RuyaTabirleri.com

Rüyada Mezar Görmek

Rüyada mezar görmek, kişinin günahlarının affolunması için verdiği çabaya işaret eder. Kişinin rüyada kendisini ölmüş olarak mezarlıkta görmesi uzun ömre delalet eder. Bu kişinin rüyasının tam aksine ömrü uzun olacaktır. Eğer kişi ölüyü mezarlıktan kaçarken görüyorsa bu da yine aynı anlama yani uzun ömre işaret eder. Rüyada ölüyü mezarlıkta ağlarken görmek iyi olmayan, kötü ve üzücü haberlere işaret eder. Rüyada mezarda ağlayan kişi imanıyla ölen kişi olarak değerlendirilir. Bunun tam tersi olarak, rüyada ölünün gülmesi, alınacak olan güzel, hayırlı ve sevindirici haberlere işaret eder. Örneğin sevdiğiniz birinin kötü ya da ölümcül bir hastalıktan kurtulması gibi. Eğer mezar eskiyse ve etrafında kimseler yoksa o halde bu bir ayrılığa ya da terk edilişe işaret eder. Rüyada mezar görmek aynı zamanda dünyadan el etek çekmeye işarettir. Mezar zina eden kadın anlamına da gelir.

Rüyada Mezar Taşı Görmek

Bekar bir kişi rüyasında mezarlık ziyareti yapıyor ve mezar taşlarına bakıyorsa bu o kişinin ömrünün uzun olacağına işaret eder. Eğer bu rüyayı bekar bir kişi görürse o zaman rüyası anlamsı ve boş bir hayat anlamına gelir. Rüyada mezarlık ziyareti sırasında mezar taşlarının üzerindeki yazıları okumak da aynı şeylere işaret eder.

Rüyada Mezar Yaptırmak

Eğer bir kişi rüyasında mezar kazdığını ya da mezar yaptırdığını görüyorsa bu bulunduğu yerde bir ev yaptıracağına işaret eder. Mezar örtmekse ömre işaret eder, kişinin sağlıklı ve uzun bir ömrü olacağı anlamına gelir. Eğer bir kadın rüyasında mezara giriyorsa bu bir izdivaca eğer bir erkek rüyasında mezara giriyorsa bu da işte yaşanacak bir sıkıntıya veya bir hapse delalet eder. Mezarlıkta toprak kazmak uzun bir yaşama, üzerinde yeşil otlar bitmiş bir mezar, o mezarda yatan kişinin rahmet içinde olduğuna işaret eder.

Rüyada Mezar Sulamak

Rüyasında mezar sulamak bir evlat sahibi olmaya işaret eder. Rüyasında bir mezarı sulayan ya da mezarın üzerine çiçek eken kişinin bir çocuğu olacağına delalet edilir. Eğer kişinin rüyasında mezarın üzerinde kuşların su içmesi için yapılan oyuk boş ise ve kuşlar su içmeye geldiyse o mezardaki kişinin ruhunun dua istediğine işaret eder.

Rüyada Temiz Mezar Görmek

Rüyada temiz mezar görmek geçmişe işaret eder. Rüyasında temiz bir mezar gören kişinin geçmişteki bir işiyle ilgili eline bir miktar toplu para geçeceğine delalet eder. Yani geçmişte kalan ve alınmamış olan paraya işaret eder. Bu bir kişiye yapılan bir işten ya da eskiden çalıştığı bir işyerinden alamadığı para olabilir.

Rüyada Mezarlıkta Olduğunu Görmek

Rüyasında kişinin kendini mezarlıkta bulması o kişinin yaşadığı bir pişmanlığı işaret eder. Kişinin işlediği bir suç ya da yaptığı bir hata dolayısıyla yaşadığı pişmanlık anlamına gelir. Bazen de bu rüya gören kişinin günah işleyeceğine veya bir bidata bulaşarak hatalar yapacağına yorulur. Mezarlıkta bulunan kimsenin eline büyük miktarda para geçer ve bu parayla muhtelif yerlerde kendisine evler alarak mal mülk sahibi olur.

Rüyada Mezar Kazmak

Rüyada mezar kazan kişi gerçek hayatta bir ev yaptırır veya ev alır. Özellikle ev sahibi olmak isteyenler için bu rüya geniş, huzurlu yaşayacakları ve mutlu olacakları bir evdir. Bekâr kimseler için ise bu rüya yakın zamanda evlenip yuva kurmaya, bir kişi ile aynı çatıyı paylaşmaya işarettir.

Rüyada Mezar Örtmek

Rüyasında mezarı örten kimse eğer hasta ise yakında şifa bulur veya hastanede yatıyorsa yakın zamanda iyileşerek oradan çıkar ve evine gider. Normal bir kişi bu rüyayı göre, ömrü boyunca sağlıklı ve sıhhatli olacağına; çok büyük problemler yaşamadan ve büyük sıkıntılar geçirmeden ömrünü tamamlayacağına delalet eder. Rüyada mezar örtmek bazen de sırları saklamaya, güvenilir ve özü sözü bir kimseye işarettir.

Rüyada Mezar Almak

Rüyada mezar almak, bir izdivaca işaret eder. Kişi rüyasında ölmeden önce kendisi için birmezar satın alır ve onun olduğu belli olsun diye üzerine adını ve soyadını da yazdırırsa bu o kişinin tanıdığı bir kadınla evleneceği anlamına gelir.

Rüyada Mezar Açmak

Rüyada mezar açmak için kürekle toprak kazmak, o kişinin, kazdığı mezarda yatan kişinin hayattayken yaptığı işi rüya sahibinin yapacağına işaret eder. Yani rüya sahibinin kazdığı mezarda yatan kişi eğer hayatta iyi ve yüksek mevkide biriyse rüya sahibinin de mevki sahibi biri olacağına delalet eder. Eğer mezar sahibi hayattayken bir alim ise bu rüya sahibinin de alim olacağına işaret eder.

Rüyada Ölmeden Mezara Girdiğini Görmek

Rüyada ölmediği halde mezara girdiğini gören kimse eğer kadınsa yakın zamanda istediği gibi bir kişi ile karşılaşarak evlenir. Bu rüya o kimsenin kuracağı yuvaya, iyi huylu ve tatlı sözlü bir hanıma işaret eder. Erkekler içinse bu rüya iş yaşamında meydana gelecek olumsuz gelişmelere veya bir suçtan ötürü yargılanmaya delalet eder.

Rüyada Mezarlar Arasında Dolaşmak

Rüyasında mezarlar arasında dolaştığını görmek, inançsız ve bidat ile uğraşan, kişiye hiçbir faydası olmayan kimselerin evine girip çıkmaya, böyle adamlarla oturup kalmaya ve vakit geçirmeye işarettir. Rüyasında mezarlar arasında dolaşan kimse faydasız amellerde bulunur veya hayatını boş uğraşlarla geçirir. Bu rüya bazen de dine aykırı ilim öğrenmeye veya tüm ömrü boyunca gereksiz çalışmalar yaptığına yorulabilmektedir.

Rüyada Mezarda Üzerine Toprak Örtülmek

Rüyada mezarda bulunduğunu ve insanların kendi üzerine toprak örttüklerini görmek, kişinin eline geçecek gayrimenkule ve paraya işarettir. Bu nedenle böyle bir rüya gören kimse çalışmalarından bereket görür ve elde ettiği karla da kendisine mal mülk alır. Bu rüya servet sahibi olmaya, zenginleşmeye ve sıkıntılardan kurtulup feraha ermeye de yorulabilmektedir.

Rüyada Üzeri Yeşilliklerle Örtülü Bir Mezar Görmek

Rüyada üzeri yemyeşil bir mezar görmek eğer mezar sahibini tanıyorsanız o kişinin ahirette güzel bir makamı olduğuna ve güzel bir şekilde öldüğüne işarettir. Eğer mezar sahibi tanınmıyorsa yaptığınız bazı amellerle kulluk derecenizin yükseldiğine ve dini anlamda oldukça büyük ve güzel işler yaptığınıza bazen de rüya sahibinin ahlaklı ve namuslu bir kişi olduğuna işarettir.

Rüyada Müslüman Mezarlığı Görmek

Rüyasında Müslüman Mezarlığı görmek, bir milletin sahip olduğu orduya, o ordunun gücüne ve askerlerine ve bazen de savaş hazırlıklarına işarettir. Müslüman Mezarlığı eğer kafirlerle mücadele eden bir grup Müslüman varsa yakında zafere ulaşacaklarına ve tüm savaşın Müslümanların lehine sonuçlanacağına işarettir. Bazı alimlere göre ise bu rüya kişinin ahlakı ve kalbindeki iyi niyettir.

Rüyada Mecusi Mezarlığı Görmek

Rüyada görülen Mecusi Mezarlığı genellikle kişinin kazanacağı haram mala, paraya veya haram yollara işaret eder. Bu rüyayı gören kimse geçimini helal olmayan yollardan kazanır ve kendisine hayırlı olmayacak mal elde eder. Bazen de bu rüya gören kişinin söyleyeceği yalana, hileye veya insanları söz ile kandırmaya işaret eder.

Rüyada Müşrik Mezarlığı Görmek

Rüyada görülen müşrik yani kafir mezarlığı genellikle keder, üzüntü ve sıkıntıdır. Böyle bir rüya gören kişinin beklediği bir olay olumsuz olarak sonuçlanır veya özel hayatında bazı sıkıntılar yaşar. Eğer bu mezarlıktan bir şeyler almışsanız bu, yakında bir ganimete veya mirasa konacağınızın ve oldukça ferahlayacağınızın göstergesidir.

Rüyada Mezar Kazıcı Görmek

Rüyada mezar kazan bir kimse genellikle mal sahibi zengin bir adamın sembolüdür. Bu rüya yakında böyle bir kişiden gayrimenkul alacağınıza veya onun sayesinde istediğiniz eve kavuşacağınıza yorulmaktadır. Bazı alimlere göre ise mezar kazan kişi herkesin saygı duyduğu, çok zengin ve varlıklı bir adamdır. Rüya sahibi böyle bir kişi ile tanışarak ondan yardım görür veya onun yanında çalışır.

Rüyada Mezarda Ölüleri Çiğnemek

Rüyada mezarlığa girip orada ölüleri çiğneyen kişi dünya hayatında bazı sınavlara tabii olur veya bazı imtihanlarla sınanır. Bu rüya yakında başınıza gelecek olaylara ve sabrederseniz tüm olumsuzluklardan en kısa sürede sıyrılacağınıza işarettir. Rüyada ölüleri çiğneyen kişi bazen de dünyada bazı bidat işlere karışır ve günah işler.

Rüyada Ölülerle Gülüp Oynamak

Rüyada mezarlıkta yapılması mekruh olan gülmek veya oyun gibi hareketleri yapmak genellikle günah işlemeyle, fasık ve hileci insanlarla bir arada bulunmaya işarettir. Bu rüya kişiye yapılan bir uyarıdır. Davranışlara dikkat edilmesi gerektiğini ve eğer yapılmazsa kısa süre içinde belaya veya fitneye uğranabileceğini hatırlatır. Bu rüyayı gören kimse ahiretten tamamen uzaklaşarak dünyevi olana yaklaşır.

Rüyada Mezar Örmek

Rüyada mezar örmek kişinin ev sahibi olmasıdır. Bu rüyayı gören kimse eğer evi yoksa kısa zamanda gönlüne göre, geniş, ferah ve mutlu olacağı bir ev sahibi olur. Bazı alimlere göre ise kişinin evlenmesine, yuva kurmasına, sıcak ve huzurlu bir eve taşınıp eşiyle mutlu yaşamasına işarettir.

Rüyada Mezarlık Ziyaretinde Bulunmak

Rüyada bir mezarlığı ziyaret eden kimse hapiste olan bir yakınını ziyaret eder. Bu rüya kişinin mahpus olan bir tanıdığına bazen de o kimsenin özgürlüğe kavuşmasına işarettir. Rüyada mezarlık ziyareti bazı alimlere göre ise hasta ziyaretine veya rahatsız olan bir kimsenin ihtiyaçlarını görerek ona yardım etmeye yorulabilmektedir.

Rüyada Anıt Mezar Görmek

Rüyada görülen anıtmezar, insanlar tarafından sevilen ve işini layıkıyla yapan bir devlet adamıdır. Bu rüyayı gören kimse böyle bir kişinin himayesine girer veya söylenene vasıflara sahip bir idareci olur. Rüyasında anıtmezar ziyaret eden kimse büyük bir zatı ziyaret eder. Bazen de bu rüya işinde yükselmeye, makam ve mevki sahibi olmaya ya da karlı çalışmalara delalettir.

Rüyada Bir Ölünün Mezara Konduğunu Görmek

Rüyasında bir ölüyü mezara koyulduğunu gören kimse eğer hapiste ise kısa süre içerisinde özgürlüğüne kavuşur. Bu rüya genellikle hürriyete kavuşmaya veya üzerine atılan suçlamalardan kurtulmaya işaret eder. Bu nedenle böyle bir rüya gören kimse eğer kendisine atılan bir iftira varsa, tüm suçlamalardan temize çıkar ve gönül ferahlığına kavuşur.

