RuyaTabirleri.com

Rüyada Namaz Kılmak

Rüyada namaz kılmak farklı şekillerde yorumlanır. Çünkü farz namazının, Cuma namazının, nafile namazının ve bayram namazının yani kısacası her namazın farklı bir yorumu vardır. Rüyada farz namazının kılınması güzel bir şeydir ve kişinin memur olarak yüksek bir mevkide olacağına işaret eder. Ona verilmiş bir emaneti yerine getireceğine, kuruntu ve endişelerden de emin olmaya delalet eder. Rüyasında farz namazını kıldığını gören kişi, küs olduğu bir kişiyle yeniden barışır.

Ayrıca bu kişi borcuna sadık kalarak borcunu öder, verdiği sözleri de yerine getirir. Rüyasında farz namazını abdestli olarak kılan kişi Allah’ın farzlarından birini gerçekleştirmiş olur. Eğer rüyasında farz namazını kıldığı kişi bir imamsa bu riya onun bir yere borçlanacağını ve tazminat ödeyeceğini işaret eder. Rüyasında öğle namazını kılıp tamamladığını gören kişi amacına ulaşır. Hemen bir örnekle açıklayalım, rüyasında öğle namazını kılmayı başarmış olan kişi eğer bir mahkûmsa bu onun aslında cezasını çektiği anlamına gelir ve hapisten çıkar.

Rüyada Oturarak Namaz Kılmak

Rüyada namazı oturarak kılmak kaderine razı olup az maaşa kanaate etmeye, aynı zamanda kişinin acizliğine ve korkaklığına işaret eder. Namazı oturarak kılmak aynı zamanda kişinin babasının, hocasının ya da üzerinde hakkı bulunan bir kimsenin hastalığıyla korkutulacağına delalet eder. Bazı alimlere göre oturarak namaz kılmak kişinin tehlikeli bir durum yaşayacağına veya korktuğundan emin olacağına işarettir.

Rüyada Cenaze Namazı Kılmak

Rüyada cenaze namazı kılmak, cenaze namazı kılınan kişiye şefaat anlamına gelir. Rüyada ölü için kılınan namaz, o kişi için çok dua ve istigraf etmeye işaret eder.  Eğer kişi rüyasında kendini bir imamın arkasında cenaze namazı kılarken görürse bu o kişinin ölü ruhlar için dua edilecek bir yerde bulunacağına işaret eder. Rüyada cenaze namazı kılmak aynı zamanda dini bozuk olan bir kişi için aracılık etmeye işaret eder.

Rüyada Cuma Namazı Kılmak

Rüyada Cuma namazı kılmak, çok hayırlı ve güzel işlere işaret eder. Kim ki rüyasında Cuma namazı kılmaya nail olursa eğer, o kişi hayırlı ve güzel haberler alır, bayramları ve mevsimleri görür, borcundan kurtulur ve hacca gider. Cuma namazı kılan kişi daima mutlu olacağı ve huzurla yaşayacağı bir ömür geçirir. Bu rüya bazen de ibadetleri tam ve güzel yapmaya, iç huzuruna, sıkıntılardan kurtulmaya, güzel bir ömre, kulluk derecesinin artmasına, dünyevi olandan ayrılıp ahirete yönelmesine yorulmaktadır.

Rüyada Bayram Namazı Kılmak

Rüyada bayram namazı kılmak (ramazan bayramı) da çok güzel ve hayırlı haberlere ve işlere işaret eder. Rüyasında bayram namazı kıldığını gören kişi hastaysa, hastalığından kurtulup sıhhatine kavuşur, borçluysa borcunu öder rahata erer, eğer sıkıntıdaysa sıkıntısından kurtulur ve rahata kavuşur. Eğer kişi rüyasında kurban bayramı namazı kılıyorsa adadığı adakları yerine getirecek, vasiyetine sadık kalacak, ve hayırlı işler yapacak demektir. Bütün bunların yanı sıra kurban ve ramazan bayramı namazlarını kılmak düşmana da işaret edebilir. Bu bayramlar bazen karşılaşılması muhtemel bir düşmana işaret eder.

Rüyada İkindi Namazı Kılmak

Rüyada ikindi namazı kılan kişinin rüyası vereceği söze işaret eder. Rüyasında ikindi namazı kılan bir kişi kendisi için veya bir başkası için yemin eder. Fakat bu, aynı zamanda kişinin istediği şeylerin biraz zorluklarla olacağına işaret eder. Rüyada kişi ikindi namazını kılmayı tamamlayamazsa eğer bu işlerinin çok güçleşeceğine delalet eder.

Rüyada Yatsı Namazı Kılmak

Rüyada yatsı namazı kılan kişi, ailesinin geçiminden sorumlu olan kişidir. Kişinin rüyasında yatsı namazını ilk vakitte kıldığını görmesi, çocukları ve ailesi için güzel şeyler yapacağına işaret eder. Yatsı namazı güzel ve hayırlı işlere delalettir. Bazı alimlere göre bu rüya kişinin rızkını hayırlı yollardan temin edeceğine, bereketin artık bolluk içinde geçecek bir seneye, her anlamda tüm sıkıntılardan kurtulup özellikle maddi anlamda feraha ermeye işarettir.

