RuyaTabirleri.com

Rüyada Memeden Süt Gelmesi

Rüyada memeden süt gelmesi kişinin güzel ahlakı ve dinine olan bağlılığı ile tabir edilir. Bir kimse rüyasında memelerinin süt dolu olduğunu ve sütün de aktığını görürse o kişinin kısmeti açılacak demektir. Karşısına hayırlı kısmetler ve pek çok iyi fırsat çıkacaktır. Evli bir kadın rüyasında memelerinden süt geldiğini görürse yakın zamanda bir bebek sahibi olacak, ya da kazancı artacak ve bolluğa kavuşacak, yaşlı bir kimse bu rüyayı görürse vefat edecek diye tabir edilir.

Bir erkek rüyasında bir kadın gibi memeleri olduğunu görürse bu, o erkek için zenginlik ve bolluk anlamına gelir. Eğer bir kadın rüyasında memelerindeki sütün kesildiğini görürse onu üzecek ve sıkıntılı günler yaşatacak olaylar yaşayacağına delalettir.

Rüyada İki Memeden Süt Gelmesi

Bir kimsenin rüyasında her iki memesinden de süt geldiğini görmesi o kişinin hayatının bolluk, bereket, zenginlik ve mutluluk içinde geçeceğine delalet eder.

Rüyada Süt Emzirmek

Bir kişinin rüyada memesinden başka birine süt emzirdiğini görmesi iyi şekilde tabir edilmez. Memesinden süt emzirdiğini gören kişi yaptığı yanlış bir iş ya da bir hata nedeni ile ağır şekilde cezalandırılacak demektir.

Rüyada Üç Memesi Olduğunu Görmek

Rüyada üçüncü memesi olduğunu gören kişinin evlatlarının kız olacağı şeklinde yorum yapılır.

Rüyada Memede Kıl Görmek

Bir kadın eğer rüyasında memesinde kıl olduğunu görürse bu o kişinin sıkıntıya ve zorluğa düşeceğine işaret eder. Bu rüyayı eğer bir erkek görürse tam tersi şeklinde yorumlanır, erkek için memede kıl olması hayatında güzel gelişmeler yaşanacağına delalet eder.

Rüyada Meme Görmek

Rüyada meme görmek kadın ile tabir edilir. Rüyasında meme gören kişinin evlatlarının çoğunluğu kız olur şeklinde yorum yapılır.

Rüyada Memenin Büyümesi

Rüyada memenin büyümesi eğer rüya sahibin kızı varsa onun ileride çok parlak bir geleceğe sahip olacağının göstergesidir. Bu rüya kızınızdan göreceğiniz faydaya onun ileride anne ve babasına hayırlı bir evlat olarak yetişmesine yorulur. Eğer bu rüyayı görenin kızı yoksa eşinin hamile olmasına veya ileride bir kız çocuğunun olmasına yorulabilmektedir.

Rüyada Memeden Kan Gelmesi

Rüyada memesinden süt yerine kan akan kişi haram mal kazanır. Bu rüya aile geçimini gayri meşru yollardan elde etmeye; kazandığı paraya haram olanların da karışmasına ve iyi işlerin yanında bazı kötü işlere bulaşıp kendisine faydası olmayan kişilerle birlikte olmaya da yorulabilmektedir.

Rüyada Sarkık Meme Görmek

Rüyada memesinin sarktığını gören kimsenin bir kız çocuğu olur. Bu rüya bazen de dilek ve isteklerinizin gerçekleşmesi için zamana ihtiyacınız olduğuna, eğer sabredip duaya devam ederseniz, bir süre sonra her anlamda mutluluğu yakalayıp feraha ereceğinize işaret eder.

Rüyada Memenin Küçülmesi

Rüyada memesi küçülen kişinin kızı ile arası açılır. Bazen de bu rüya geçim darlığına işaret etmektedir. Geçiminizi sağlarken bir takım zorluklar çekmeye, maldan eksilmeye, elde bulunan bir miktar paranın kaybedilmesine veya iş hayatında birtakım başarısız sonuçlara da yorulabilmektedir.