Rüyada Evin Çatısına Mezar Kazmak

Rüyada evinin çatısına mezar kazan kimse uzun, sağlıklı ve güzel bir ömre sahip olur. bu rüya genellikle kişinin uzun bir hayat yaşamasına, yaşlılık dönemine erişmesine ve çocuklarının gününü görmesine işarettir.

Rüyada Bir Mezarı Başka Bir Yere Nakletmek

Rüyada bir mezarı diğer bir yere nakleden kimse kendisine veya çocuklarına o bölgede, şehirde evler satın alır. Bu rüya mal mülk sahibi olmaya, zenginleşmeye ve maddi sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Bazı alimlere göre ise yolculuğa çıkmak, bir şehirden başka bir şehre taşınmak veya uzaktaki akrabaları ziyaret etmek olarak da yorumlanabilmektedir.

Rüyada Aile Mezarlığı Görmek

Rüyasında kendisine ait bir aile mezarlığı gören kişi eşi ve çocukları ile birlikte uzun ve güzel bir ömür yaşar. Bu rüya genellikle hayırla ve güzellikle yorumlanır. Aile saadetine, bütün bir ailenin huzurla, birlikte ve dayanışma içinde yaşamasına, ailevi sorunların çözülmesine ve kişinin eşi ile arasının daima iyi ve güzel olmasına işarettir.

Rüyada Mezar Görmenin Psikolojik Anlamı

Mezarlar ve mezarlık hepimiz için soğuk yerlerdir ve kederi, elemi, sevdiklerinin kaybetmenin acısını ifade eder. Mezar bizler için çok iyi bir şey olmasa da rüyamıza giren mezar, bilinçaltımızda ölüm karşısındaki korkumuzu ve sevdiklerimizi kaybetmenin tedirginliğini ifade eder.

Rüyada görülen mezar iç dünyamızda her ne kadar ölmekten ya da sevdiklerimizi kaybetmekten korkuyorsak, yine de ölümü kabullenmiş olduğumuzu ve ahret için bir şeyler yapma çabası içinde olduğumuzu işaret eder. Rüyada sık sık mezar görülmesi ise kişinin ölen yakınlarına duyduğu hasreti ve özlemi sembolize eder. Bu kişi çok büyük olasılıkla sürekli olarak kaybettiği yakınlarını düşünüyordur.

Rüyanızı Bize Yazmak İçin Tıklayın

Bu Rüya Tabirini Paylaş!

Google+'da

Rüyada Mezar Görmek İle İlgili Rüyalar;

 1. sibel (09 Mayıs 2014 saat: 22:59)

  rüyamda şehît olan kardeşimin mezarı başındayım
  ve hemen yanında boş bir mezar görüyorum.
  Ve mezar taşında adım yazılı olarak görüyorum
  ben ölmedim kim yazmış bunu acaba diyorum ve Sadece
  bedenini gördüğüm bi adam bana o mezar sana ait sen
  ölüceksin ama şimdi deyil daha zamanı var diyor..
  Psikolojik olarak çok kötüyüm insallah iyi olacağımın müjdesini
  verirsiniz teşekkür ederim

 2. merve (23 Nisan 2014 saat: 15:56)

  ruyamda hıc tanımadıım birilerinin mezarındaydım birden fazla mezar vardı cok korktum cnku bir kacının ustune bastıgımı farkettım ve gerı cekılerek hemen dua ettım uzerıne bastıgım için etrafımızda tam hatrlamıyorum ama galıba askerler vardı ama kötü insanlardı onlardan kaçmaya çalışıyordum arapça yazı okunuyor gibiydi… rüyamı yorumlar mısını? hayırlar olsun insallah

 3. Emel (09 Nisan 2014 saat: 20:29)

  Rüyamda kendimi karanlık boş bir arazide görüyorum.Kalabalık bir gurubun bir yerde toplandığını görüp merak edip yanlarına gidiyorum.Bu gurubun sadece erkek olduğunu farkediyorum.Hepsi sabit bir şekilde yere bakıyor.Bir bakıyorum 2 adet boş yan yana mezar kazmışlar.Etrafta başka mezarlık yok.Kimin cenazesi diye sorduğumda kimse bana cevap vermiyor.Birden bire boş mezarı kapatmaya başlıyorlar.Neden cenaze gelmeden mezarı kapatıyorsunuz diyorum.Yine bana cevap vermiyorlar.Etrafa bakınmaya başlarken 10 ay önce kaybettiğim rahmetli babacığımı görüyorum.Senin burda ne işin var diyorum cevap vermiyor.Hiç konuşmuyor.El kol hareketleriyle kimin cenazesi demek istediğini anlıyorum.Bende bilmediğimi söylüyorum.Mezar kapatıldıktan sonra dağılan guruptan biri cenazenin gelmesine gerek yok o gideceği yere gitti zaten diyor ve ben haykırarak ağlamaya başlıyorum.Rüyanın etkisinden hala kurtulamadım.İnşallah rüyamı yorumlarsınız.Şimdiden çok teşekkürler.

 4. melisa (24 Mart 2014 saat: 06:20)

  Kolay gelsin… rüyamda karanlık bomboş açık bir alandayim geyik var önümde ve koklayarak yeri kazıp bana mezar açıyor. Mezardan geyik kemikleri çıkıyor ben onlardan lazım olanı seçip bir şeyin yerine koyacağım emanet olarak sonra mezarları kapatacagım. Amacım bu… Sonra nişanlım da geliyor yanıma geyik kazmaya devam ettikçe sol tarafımızdan ruhlar çıkıyor kötü kötü siyah siyah. Nişanlıma ne olduğunu anlatmaya çalışırken birden çığlık atıyor nişanlım. Karanlık yüzümüzün önüne kadar gelmiş sadece nişanlım yere bak diyor. Bakıyorum ki mezarları kazdikca garip bir böcek ordusu takip etmiş bizi. Geyik de ortadan kayboldu. Ben de o korkuyla uyandım. Ne olabileceğini söylerseniz çok sevinirim. Iyi çalışmalar.

 5. sevgi kanbur (14 Mart 2014 saat: 14:32)

  Rüyamda birisi beni ölmüş olarak biliyo.O birisi sonra beni sokakta görür gibi oluyo.bende o beni görmesin diye hemen kaçıyorum.sonra bi mezarın üstünü azıcık eşeleyip(zaten mezarın yarısından fazlası toprakla doluydu)içine giriyorum.üstümede elimle toprağı koyuyorum.mezarın içinde olmama rağmen çok az korkuyorum.sonra beni takip etmeyi bıraktığını anladığımda geri çıktım.

 6. sibel (14 Mart 2014 saat: 09:53)

  Rüyamda 13 yıl önce intihar ederek vefat eden dayımın mezarına gitmişim kazmışlar. dikdörtgen bir tünel gibi yan tarafından bakıyorum. karşı taraf görünüyor karşısı aydınlık. Mezarda dayımı göreceğimi umarak bakıyorum dayıma dair bir şey göremiyorum. sonra mzera kürekle toprak serpildiğini görüyorum. tane tane topraklar dökülüyor. mezarın zemini beton hertarafı betondu.

 7. serhat yenice (12 Mart 2014 saat: 11:10)

  Rüyamda daha once hic tanımadığım kapalı bir kadin bana fatma cevsenimi zatlarin birinin mezarinda düşürdum. Bulmam için bana yardim eder misin dedi

  Bende tabi dedim

  Bir mezarliga gittik. Gittiğimiz mezarlikta baslarinda yesil sariklar olan mezarlar vardi

  Sonra kadin hocaya benzer biriyle konuşuyordu. O sira bana fatma bak cevsenimi gördüm surdaki zatin mezarinin uzerinde bana getirirmisin dedi. Bende tamam dedim

  Cevsen gümüş kare bir tabakanin icinde mezarin üstünde duruyordu

  Almak icin egildim o sıra da nir ses duydum

  Mezarda yatam zat bana seslendi

  Kızım sirtimin altinda bir kuran-i kerim var onu alip başımın altina koyar misin dedi

  Once korktum korkma dedi sirtim cok aciyor onu başımın altina koy sadece

  Ama nasil dedim

  Ben bu mezari acamam

  Acacaksin dedi tabut bu turbelerde olan bir hale geldi nasil bilmiyorum

  Kapagi actim kefenliydi ama yuzu de bir bezle sariliydi

  Yuzunu gormedim ama yüzünün iskeleti basinin yan kismina düşmüştü

  Once dedigi gibii sirtinin altindaki kuran-i kerim i alip basinin altina koydum

  Daha sonra da bir zata yüz noyle olmaz deyip o iskeleti yuzunun sarılı oldugu bezin uzerine koydum. Tabutu kapattim

  Sonrra mezar tekrar uzeri toprakla kapli hale geldi

  Sağol kizim dedi. Gulumsedim ama cok da korkuyordum cevseni aldim hemen kadinin yanina gittim

  Arkami dönüp mezara bakarken uyandim.

