RuyaTabirleri.com

Rüyada Sel Görmek

Rüyada sel görmek zorluk, darlık ve meşakkat olarak değerlendirilir. Rüyada sel olduğunu görmek aile hayatında da bazı anlaşmazlıkların, fikir ve görüş ayrılıklarının olacağına, aile içinde bir süre ağız tadının olmayacağına delalet eder. Rüyada sel olduğunu gören kişi işini kaybederek yokluğa düşebilir ve sağlık problemleri yaşayabilir. Aynı zamanda kişinin iş ve ticaret hayatında onu bertaraf etmek ve ezip geçmek isteyen rakiplerinin ve mesai arkadaşlarının olduğu anlamına gelir.

Rüyada suyun ya da yağmurun gerekenden fazla olması hiçbir zaman iyi şeyler olacağına delalet etmez. Suyun fazlalığı ya da yağmurun çok fazla yağması ekinlerin bozulmasına, insanların zor durumlara, sıkıntılara ve yokluğa düşeceğine işaret eder. Sel bazen bir söz işitmeye ya da aslı olmayan haberlere de işaret eder.

Rüyada Sele Kapılmak

Rüyada sele kapılmak, kişinin bir işiyle ilgili olarak resmi engele takılmasına, selden kurtulduğunu görmekse işinin resmi olarak çözüleceğine delalet eder.

Rüyada Her Yerin Sular Altında Kaldığını Görmek

Rüyada her yerin sular altında kaldığını gören kişi birinden bir hastalık kapacak ve sağlık sorunu yaşayacak demektir. Rüyada her yerin sular altında kaldığını görmen aynı zamanda üzüntüye neden olacak olayların yaşanacağına delalettir.

Rüyada Eve Su Basması

Rüyada eve su basması eğer zarar verici şekilde ise eşyaları ve o aile bireylerini önüne katıp götürüyorsa bu, o hane halkının başına çok üzücü ve yıkıcı şeyler geleceğine işaret eder.

Rüyada Dünyanın Sular Altında Kaldığını Görmek

Rüyada tüm yeryüzünün sular altında kaldığını görmek doğal ama yok edici güçlü doğa olaylarına, toplumları yok edecek olan vebaya ve halkların boynuna yüklenecek olan maddi yükümlülüklere delalet eder. Rüyada güçlü bir sel olduğunu görmek aynı zamanda hasıma işarettir.

Rüyada Sel Baskınından Kurtulamamak

Rüyada evde sel baskınından kurtulmak, yapılması halinde sahip olunan evi, aileyi ve düzeni kaybetmeye neden olacak bir işin ya da hareketin deyim yerindeyse hasbelkader yani şans olarak nitelendirilecek bir engelleneme sonucu yapılmaması sayesinde bir zarardan dönmek anlamına gelir. Rüyayı gören kişiye “iyi ki yapmamış”, “iyi ki gitmemişim”ya da “iyi ki almamışım” dedirtecek bir olayın yaşanması demektir. Rüyada işyerinde sel baskınından kurtulmak, gelirin azalmasına, buna karşın yine de işin devam etmesine, ticarethanenin varlığını ve faaliyetini sürdürmesidir. İşsiz kalmaktan ya da kepenk kapatmaktansa az kazanmaya razı olmaktır.

Rüyada Sel Felaketi Görmek

Rüyada sel felaketinde tüm insanların, eşyaların ve hayvanların telef olduğunu görmek, insanlığı etkileyecek bir değişimin olması anlamına gelir. Bu değişim olumlu yönde gerçekleşecek ve yaşama güzellik katacaktır. Bazı toplumsal kavramların insanlar için faydalı yönde değişmesidir. Rüyada sel felaketinden insanların kurtulmasına yardım ettiğini görmek, sosyal ve toplumsal sorunlarla ilgili olmaya, bazı derneklerle birarada yararlı işler yapmaya ve hem insanlar hem de hayvanlar adına sahada savaşan gerçek bir gönüllü olmaya yorulur. Rüyada sel felaketi olması nedeniyle evlerin sulara gömülüp yok olduğunu görmek, taşınmak ve çevre değişikliği yapmaktır.

Rüyada Sel Sularına Kapılmak

Rüyayı gören kişinin yaşadığı kararsızlığı, kafa karışıklığı, belirsizlik, imkânsızlık ve bazı zorunluluklar nedeniyle yaşamının karmaşık bir hale gelmesine ve bu dönemde tabiri caizse bir oyana bir buyana savrulmasına işaret eder. Bu durum rüya sahibinin zaten karışmış aklının daha çok karışmasına, bu nedenle bir işini bitirmeden bir diğerine geçmesine yani işlerinin yarım kalmasına ve hayatında da bir duraksama devri yaşanmasına neden olacaktır. Rüyada sel sularına kapılmış bir insan görmek, bir kimsenin çaresizliği karşısında üzülmeye ve ona destek olmaya çalışmaya yorulur. Rüyada sel sularına kapılmaktan kurtulmak, zor bir işin üstesinden gelmeye ve bir konuda büyük bir başarı sağlamaya delalet eder.