Rüyada Erkeğin Memesinde Süt Görmesi

Rüyada bir erkeğin memesinde süt görmesi, eğer bekarsa yakın zamanda evlenip çoluk çocuk sahibi olmasının habercisidir. Bu rüya bazen de zenginleşmeye, para kazanmaya, servet edinmeye, bir ganimete veya mirasa konmaya, geçimini helal yollardan kolaylıkla kazanmaya, istediği mal mülke kavuşmaya da işaret eder.

Rüyada Memeden Süt Akması

Rüyada memesinden süt aktığını veya akan sütün taşıp etrafa yayıldığını görmek, kişinin beklenmedik bir şekilde zenginleşmesine, büyük bir makama gelmesine, kendisine herkesin gıpta edeceği bir nimetin ulaşmasına ve her anlamda rahatlıkla, mutlulukla geçecek güzel bir ömre delalet eder. Bu rüya gören kişi için oldukça hayırlı ve güzel bir rüyadır.

Rüyada Yaşlı Kadının Memesinden Süt Gelmesi

Rüyada yaşlı bir kadının memesinden süt gelmesi, dünya ve ahiret saadetine, o kişinin yaşayacağı küçük bir hastalığa bazen de ecelin yaklaşmasına yorulabilmektedir. Bu rüya bazen de kendi neslinden gelecek bir kimsenin her yerde tanınan ve saygı duyulan oldukça büyük dereceli bir kişi olmasına veya yaşlı kadının çocukları arasından çıkacak zengin bir kimseye de yorulabilmektedir.

Rüyada Bir Erkekten Süt Emmek

Rüyada bir erkekten süt emen kişi, kısa süreli bir hastalığa tutulur. Bu rüya genellikle yaşanılacak bir hastalığın, rahatsızlığın habercisidir. Bu rüyayı gören kimse eğer hasta ise yakın zamanda bu hastalığından kurtulur. Eğer hastanede yatıyorsa, şifa bularak iyileşir.

Rüyada Bir Kadının Memesinden Süt Emmek

Bu rüya iş hayatında yaşayacağınız bazı başarısız durumların göstergesidir. Özellikle yeni yatırımlar yapan veya bazı girişimlerde bulunan kimseler bu rüyayı görseler, bu çalışmalarında istedikleri sonucu alamayacaklarına ve bekledikleri kadar büyük bir kar elde edemeyeceklerine işaret eder.

Rüyada Sütten Kesilmek

Bir kadının veya erkeğin sütten kesilmesini görmesi farklı şekillerde yorulur. Eğer bu rüyayı bir erkek görmüşse o kişi çalışma hayatında bazı zorluklar yaşar. Bu rüya o kimsenin maddi anlamda bazı sıkıntılara düşmesine, iş yaşamında çalışmalarından yeterli verimi alamamasına işarete eder. Bu rüyayı kadın görmüşse kızını evlendirmesine veya çocuklarının mürüvvetini göreceği güzel günlerin yaklaşmakta olduğuna yorulabilmektedir.

Rüyada Memenizin Altından Meme Çıkması

Rüyasında memenizin altından veya üstünden bir meme daha çıktığını görmek, evli kadınlar için bir kızının olmasına; erkekler için hanımının hamile kalıp bir kız evlat dünyaya getirmesine; genç kızlar için önlerine çıkacak birden fazla kısmete veya yakın zamanda evliliğe; genç erkekler için çok kazançlı ve güzel bir meslek edinmeye, evlenmeye veya evlendikten sonra bir kız çocuğunun doğmasına işarettir.

Rüyada Her İki Memeden De Süt Emmek

Rüyada her iki memeden teker teker süt emmek, zorlukla beraber kolaylığa, sıkıntıyla beraber sevince yani hem üzüleceğiniz hem de sevineceğiniz birtakım olaylara işarettir. Bu rüya dünya hayatında hem çok mutluluk verici hem de bazen üzücü olayları beraber yaşayacağınızın veya bir hadise için üzülürken aslında onun sizin için ne kadar hayırlı olduğunu anlayacağınızın göstergesidir.

Rüyada Memenizden Karnınıza Doğru Süt Aktığını Görmek

Rüyada karnınızdan memenize doğru sütün akması tehlikeli bir kimseye, bazı kişilerden korkup saklanmaya, karşınıza çıkacak zorlu bir olaya delalettir. Bazı tabirciler içinse süreklilik arz eden kazanca işaret eder. Yani yaşamınız boyunca bitip tükenmeden devam edecek olan para ve hayırlı kazançtır.

Rüyada Tüm Vücudun Meme Olduğunu Görmek

Rüyada tüm vücudunuzun meme haline geldiğini görmeniz nesli uzun, soyu sopu çok bir kişi olacağınızın habercisidir. Bu rüyayı gören kişiden türeyecek kişiler geniş bir sülale oluşturur. Bu rüya çok çocuğa, hayırlı çoğalmalara, sizden türeyecek nesilde bulunacak alimlere, sanatkarlara, önemli kimselere işaret etmektedir.

Rüyada Meme Ucunu Kesik Görmek

Rüyada meme ucunu kesik gören, erkek ya da kadın olsun, elde ettiği kazancın, paranın veya malın bir kısmını kaybeder. Bu rüya genellikle malda meydana gelecek noksanlığa veya kişinin ailesi ile arasının bozulup, bazı akrabalarını terk etmesine yorulmaktadır. Böyle bir rüya gören kişi, uzak bir yere göz eder ve uzun yıllar bazı kimselerden uzak kalır.

Rüyada Erkeğin Kadın Memesine Sahip Olması

Rüyada bir erkek, memelerinin kadın memesi gibi olduğunu görürse bu onun malında meydana gelecek eksikliklere ya da iş hayatında yaşayacağı bazı zorluklara işarettir. Bazen de bu rüya bir kadınla evlenip ondan çoluk çocuk sahibi olmasına, neslinin genişlemesine, oldukça bereketli ve güzel bir ömür yaşamasına işaret eder.

Rüyada Meme Üzerindeki Kılları Temizlemek

Kadın veya erkek, memesi üzerindeki kılları temizleyen kimse, eğer dünya hayatında bir sıkıntı, keder veya üzüntü yaşıyorsa bunların hepsi kısa zamanda yok olur ve o kimse rahata erer. Bu rüya her türlü problemleriniz için yakında çözüm bulacağınıza, sıkıntılarınızın hayra ve sevince dönüşeceğine, her anlamda mutlu olacağınıza işarettir.

Rüyada Dolgun Meme Görmek

Rüyada dolgun meme genellikle mal ve paradır. bu nedenle rüyasında memelerinin dolgun olduğunu gören kimsenin eline yüklü bir miktarda para geçer. Bu rüya bazen de mala mülke konmaya, servet sahibi olmaya, ganimete, mirasa yorulabilmektedir.

Rüyada Memesinin Kesildiğini Görmek

Rüyada memesinin kesildiğini gören kişi, bir süre evlat sahibi olamaz. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyenler için bu rüya bir müddet beklemeleri ve sabretmeleri gerektiğinin; biraz zaman geçtikten sonra çocuk sahibi olacaklarının göstergesidir. Bazen de bu rüya kişinin elindeki malı çıkarmasına, ticarette zarar etmeye veya bazı konularda sıkıntı çekmeye de yorulabilmektedir.

Rüyada Memesinden Altın Akması

Rüyada memesinden altın akan kişi için bu rüya, ya sıkıntı ya da yüklü bir servettir. Bazı yorumcular bunu dedikoduya, sıkıntı çekmeye, başa gelecek musibetlere yorarken; bazıları ise o kişinin eline geçecek yüklü miktardaki para, malın artmasına ve her anlamda huzura yormuşlardır. Bu rüyayı gören kişi eğer evlenmek istiyorsa zengin, varlıklı bir kişi ile evlenir.

Rüyanızı Bize Yazın

Bu Rüya Tabirini Paylaş!

Google+'da

Rüyanızı Yazın

Görmüş olduğunuz rüyayı tüm ayrıntılarıyla bize yazın!