Rüyada Sabah Namazı Kılmak

Rüyada sabah namazı kılmak kişinin gereksinim duyduğu yeme, içme ve giysi konusunda ihtiyaçlarını karşılama hazırlığında olmasına işaret eder. Eğer kişi akşam namazını kılıyorsa bu dinlemeye işaret eder. Rüyada sabah namazı kılmak oldukça hayırlı ve güzel bir rüyadır. Sabah namazı esenlik ve mutluluk demektir. Bu nedenle bu namazı kılan üzüntülerinden kurtulur, gönül ferahlığına ve mutluluğuna kavuşur. Aynı zamanda ferah bir hayata, her anlamda sıkıntıların bitmesine, arzu ve isteklerin gerçekleşip mutlu bir ömre de delalet eder.

Rüyada Yanlış Yönde Namaz Kılmak

Rüyada kıble yerine farklı bir yöne namaz kılan kişi hidayete erdikten sonra sapıklık içine düşer. Bazen bu rüya gören kişinin dünyayı unuttuğunun ve günahlara daldığının habercisidir. Bu rüyayı gören kimse ibadetlerini eksik yapar veya namazlarını aksatır. Fıtrata aykırı davranma, ahireti unutup dünya işlerine dalma, kişiler içinde zor durumda kalacağı hareketlerde bulunma, sıkıntı yaşayacağı ortamlara girme, günah işleme, başkaları önünde rezil olacağı durumlar yaşama anlamlarına da gelmektedir.

Rüyada Namazda Konuştuğunu Görmek

Rüyasında namazda konuşan kimse, doğru yoldan saparak bazı hatalar yapar veya büyük bir günah işler. Bu rüyayı gören kişi eğer takva ehli birisiyse yakında küçük hatalar sonucu oldukça üzülür ve keder içinde olur. Bu rüyayı namaz kılmayan bir kişi görse ibadetlerini tam yapmaya ve namaz kılmaya başlayacağına işarettir. Namazda konuşmak bazen kişinin dedikodu yapmasına, insanları çekiştirmesine veya gösteriş için ibadet yapmasına da yorulabilmektedir.

Rüyada Namazı Huşu İçinde Kıldığını Görmek

Rüyasında namazı büyük bir huşu ve istek içerisinde kıldığını gören kimse gerçek ibadet ehli ve güzel ahlaklı bir kişi olur. Bu rüya, kişinin kulluk bakımından derecesinin yüksek olduğuna, dünya ve ahiretinin güzel olmasına, Allah katında güzel mükâfatlar almasına, arzu ve isteklerinin gerçekleşmesine, dileklerine en kısa zamanda kavuşacağına işarettir. Bazen de bu rüya amirliğe terfi etmeye, insanlar arasında hak ve adaleti gözetmeye, toplum içinde takdir toplayan bir kimse olmaya işarettir.

Rüyada Namaz Sırasında Ağlamak

Rüyada namaz kılarken ağladığını görmenin farklı anlamları vardır. Eğer dünya işleri için ağlanıyorsa dünyalığın iyi olmasına, o kimsenin dünyevi olana yönelmesine, kendisine dünyada arzu ettiği her şeyin verileceğine ama ahiret anlamında eline bir şey geçmeyeceğine, dünyadan tüm hevesini alıp ahireti unutacağına işarettir. Rüyasında namazda Allah korkusundan dolayı ağlayan kimse istediği her şeye kavuşur ve dünya ahiret mutluluğuna ulaşır. Bu rüya oldukça hayırlıdır. Gören kişinin takva ehli olduğuna, insanlar içinde güzel bir adla anıldığına herkes tarafından takdir gördüğüne işarettir.

Rüyada Namazı Cemaat İle Birlikte Kılmak

Rüyasında namazını cemaatle kılan kimse kendisine oldukça hayırlı ve iyi dostlar edinir. Bu rüya kişinin güzel bir mecliste bulunacağına, orada iyi ahlaklı kimselerle dost olacağına ve kendisine hayrı dokunacak kişilerle birlikte oturup kalkmaya işarettir. Cemaatle kılınan namaz birlik beraberlik ve dostluk duygusunu çağrıştırır. O halkın tüm kötülüklerden, nifaklardan, art niyetli insanların şerrinden uzak olacağının bir göstergesidir.

Rüyada Camide Namaz Kıldığını Görmek

Rüyada camide namaz kılan kişinin tüm arzu ve istekleri gerçekleşir. Bu rüya gören kişinin ibadetlerini tam yapan, takva sahibi bir kimse olduğuna işarettir. Cami insanları bir araya getiren, ,ibadet edilen ruhani yerlerdir. Bu nedenle rüyada burada namaz kılmak, mutluluk ve saadetle geçecek bir ömre, her anlamda huzurlu olmaya, sıkıntılarından kurtulmaya, bazen de insanlar arasında lider olmaya, amirliğe yükselmeye, toplum içinde iyi bir şekilde sivrilmeye işarettir. Eğer camiye girip namaz kılmadan çıktığınızı görmüşseniz bu, hayırlı bir rüya olarak kabul edilmez. Bu rüyayı gören kimseye hilekâr bir adam eliyle kötülük ulaşır veya rüya sahibi bizzat kendisi toplum içinde nifak çıkararak insanların huzurunu bozar.

Rüyada Rükû Ve Secde Ettiğini Görmek

Çoğu alim için bu rüya oldukça güzel bir rüyadır. Murat edilene ulaşmaya, kısmetin artmasına, yükselmeye; bazen kalabalık bir cemaat içinde bulunmaya, düğün, nikâh, nişan gibi özel bir güne ve orada insanlar arasında vakit geçirmeye yorulmaktadır. Rüyada secde eden, kulluk bilincine vararak takva sahibi bir insan olur. Bu rüya her anlamda yükseleceğinizin, toplum içinde güzel yere sahip olacağınızın göstergesidir.

Rüyada Kilisede Namaz Kılmak

Rüyada kilisede namaz kılan kimse dinin emrine aykırı davranışlarda bulunur ve farklı memleketlerdeki insanların kültürüne sempati duyar. Bu rüya kişinin dıştan Müslüman gibi görünüp içinde farklı olmasına, dininin gereklerini yerine getirmemesine, iman kaybına, dinin isteklerine aykırı davranmaya, büyük günahlardan bir tanesini işlemeye, toplum içinde kötü bir yeri olmasına işarettir.

Rüyada Abdestli Namaz Kılmak

Rüyasında abdestli namaz kılan kişinin hangi isteği varsa o isteği kısa sürede yerine gelir. Bu, kişinin talep ettiği şeylerin yakın zamanda gerçekleşeceğini gösteren güzel bir rüyadır. Aynı zamanda dinde sebat etmeye, yalan söylememeye, ahlaklı bir adama veya öyle birisi ile karşılaşacağına, dinin emirlerini yerine getirmeye işarettir. Rüyada abdestsiz namaz kılmak ise, bu anlatılanların tam tersidir. Böyle bir rüya gören kimse kendisine faydası olmayan, boşa gidecek ameller yapar veya ibadetlerinde eksiklikleri vardır. O nedenle abdestsiz namaz kılan kişi yaptıklarını ve amellerini gözden geçirmelidir.

Rüyada Farz Namazı Kılmak

Rüyada farz namazı kılmak oldukça güzeldir. Bu Allah’a yaklaşmaya vesile olacak yollara, dini anlamda ahiret hayatına yönelip dünyevi olandan, nefsin istek ve arzularından kurtulmaya, her anlamda güzel geçecek bir ömre işarettir. Bu rüya çevrenizde sevilen ve sayılan aynı zamanda da takdir edilen bir kimse olduğunuzu gösterir. Farz namazı, kılan için daimi bir esenlik halidir. Dünya ve ahiret mutluluğuna, kişinin her anlamda mutlu olacağı bazı havadisler alacağına ve bunlar sonucunda da hayatının değişmesine yorulur.

Rüyada Kâbe’de Namaz Kıldığını Görmek

Rüyasında Kâbe’de namaz kılan kişi, dünya hayatında şanı yüce bir kimse olur. Bu rüya aynı zamanda çevre tarafından sevilip sayılan, çok güçlü, yetenekli ve güzel ahlaklı bir adamdan yardım göreceğinize, onun size yapacağı ihsanlar sonucunda tüm sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza işarettir. Rüyada Kâbe’de namaz kılan ne isteği varsa kabul olur; arzuları gerçekleşir, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşur, çevresinden saygı gören, daima iç huzuru ile yaşayan, aile hayatında da mutluluğu yakalayan birisi olur.

Rüyada Namaz Kılmanın Psikolojik Anlamı

Dine ağırlık veren ve dini vecibeleri yerine getirmeye çok arzu duyan kişiler bu tarz rüyalar görür. Allah yolunda ve Allah katında güzel işler yapabilmek ve hacca gitme arzusunda olmak kişinin rüyalarına bu şekilde yansıyabilir. Bazen de dini sorumlulukları yerine getirememenin verdiği bir sıkıntı olarak yorumlanabilir. Yani namaz kılmak isteyip de bir türlü namaza başlayamayan bir kişinin yaşadığı huzursuzluk rüyalarına bu şekilde etki edebilir.

Namaz kılmak isteği aynı zamanda kişinin iyi niyetli olduğu anlamına gelir. Bazen de rüyada namaz kılmak, kişinin yaşadığı sıkıntılar sonucunda bir çıkış yolu araması ve maneviyata yönelmesi sonucunda gördüğü, yardım istediği ve bir çıkış yolu aradığı rüyadır. Bu rüyayı gören kimse, eğer herhangi bir işin içinden çıkamıyor ve ne yapacağını bilemiyorsa; dertlerine manevi bir yardım arar ve bir anlamda ferahlamak ister. İşte bu nedenle de bu rüyayı görür.

Rüyanızı Bize Yazın

Bu Rüya Tabirini Paylaş!

Google+'da

Rüyanızı Yazın

Görmüş olduğunuz rüyayı tüm ayrıntılarıyla bize yazın!

Etiketler: