RuyaTabirleri.com

Rüyada Hasta Birini Görmek

Rüyada hasta birini görmek, sılayı rahim eksikliği, akrabalardan uzak kalınmayı, yalnız yaşamayı ifade eder. Fakat müsbet yorumlayan alimlere göre de akrabalık ilişkilerindeki düzeni, hasta ziyaretinin dindeki önemini ifade eder. Bu sebeple bu rüya iki şekilde yorumlanmıştır. Genel olarak kabul gören görüş ise hasta görmek olumsuz manada iken hasta ziyaret etmek olumlu manadadır.

Hasta Birini Rüyada İyileşmiş Görmek

Ölüm ya da sağlıkla yorumlanır. Eğer hasta biri rüyada iyileşmiş olarak görüldüyse bu kişi ya tamamen iyileşecektir, ya da anlık iyileşme gösterip hakkın rahmetine kavuşacaktır. Çünkü biz biliriz ki bir hasta vefatına yakın (tahmini süre vermek gerekirse 1 günden daha az bir süre) iyileşme gösterir, adeta hiçbir şeyi yokmuş havası verir. Fakat saatler sonra daha da kötüye gider ve hakkın rahmetine kavuşur.

Hasta Birini Rüyada Ölmüş Görmek

Rüyada ölüm genelde ömrün uzayacağına işarettir. Fakat alimler bu rüyayı iki şekilde de yorumlamıştır. Bazıları hastanın ömrünün uzun olacağını fakat hastalığının uzun sürme ihtimalinin de olduğunu söylemişlerdir. Diğerleri ise kişiye malum olduğunu hastanın yakında vefat edeceğini söylemişlerdir. Genel kabule göre ise hasta bir süre sonra sağlığına kavuşacak, uzun bir süre yaşamaya devam edecektir.

Rüyada Hasta Birine Bakmak

Bakan kişinin Allah (c.c.) korkusu olduğuna, yaşlılara ve hastalara hürmet gösterdiğine ve cennetten bir köşk kazandığına işarettir. Saçı sakalı ağarmış yaşlı ve hasta bir Müslüman’a ikramda bulunup ona saygı göstermek Allah’a saygıdandır; hadisi bize yaşlı ve hastaya bakmanın ne derece mühim olduğunu göstermektedir.

Rüyada Hasta Birini Dövmek

Zalimlik, hayırsızlık gibi manalara gelir. Kişinin içinde ne Allah (c.c.) sevgisi, ne de insan sevgisi kalmamıştır. Bu kişinin kalbi mühürlenmiştir. Sadece kendini düşünen, aileye, akrabaya, yaşlıya, hastaya hürmet etmeyen, hayatını ziyan eden kaybetmiş bir insandır.

Rüyanızı Bize Yazın

Bu Rüya Tabirini Paylaş!

Google+'da

Rüyanızı Yazın

Görmüş olduğunuz rüyayı tüm ayrıntılarıyla bize yazın!

Etiketler: