabir edilir.

Rüyasında sağlam bir duvarın üstünde oturduğunu gören kişinin ise iyi ve keyifli bir dünya yaşantısı olacağı rivayet edilir. Kişi rüyasında bir duvarı çökerttiğini görürse bu rüya o kişinin birinin geçimine mani olacak bir davranışta bulunacağına işaret eder. Rüyada bir yana doğru meyletmiş bir duvar görülmesi hikmet ve hidayete vakıf olmaya yorumlanır.

Bu rüya aynı zamanda arkadaşlar arasında aynlığa delalet eder. Rüyada görülen hantal bir duvar kaba tavırlı bir kişiye, çok ince bir duvar ise amel eksikliğine işaret eder.

Rüyasında bir duvara yaslandığını gören kişinin kadri yüce bir şahsiyetten destek göreceği, kişinin üzerine duvar devrilmesi ise işlenen günahlardan ötürü peşin olarak azap çekeceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada önünüze duvar çıkması bazı engellerle karşılaşabileceğinizin alametidir. Eski bir duvarı onardığını, yeni bir duvarı da yıktığını gören kişinin olumsuz, sıkıntı ve üzücü verici durumlar yaşayacağı rivayet edilir.

Kişinin rüyasında kendi üzerine bir duvar (ya da başka bir şey) düştüğünü görmesi rüya sahibinin günah işlediğine, hatalı davranışlarda bulunduğuna yorumlanır. Rüyada duvar kağıdı görmek ise ziynet eşyasına ve evin bolluk-bereket içinde olacağına tabir edilir.

İnsanın rüyasında duvarın üzerinde ayakta durduğunu görmesi o kişinin mevcut durumunun kötüye gideceğine yorumlanır. Rüyada duvardan asıldığınızı görmek geçim sıkıntısı ve sizi perişan edecek olaylar yaşayacağınız şeklinde tabir olunur. Bir şehir veya cami duvarını görmenin o şehrin valisinin öleceğine işaret ettiği rivayet edilir. Rüyada bir duvarın üstünde oturmak insanın kendi konumunu/durumunu iyi bir şekilde tahlil etmesine yorumlanır.

Rüyada Duvarın Yıkıldığını Görmek

Rüyada duvarın evin içine doğru yıkıldığını görmek ev sahibinin sağlığının bozulacağına, bir hastalığa maruz kalacağına delalet eder. Duvar evin içine değil dışına doğru yıkıldıysa bu rüya ev sahibinin ölümüne tabir edilir. Bu rüya ev sahibi evinden uzakta bir yerlerde ise evine döneceğine de yorumlanır.

Rüyada Eski Duvarı Yenilemek

Bir kimse rüyasında eski bir duvarı yenilediğini veya bir duvarın yerinde yenilendiğini görürse o kişinin evlilik sayesinde oluşacak yeni akrabalıklar edineceği rivayet edilir. Kişinin rüyasında eğik bir duvarı düzgün hale getirmesi veya harap, yıkık bir haldeki bir duvarı tamir etmesi; bu kişi kötü durumdaysa durumunun düzeleceğine yorumlanır.

Rüyada Duvarcı Görmek

Rüyada duvarcı görmek rüya sahibinin mevki ve makam olarak yükselip daha itibarlı bir kimse haline geleceğine işaret eder.

Rüyada Duvarın Yarıldığını Görmek

Rüyada bir duvarın yarıldığını görmek muhtemel bir tehlike durumuyla ilgili bir uyarı olarak tabir edilir. Bir yerde duvarın yarılması ayrıca o yerde çok sayıda hapishane bulunduğunun da işaretidir.

Rüyada Duvar Tamir Etmek

Bir kimse rüyasında kendi malı olan bir duvarı tamir ediyorsa o kişinin hali vakti daha iyi biri haline geleceği rivayet edilir. Bazı kişilerin tamire muhtaç durumdaki bir duvarı onardıklarını görmekse; bir sebeple itibar kaybetmiş olan birinin dostlarının, onun yeniden itibarlı biri haline gelebilmesi için çaba sarf ettiklerine yorumlanır.

Rüyada Harap Bir Duvar Görmek

Rüyada harabolmuş, kaybolmuş, mahvolmuş veya yıkılmış halde olan bir duvar görmek arkadaşlara veya çok bilgili büyük bir alime tabir edilir. Bu rüya aynı zamanda dağılmış haldeki bir insana da işaret eder.

Rüyada görülen duvarın harap bir vaziyette olması rüya sahibinin eş-dostunun hayatında değişiklikler olacağına yorumlanır. Rüyada yıkıldı-yıkılacak gibi duran harap halde bir duvar görmek mahallede felaket derecesinde kötü bir olayın yaşanacağına da işaret eder. Bu durumdaki bir duvarın yeniden yapıldığını görmekse olası bir felaketin önleneceğine yorumlanır.

Rüyada Duvar yapmak/ Duvar Örmek

Bir kimse rüyasında kerpiçten duvar yaptığını görürse onun iyi, faydalı ve güzel işler yapacağı rivayet edilir. Rüyada kerpiçle duvar ördüğünü görmek kişinin mal varlığının artacağına veya bir emanet alacağına da delalet eder. Bir kişinin rüyasında alçı veya tuğla kullanarak duvar örmesi, onun bozuk bir kişilik yapısı olan bencil bir insan olduğuna yorumlanır.

Rüyasında taş ve kireç kullanarak bir duvar ördüğünü gören kimsenin ise dünya mallarının aldatıcı güzelliğine fazlaca kapılacağı ve ahiretten gafil olacağı rivayet edilir. Taş ve kireçle duvar yapmak ev sahibinin başına bir hastalık geleceğine de işaret eder. Rüyada duvar örmek bir konuda önlem almaya da yorumlanır. Rüyada kireç ve kiremitten duvar yapılması hayra yorulmaz.

Rüyada Bahçe Duvarı Görmek

Rüyada bahçe duvarı görülmesi bahçe sahibinin dini ve ilmi bakımdan kendisini dünyada ve ahirette yaşanabilecek azap ve sıkıntılardan koruyup muhafaza edecek vasıflara sahip biri olduğuna yorumlanır.

Rüyada Duvar üzerinde Oturmak

Rüyasında bir duvar üzerinde oturduğunu gören bir kimsenin yükseleceği; şeref, itibar ve servete erişeceği rivayet edilir.

Rüyada Duvardan Düşmek

Rüyada bir duvar üzerinden düştüğünü görmek arzu edilen bir şeyden, itibardan, durumdan veya umut bağlanan bir konudan yana düşme veya eksilme hali yaşanacağı şeklinde tabir edilir. Bu rüya aynı zamanda kişinin yaptığı bir işte başarısız olacağına da yorumlanır. Rüyada duvardan düştüğünüzü görmeniz durumunuzda bir değişiklik olacağına da delalet eder.

Rüyada Duvardan Atlamak

Rüyasında duvardan atladığını gören kişinin risk içeren, tehlikeli bir girişimde bulunacağı rivayet edilir.

Rüyada Aşılamaz Bir Duvar Görmek

Rüyada önüne aşılması mümkün olmayan bir duvar çıktığını görmek, kişinin uzun ve yorucu çabalardan sonra amacına ulaşmak için küçük bir umudu olacağına işaret eder.

Rüyada Duvarı Aşmak

Rüyada duvarı aştığını gören kişinin, yoluna çıkan engelleri de duvarı aştığı gibi aşacağı rivayet edilir.

Rüyada Duvar Yıkmak

Rüyada eski bir duvarı yıktığını gören kişinin mal edineceği, yeni bir duvarı yıktığını gören kişinin ise sıkıntılı ve üzüntülü durumlar yaşayacağı rivayet edilir.

Rüyada Duvar Görmek / Psikolojik Yorum

Rüyada duvar görmek psikolojik açıdan kişinin kendine koyduğu engelleri ve sınırlamaları simgeler. Duvar rüyası insanın alışkın ve/veya şartlanmış olduğu düşünce tarzına ve çok eski alışkanlıklara da işaret eder. Eğer kişi rüyasında üzerinde kan olan duvarlar görüyorsa bu olası bir kötü durumla ilgili bir uyarı olarak yorumlanır.

Kişinin rüyasında bir duvarın üstünden atlaması psikoloji biliminin yorumuna göre engellerle yüzleşmek, onları aşmak ve başarıya ulaşmak isteğini ve durumunu sembolize eder. Bu rüya kişinin hür ve bağımsız olmaya dönük arzularını da simgeler.

Rüyada üzerine bir duvarın çökmesi kişinin sorunlarının ve üstesinden gelmesi gereken engellerin varlığına işaret eder. Bir duvarın arkasına saklandığını görmek ise kişinin bir şeyden utandığını, utandığı bir şeyin varlığını ve bu durumu kabul etmesi gerektiğini simgeler. Duvar rüyası insanın kendi etrafına ördüğü duvarlara ve bu duvarların dışına çıkıp yeni şeyler keşfetmek isteği ve gereğine de delalet eder. Rüyada bir duvar inşa etmek kötü bir ilişkiye veya çocuklukta yaşanmış bir travmaya yorumlanır.

Kişi; inşa ettiği duvarla tekrar incinmemek, yaralanmamak için kendini başkalarından uzak tutacak bir set hazırlamaktadır. Duvar rüyası rüya sahibinin bazı sınırlamalara boyun eğmiş olduğunu da simgeler. Rüyada duvar kağıdı görmekse yine insanın kendisiyle diğer insanlar arasında koyduğu bir engele, bir bariyere işaret eder. Duvar kağıdı rüyası kişinin bir şey veya bir sır sakladığını veya güzelleştirmesi gereken bir durumun varlığını da simgeler.

Rüyanızı Bize Yazmak İçin Tıklayın

Bu Rüya Tabirini Paylaş!

Google+'da

Rüyada Duvar Görmek İle İlgili Rüyalar;

 1. ozan (06 Mayıs 2014 saat: 17:24)

  Rüyamda annem,kız kardeşim,abim ve ben daha önce oturduğumuz bir evin odasindayiz su an halamlar oturuyor annem oturuyor kız kardesim solumda abim sağ tarafımdan abim bak şimdi ne oluyo ne soyluyor diyerek duvara su atıyor biraz ve duvar konuşuyor sanki bi hazine muhabbeti gibi cumadan önce olmaz gibi bişey söylüyor ben çok korkuyorum sonrasını hatirlamiyorum yorumlarsaniz sevinirim….

 2. beril (28 Nisan 2014 saat: 16:04)

  Sınıfta en ön sırada can kenarında oturuyordum sora sena yanıma geldi ve oturdu ders abbas hacanındı sena hocaya soru soracaktı masayı itti ve benim önümden geçerek hocanın yanına gitti geri gelirkende sırayı yeniden çekti ve yerine oturdu biraz rahatsız oldum sonra zil çaldı dışarı çıkarken üzerimde siyah beyaz bi mont vardı yanımdan üç dört kişi geçerken kardeşimle ilgili bi şeyler söylediler bende dedim ki kardeşime bi şey olursa bana söyleyin çocuklardan birincisi hayır dedi ikincisi evet söylerim dedi arkama döndüm hasan sırtını duvara yaslamıştı onabaktım sonra uyandım

 3. tuğçe (23 Nisan 2014 saat: 22:20)

  Rüyamda elektrikler kesilmiş oluyor ve ben elimde bir fenerle boş bir odada oturuyorum sonra duvara feneri tuttuğumda değişik şekiller görüyorum göz gibi böyle sanki boğulan insan resimleri vardı çok korkuyorum bu sırada annemde yanımda feneri tutmadığımda hiç şekil gözükmüyo ama her yerde şekiller var zaten odada bizim şu anki oturduğumuz eve ait değil ayrıca duvarda çizgilerde vardı sanırım kısa kısa ışık tutmadığımda hiçbir şey gözükmüyor lütfen yorumlarsanız sevinirim !!!!!!!

 4. ece (13 Nisan 2014 saat: 13:14)

  insallah iyi bir şeydir ruyamda tanımadığım bir yerde oturuyorum ve eve doğru giderken çok yakısıklı bir çocukla çarpısıyorum ve o çocuktan çok etkileniyorum eve doğru yuruyorum binaya girerken girişteki duvarlarda ismimin el yazısıyla yazılmış oldugunu goruyorum bunu o çocugun yapmıs oldugunu dusunuyorum ve sonra eve giriyorum acaba anlamı nedir yorumlarsanız sevinirim

 5. handan (14 Şubat 2014 saat: 13:43)

  Hayir olsun insallah ruyamda bir odadayim ve etrafa bakinirken bi bakiyorum duvarda kendi yuzumu goruyorum sobra yine cekiyorum ve yine bakiyorum yine kendi yuzumu goruyorum guzel bir sekilde ve ayetel kursi okuyorum sonra baska seylerde goruyordum ama hatirlamiyorum artik pek bu ruyadan sonra psikolojim baya deyisti korkudan ondan once ama 2 kere duvarimda 3 harfli gormustum ki oydu herhalde hata geceleri yatarken hep duvara bakiyordum sonrada bu yura bir yandan duvara bakarak uyudugum icin mi bu ruyayi gordum diyorum neolursunuz hayira yorun insallah

 6. ozge (07 Şubat 2014 saat: 09:43)

  Ruyamda kayinwalidemin balkon duwarini bilmedigim kotu adamlar yikip icerdeki eşyaları kamyona dolduruyor esim evde yokmus telfon aciyorum esim izin wermio yapmsyin diyorum esimi tniyolarmis polisi ariyorum diorum beni dinlemiolar odanin kapisini kilitlioz esyalari kacirioz oteki odalara gelemesnler die.adamlar cok hizli once ipleri kopariolar demirdeki.sonra demirleri egiyolar sonrada duvari yikip esyalari götürmeye calisiyolar korkunc bi ruyaydi aslinda….

Rüyanızı Bize Yazın

Görmüş olduğunuz rüyayı tüm ayrıntılarıyla bize yazın! Yapmış olduğunuz yorumlar sitemizde yayınlanacaktır.

Etiketler: , , , , ,