 8. dilek (12 Şubat 2014 saat: 12:01)

  Dedem ben 1 yaşındayken vefat etmiş halam ise ben 8 yaşındayken hatırlamıyorum bile doğru düzgün rüyamda ailemle dedemin mezarını ziyaret etmek için mezarliga gidiyoruz ama mezarlık daha farklı dedemin mezarına dogru gidiyoruz yanina vardigimizda mezar tasinda halamin adi yazıyor ama adi tam olarak o değil sonra babama dönüyorum baba bu nasil olmuş diye babam bi sey diyemiyor halamin mezarinin başına gidiyorum öyle bitiyor rüya.

 9. Zehra (12 Şubat 2014 saat: 02:49)

  Anneannemi bi kaç önce kaybettik rüyamda bi yerden gelip bi yakınımızın evine gidiyorduk bu insanlar Bahçeli bir evde yaşıyordu ve bahçelerinde en az 4-5 mezar vardı sonra bize (ben annem teyzem ve yengem ) bu evden taşınacaklarını evin yıkılacağını dolayısıyla mezarları da başka yere taşıyacaklarını söylediler ben elime bi kürek aldım ve bi mezarı kazmaya başladım mezarı kazdım kazdım tam ölüye ulaşınca birden ürperdim ve küreği bırakıp ağlamaya başladım bi kadın elimden küreği aldı ve ölüyü mezardan çıkarıp diğer mezarı kazmaya başladı ikinci mezardaki ölü de çıktı ve ayağını gördük canlı bir insanın ayağı gibiydi ben bi an hiç ölü gibi değil demekki ameli iyiymiş diye söyledim sonra anneannemin ne durumda olduğunu merak ettim ve gidip onu mezarından çıkarıp getirdim sonra annemi çağırdım bak dedim onun cesedi de çok taze annem kefeni açtı ve bi bebek gördük sanki yeni doğmuş bi bebek canlı kanlı biraz irice annem kefeni açıp canım Annecim diyerek o bebeği öptü.Daha sonra ben ordan çıktım.
  Bu rüyayı yorumlarmısınız şimdiden teşekkürler.

 10. Pelin (22 Aralık 2013 saat: 13:17)

  Dedem 40 gun kadar once vefat etti.Erkek arkadasimin da dedesi yasiyor fakat bu aralar cesitli rahatsizliklar yasiyor. Ruya soyle idi, erkek arkadasim beni arayip sevincli bir sekilde, “ilerisi icin satilik mezar bulduk acikta kalmicak dedem vefat ederse.” Diyordu. Daha sonra mezari ziyarete gormeye gidelim dedi. Ben onun ailesiyle gidecegimi sanarken, kendimi birden annem ve anneannem ile baska bir mezar yerinde buldum. Megersem dedemin mezariymis orasi ama gomuldugu yer degildi. Burasi tastan orulmus bir bina ve odalarinda 3 4 kisilik mezar yeri vardi. Binanin bir odasina girdik. Gri parlak , kaya gibi taslardan orulmus minik havuzlar gibi mezar yerleri vardi. Anneannem tam uzulecekken, annem anneanneme “anne bak uzulme bizim sulamamiza gerek kalmamis, bak mezarlarin ici su dolu” dedi. Mezarlara baktigimizda hepsinin basinda cesme vardi. Ve o gri taslardan orulu mezarlarin icine su doluyordu. Bazi mezarlar agzina kadar suyla dolmustu. Dedeminki hala doluyordu. Su cok berrakti. Havuz gibi tertemiz ve duruydu. Daha sonra bir kadin,oluler adina alinan muhabbet kuslari satiyordu. Kuslar koyu gri renkliydi. Kuslarin arasindan en cok dikkatimi cekeni sectim. Muhabbet kusuydu fakat upuzun kuyrugu vardi. (1m kadar) Dedem icin bunu almak istiyorum bizim icin ayirin bunu dedim ordaki mezarci kadina. Arka tarafta baska bir kafes daha vardi o kafeste at vardi. Bize kafesten kafasini uzatiyordu. Basini sevdik. Daha sonra mezardan icimiz rahat sekilde ciktik. Yorumunu gercekten merak ediyorum. Ilginiz icin tesekkur ederim.

Rüyanızı Bize Yazın

Görmüş olduğunuz rüyayı tüm ayrıntılarıyla bize yazın! Yapmış olduğunuz yorumlar sitemizde yayınlanacaktır.

Etiketler: , , , , ,