RuyaTabirleri.com

Rüyada Ekmek Görmek

Rüyada ekmek görmek yaşayacağınız güzel günlerin habercisidir. Zenginlik ve renkli bir yaşantının göstergesidir. Eğer fırından yeni çıkmış taze ve dumanı üzerinde bir ekmek görmüş iseniz, maddi sıkıntıdan kurtulup rahat bir yaşama ereceğinize delalet etmektedir. Rüyada somun yani beyaz ekmek görmek rahatlığa ve güzel bir yaşantının geleceğine haber verirken, sarı ekmek yani buğday ekmeği görmek ise darlığa ve sıkıntının işaretidir. Yufka olarak tabir ettiğimiz ekmeği görmek ise uzun bir hayat sürüleceğinin göstergesidir. Aynı zamanda rüyada ekmek görmek genel itibarı ile birikim yapmaya ve elindeki malların fazlalaşmasına yorumlanmaktadır. İslamiyet’e göre ekmek yeniden doğuş ve bereketin temsilcisidir. Bu sebeple ekmek rüyalarda olumlu olarak yorumlanmaktadır.

Ekmeğin görülüş biçimine göre rüya tabirleri

Rüyada ekmek görmek

Rüyada ekmek görülme biçimine göre farklı yorumlara gelebilmektedir. Taze sıcak ve yumuşak ekmek görmek, dünyada helal mal yemeye ve helal kazanca delalet etmektedir. Küflenmiş ve kokuşmuş ekmek görmek, mağdur bir biçimde hayatını idame ettirmeye ve yalnız bir biçimde ölmeye yorumlanmaktadır. Yumuşak açılmış yufka ekmeği ve sıcak pide ekmeği bol kazanca ve başarılı işlere yorulur. Buğday zenneleri içerisinde ekmek görmek ise dünya üzerinde uzun yıllar sağlıklı ve mutlu bir yaşantının gerçekleşeceğine ve sıkıntıların çok az yaşanacağına delalet etmektedir.

Rüyada ekmek yemek görmek

Rüyada ekmek yemek görmek ferah bir yaşamın başlangıcı anlamına gelir. Bolluk içinde yaşamanız ve zengin bi yaşam sürmenize işarettir.  Bütün sıkıntılarınızdan kurtulacağınız manasına gelir.

Rüyada ekmek görmek nedir

Ekmeğin rızka, rahata, berekete, bolluğa çağrışım yaptığı bilinmektedir. Bu sebeple rüyada görülmüş olan ekmek eğer hoş ve taze ise hayatta güzel şeylerin olacağı ve helal bir para ile hayatın kazanılacağı manası ortaya çıkmaktadır. Rüyasında kokuşmuş veya çöplükte ekmek gören kişi haram para kazanmış ve hayatını haramdan yana seçmiştir. Bu sebeple olumsuzlukların sürekli başında olacağı manası ortaya çıkmaktadır. Rüyada fazlaca ekmek görmek ve bunları çevresindeki insanlar ile paylaşmak, ömrünün artmasına ve kaliteli bir yaşam sürülmesine delalet etmektedir.

Rüyada ekmek görmek neye işarettir

Rüyada ekmek gören kişi için rüya yorumu sıkıntıdan rahatlığa, azlıktan bolluğa, kederden sevince geçen bir aşamanın habercisidir. Eğer kişinin maddi durumu orta ve alt seviyede ise helal para kazanıyor ise bu onun için yükselişin habercisidir. Rüyada fırından yeni çıkmış bir ekmeği görmek ve ondan bir parça yemek bolluk ve bereketin yakın olduğu manasına gelmektedir. Kişi ekmeği kendisi pişirirken görüyor ise sürekli birilerinden menfaat beklediği manasına gelmektedir. Bu yolla kazanç elde etmek ve kötü düşünceleri bünyesinde barındırmak ve saflıktan uzak olmak manası ortaya çıkmaktadır.

Rüyada ekmek aldığını görmek

Kişinin rüyada ekmek aldığını görmesi bol kazancın ve helal paranın göstergesidir. Eğer aldığı ekmek sıcak ve taze ise iş hayatında çok büyük başarılar elde edeceği ve maddi durumunun yükseleceği manasına gelmektedir. Eğer kişi rüyasında çok ekmek görmüş ise uzun ve sağlıklı bir ömür onu bekliyor demektir.

Rüyada fırından ekmek aldığını görmek

Ekmeğin yapıldığı fırın ve tandır gibi elde olunan malların korunması ve bütün halinde muhafaza edilmesi manasına gelmektedir. Tandır veya fırın para saklanan bir kasa olarak yorumlanmaktadır. Bu sebeple oradan çıkartılarak verilmiş olan ekmek kısmet ve rızık olarak görülmektedir. Maddi yükselişin yanında manevi bir güzelliğinde de ortaya çıkacağına delalet etmektedir. Ayrıca fırından toplu bir biçimde alınan ekmek de uzun soluklu saadet dolu bir yaşantının habercisidir. Fırından yanmış ekmeğin çıkması ise olumsuz bir duruma işaret etmektedir. Yanmış ekmek görme yakınlarından birinin sana ihanet edeceğini ve teyakkuzda olunması gerektiğini belirtir.

Rüyada ekmek arası peynir görmek

Ekmek ile peynirin bir arada güzel bir biçimde görülmüş olması malının artmasına, bereketlenmesine ve güzel bir geleceğin yaklaşmasına delalet etmektedir. Beka bir kişinin peynir ve ekmek görmesi mutlu bir evlilik yapmasına, çocuğu olmayan birinin ekmek ve peyniri görmesi çocuğunun olmasına, darda olan birinin görmesi ise sıkıntılarının biteceği manasına gelmektedir. Rüyada tadı kötü kokmuş ve çürümüş ekmek ve peynir görmek ise kötü duygulara işaret eder.

Rüyada ekmek yapmak

Rüyada ekmek yapmak ve pişirmek helal kazanca ve güzel yaşantıya delalet eder. Eğer yapılan ekmek beyaz ise maddi kazancın artması ve sürekli yukarıya doğru bir yükselmeden bahsedilecektir. Bu ekmeği etrafınızdaki kişiler ile paylaşıyorsanız. İnsanlar ile iyi geçindiğiniz ve başarılı bir amir olacağınız mamasına gelmektedir. Eğer pişirdiğiniz ekmek siyah ise kötülüğe işarettir. Yapacağınız bir işten zarar göreceğiniz veya harama bulaşmış olacağınıza haber vermektedir.

Rüyada ekmek kırıntısı görmek

Rüyada ekmek kırıntılarının görülmesi ufak çaplı sorunlara işaret eder. Ama bu sorunlar çok büyük sorunlar değildir. Bu kırıntılar eğer temizleniyor ise bir süre zahmet çektikten sonra çok güzel bir yaşantıya kavuşulacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada ekmek vermek

Rüyada birine ekmek vermek fedakarlığa işarettir. Ekmeği parçalayarak vermek küçük fedakarlığa yorumlanırken, tüm halinde vermek ise büyük ve hayati bir fedakarlığa delalet eder. İslami inanca göre ekmek dinin direklerinden biridir. Çok büyük bir öneme sahiptir. Hatta ekmek ile ilgili birçok hadis vardır. Ekmeğin İslami inanca göre ilim ile bağdaştırılması, rüyada ekmek verilmesini ilmin paylaştırılması ve birinin gelişimine katkıda bulunulması manasına gelmektedir.

Rüyada ekmek kızartmak

Rüyada ekmek kızartma bir insana faydalı olmak, onu mutlu etmek ve hayır dualarını almak olarak yorumlanmaktadır. Ekmek ilme, rızka, berekete işaret ettiği için ekmek kızartmak bolluktan faydalanmış olmak manasına da gelmektedir.

Rüyada ekmek kesmek

Ekmek genel itibarı ile hayırdır. Rüyada görülen ekmek bir isteği kısa sürede gerçekleşeceği ve muradın olacağı manasını ortaya çıkarmaktadır. Rüyada ekmek kesmek ise çok zor bir durumun ortadan kalkacağı ve rahata erişileceğini müjdelemektedir. Bekar birinin taze bir ekmeği kesip paylaşması ise mutlu bir birlikteliğe atılacak olan adım olarak görülmektedir.

Rüyada ekmek atmak

Rüyada birine ekmek attığınızı görüyorsanız yaptığınız bir yardımın karşılığını bulduğu ve o kişinin size dua ettiği manası ortaya çıkmaktadır. Ya da yakınlarınızdan birine vermiş olduğunuz sadaka o kişinin çok işine yaramış ve onu çok mutlu etmiştir.

Rüyada ekmek bölmek

Rüyada ekmek böldüğünü gören kişi gerçek hayatında adaletten şaşmayan ve her zaman doru yolda olan bir kişi olduğu manasını ortaya çıkarmaktadır. Ekmeği aile fertlerinden biri için bölmüş olan kişi akraba evliliğini yaşayacağına yorumlanmaktadır. Eğer bayt ve küflenmiş bir ekmek bölüştürülüyor ise kötü işler ve kötü olayların yaşanacağına ve bağların kopacağına işaret edilmektedir.

Rüyada Taze Ekmek Görmek

Hayırlı kazanç elde ederek helal lokma yiyen rüya sahibinin her muradının gerçek olacağına, dert yüzü görmeyeceği gibi, hayatı ile ilgili büyük sorunlarla da karşılaşmayacağına, berekete, bolluk içinde, zengin bir hayat sürüleceğine tabir eder. Fakir kimseler için rızıklarındaki artışa ve bundan sonraki hayatlarında rahat edeceklerine işaret eder.

Rüyada Ekmek Çalmak

Hayra alamet değildir ve gerçek hayatta da kişinin başını derde sokacağına, başkalarının malına göz dikeceğine, borçlarını ödemediği için haciz problemleriyle karşılaşacağına, yasa dışı yollara meyli olması nedeniyle kendisi dışında sevdiklerinin hayatına da sıkıntı vereceğine alamettir.

Rüyada Bayat Ekmek Görmek

Geç kalınmış bir fırsata hayıflanmaya, ele geçen şansı iyi kullanamamak yüzünden var olan şartların değişmeyeceğine, iş beğenmeyen veya gözü yüksekte olan kimselerin hayal kırıklıklarının çoğalacağına ve aza kanaat etmeyen rüya sahibinin elindekileri de kaybederek muhtaç bir duruma düşeceğine delalettir.

Rüyada Taze Ekmek Yediğini Görmek

Ağız tadının yerinde olmasına ve sıhhatli bir ömre yorumlanan rüya hayırlı evlatlara sahip olunacağını, evlilik yaşantısında uyumlu bir beraberliğin yanı sıra, eşten görülecek ilginin daim olacağına tabirdir. Taze ekmek yiyen kişinin rızkı kesilmez ve kısmetleri bollaşır. Başkalarına yardım eden kişilerin asla dara düşmeyeceklerini ve zor zamanlarda büyük destek göreceklerinin ifadesidir.

Rüyada Kuşlara Ekmek Atmak

Ticari kazanca alamet eden rüya, memuriyet gibi işlerde çalışanlar için terfi veya tayin anlamına gelir. Seyahatle ilgili bir haber geleceğini ve kişinin bir müddet ailesinden uzakta yaşamaya mecbur kalacağını, döndüğünde çok daha iyi bir konuma gelerek, maddi birikim yapacağını bildirir. Gönlü bol biri olunduğunu, Allah katında makbul işler yapıldığını ve günahlardan azat olunduğunu da delalet eder.

Rüyada Kepekli Ekmek Görmek

Kazanca haram karıştığını bildiren rüya, kişinin yaşamına itina etmesi gerektiğini, sadece dünya işleriyle değil, ahiret hayatıyla da ilgilenerek, düzgün bir hayat kurması gerektiğine dair bir uyarıdır. Kazancı yüksek olsa da kişinin yanlış bir yaşam sürmesinden dolayı iç huzurunu bir türlü sağlayamayacağını, korkuların, kuşkuların elinde oyuncak olacağını tabir eder.

Rüyada Ekmek Hamuru Açmak

Kendi emeğiyle para kazanan kişilerin eşlerinden ya da anne-babalarından alacakları destekle geleceklerini daha sağlam temeller üzerine inşa edeceklerini, yorulduklarında yüklerini sırtlayacak arkadaşlara sahip olacaklarını, şifasız bir hastalığa yakalanmadan, uzun yıllar huzurlu olacaklarını da bildirir.

Rüyada Çiğ Ekmek Hamuru Yemek

Olmamış duaya amin demek anlamına gelen rüya, aşırı aceleci tavırlar yüzünden pek çok kısmetin kaçırılacağına, düşüncesizce davranmak ve ağzından çıkan lafı işitmemek nedeniyle sevdiklerini kıracak konuşmalar yapmak manasındadır.

Rüyada Ekmek Satan Birini Görmek

Helal kazanca sahip olan kişinin aynı zamanda dürüstlüğü ile de çevresinde takdir toplayacağını, itibar elde etse de insanlara karşı davranışlarında herhangi bir yanlış yapmayacağını, iyi bir yönetici olacağını, herkesin hakkını vereceği gibi, fakirlere yardımda bulunacağını da ifade eder.

Rüyada Kendisine Ekmek Verildiğini Görmek

Akla gelmeyecek kadar zor bir duruma düşmek, darlık çekmek ve başkalarına muhtaç olmak demektir. Birikim yapmayan ve eline geçen parayı savurgan bir şekilde harcayan rüya sahibinin pişman olmakta geç kaldığını, sıkıntılarını gidermek için çıkar yol aradığını ancak mevcut durumun uzunca bir süre devam edeceğini işaret eder.

Rüyada Köpeğe Ekmek Vermek

Geçimsizlik, kargaşa ve tartışmalarla dolu bir ortamda yaşamak, hane içinde huzurun kalmaması demek olan rüya, iş yerinde de istenen verimin alınamayacağını, özellikle ticari alanda itibar kaybına neden olacak girişimlerin, borçların ödenmesinde güçlük çekildiği için iş küçültmek zorunda kalmak anlamındadır. Sahip olduklarının kıymetini geç anlayacak olan rüya sahibinin, başına gelecek felaketlerden sonra akıllanacağını, yaptığı hataların ceremesini uzun zaman çekeceğini ve kendi hatası yüzünden huzurunu kaçıracağını tabir eder.

Rüyada Ekmek Satmak

Başkalarına iş verecek kadar hali vakti yerinde olmak demektir. Ticarete girmek, iş değişikliği yapmak, yöneticilik makamında olmak suretiyle yanında eleman çalıştırmak şeklinde yorumlanır.

Rüyada Yoksul Birine Ekmek Vermek

Hayır işlerine girişecek olan rüya sahibinin maneviyatının zenginleşeceğine, elinin darlık görmeyeceğine ve aldığı hayır duaları nedeniyle kazalardan uzak yaşayacağına, sevap hanesinin her geçen gün dolacağına tabir edilir.

Rüyada Birinden Ekmek İstemek

Saf niyetlerle girişilen bir işte karşı tarafın vicdansızlığı ile karşılaşmak demektir. Küs insanları barıştırmak için araya giren rüya sahibinin amacına ulaşamadığı gibi, bu kimselerle de arasının açılacağına tabir edilir.

Rüyada Yufka Ekmek Görmek

Kazancın az ama bereketli olacağına işaret eder. Taze yufka ekmek görmek iş arayanlar için yeni bir gelir kapısına sahip olacaklarına, bayat yufka ekmek görmek ise, koşulların her geçen gün daha da kötüye gideceğine, kişinin geçim sıkıntısına düşeceğine ve fiziksel olarak da yıpranacağına yorulur.

Rüyada Ekmek Kırıntısı Görmek

Hayallere kavuşamamak, gönül kırgınlığı içinde kalmak demektir. Rüya sahibinin gerçeklerden uzak kurduğu hayaller yüzünden gündelik yaşantısına egemen olamayacağını, sürekli boş işler peşinde koşmak nedeniyle hayati sorumluluklarını da yerine getiremeyeceğini, ev yaşantısında para meseleleri yüzünden sorunlar yaşayacağını işaret eder.

Rüyada Çöpe Ekmek Atmak

Günah işlemek ve inanç konusunda zayıf olmak demektir. İslami kurallara göre yaşamadığı gibi, kendisini uyaran kimselere de sırt çeviren rüya sahibinin sonradan büyük pişmanlıklar içinde kalacağını, zenginliğinin giderek azalacağını ve çevresinde gerçek dostların bulunmayacağını, parasız kaldığında tek başına bir hayat süreceğini ifade eder. Kendi çıkarlarını düşünerek yaşayan kişileri bekleyen felaketlerin habercisidir.

Rüyada Çöpten Ekmek Toplamak

Zihin açıklığına, ele geçen fırsatları değerlendirerek hayat koşullarını iyileştirmeye, işsizler için güzel bir iş kapısına yorumlanır. Kişinin sevap işlemeyi sevdiğini ve her fırsatta başkalarına yardım ederek manevi açıdan kendisini yücelttiğini ve inancına uygun şekilde yaşamak için çaba sarf ettiğini bildirir.

Rüyada Ekmek Fırını Açmak

Çekirdekten yetişen kimselerin zamanla işin başına geçeceklerini ve hatta kendi işyerlerini açmak suretiyle pek çok kişiye gelir temin edeceklerini, hayır duaları alacaklarını ve zengin bir hayat süreceklerini bildirir. Bolluk içinde, her isteğini gerçekleştirerek yaşayacak rüya sahibinin sevilen biri olacağını, ailesiyle beraber sıkıntısız bir hayat geçireceğini tabir eder. Fabrika sahibi olmak, büyük bir şirketin başına geçmek ya da devlet makamlarında sözü geçen, çok sayıda insana liderlik yapan biri olmak manasına da gelir.

Rüyada Ekmek Fabrikası Görmek

Arzu edilen her şeye en güzel şekliyle kavuşmak, hayata dair içinde ukde kalan ne varsa gerçekleştirmek ve muradına ermek şeklinde tabir edilir.

Rüyada Ekmek Arabası Görmek

Yeni bir kazanç kapısı demek olan rüya, ikinci bir işe girişmek, eldeki birikimi daha iyi bir gelecek için değerlendirmek, altın ya da döviz gibi yatırımlarda bulunmak şeklinde yorumlanır.

Rüyada Birine Ekmek Fırlatmak

Yapılan bir iyiliği başa kalkmak suretiyle günah işlemek ve o kimseyi tamamen kaybetmek manasına gelir. Kişinin yaptığı her işin karşılığını beklediği için bir süre sonra çevresinde kimseyi bırakmayacağını, kendisini hatalı görmediği için davranışlarını da düzeltmeyeceğini ve kazandığı paranın hayrını göremeyeceğini ifade eder.

Rüyada Ekmek Çiğneyip Tükürmek

Allah’a şirk koşmak, dinden çıkmak gibi durumları ifade eden rüya, kişi için hiç de hayırlı değildir. Belaların, uğursuzlukların habercisidir. Hapse girmeye neden olacak büyük yanlışların ve suçların içine düşmek şeklinde de tabir edilir.

 

Rüyada ekmek görmek psikolojik analiz

Rüyada ekmek görmek genel itibarı ile güzelliklere ve hayırlara vesile olan durumları çağrıştırır. Eğer kişi bir haber bekliyor ise, o haberi kısa sürede alır. Eğer istediği bir şey var ise, ona sahip olur. Ekmek eğer taze ve sıcak görülmüş ise çok başarılı bir iş yaşantısının olacağına ve bolluk ve refah içerisinde yaşanılacağına delalet etmektedir. Eğer ekmek yanmış, çürümüş, küflenmiş ve çamurlu gibi görünür ise kötülüklere ve kötü yaşantılara sebep olmaktadır. Çürük ekmek insanın vicdanıdır. Yaptığı yanlışlar ve kötülükler olarak karşısına çıkmakta ve ondan hesap sormaktadır.

Rüyanızı Bize Yazın

Bu Rüya Tabirini Paylaş!

Google+'da

Rüyanızı Yazın

Görmüş olduğunuz rüyayı tüm ayrıntılarıyla bize yazın!

Etiketler: ,