Rüyada Köyü Sel Basması

Gidilen bir yerde yaşanılacak tatsız bir tartışma ya da kötü bir olay nedeniyle o gerginlikten etkilenmek, mutsuz olmak ve ortamdaki soğuk ve nahoş havayı dağıtmak için birşeyler yapmaya çalışmak anlamına gelir. Üzüntüye, endişeye ve paniğe neden olacak bir durumun haberini almak ve yola koyulmak ya da telefona sarılmak vasıtasıyla harekete geçmeye yorulur. Rüyada bilmediğin, görmediğin ve gitmediğin bir köyü sel bastığını görmek, rüyayı gören kişinin bilgisi dışında kendisinden istenecek bir iş nedeniyle karşısındakine yardımcı olamayacağına işaret eder. Rüyada köyü sel basması ve köylülerin sel sularına kapılması, ofis, holding ya da dükkân gibi bir işyerinin kapanması, iflas etmesi ya da iş kaybı yaşaması nedeniyle personelin işsiz kalması ya da grev yapması demektir.

Rüyada Çamurlu Sel Suyu Görmek

Bir durumun ya da bir meselenin derinliğine yani ciddiyetine ve önemine yorulur. Çözülmesi ya da atlatılması pek kolay olmayacak bir olay ve bu olayın yaşanması nedenliyle ortalığın yatışmasının ve hayatın normale dönmesinin de zaman alması demektir. Ortalığın talan olmasına, insanların ortada kalmasına ve her kesimin bundan etkilenmesine delalet eder. Rüyada çamurlu sel suyunu içmek, riske girmeyi gerektirecek atılımlar yapmaya, rüyada çamurlu sel suyunda yıkandığını görmek, dikkatsizlik ve kendini ihmal etmek nedeniyle hastalanmaya işaret eder. Bağışıklığın düşmesi nedeniyle grip, nezle olmak ya da enfeksiyon kapmak gibi çaresi olan hastalıklarla uğraşmak anlamına gelir.

Rüyada Berrak Sel Suyu Görmek

Sonuçları önceden tahmin edilebilecek dolayısıyla da artı ve eksileri hesaplanarak girileceği için kayıp yaşanmasına karşı önlemler alınabilecek işlere girmeye alamet eder. Rüyada berrak sel suyundan içmek, kazancı olmasa bile birşey de kaybettirmeyecek bir atılım gerçekleştirilmesine yorulur. Rüyada berrak sel suyunda yıkandığını görmek, bir olanağı doğru ve faydalı şekilde kullanarak tasarruf etmeye delalet eder. Rüyada berrak sel suyunda yüzmek, bir dezavantajı kıvrak zekâlı ve çözümcül yaklaşımlar geliştirme yeteneğine sahip olmak sayesinde avantaja çevirmektir. Yani olumsuz bir olayı kendi yararına kullanmanın yollarını bulmayı başarmak demektir.

Rüyada Deprem Ve Sel Görmek

Rüyada deprem ve selde öldüğünü görmek, rüya sahibinin bazı fobileri (korku) olduğu anlamına gelir ve onun zayıf yönlerine işaret eder. Örneğin; gerçekten de geçmişte yaşadığı bir depremden çok etkilenmiş olması yüzünden her an depremin yeniden olacağını düşünmesi ve hissetmesi gibi. Ya da boğulmaya, yüksek bir yerden düşmeye karşı duyduğu büyük endişe gibi. Rüyada deprem ve selden kurtulduğunu görmek, kendini aşmak demektir. Rüya sahibinin kendisiyle mücadele halinde olduğu ve saplantı haline getirdiği bir duygusunu yenmesine ve kendisine karşı zafer kazanmasına yorulur. Bu zafer kişi için bir milat ya da dönüm noktası olacağı gibi yapmak istediği bir sürü işin önündeki engeli de kaldırmış olacaktır. Basit bir örnekle, unutamayacağını sandığı eski aşkını unutmayı başarması ve bu sayede kendisine değer verecek, onu gönülden sevecek kimseye ulaşmanın önünü açması şeklinde açıklanabilir.

Rüyada Dağdan Sel Geldiğini Görmek

Kişinin kendisine önceden bildirilecek bir haber sonrasında bir kimseye karşı gardını almasına (savunma yapmaya) ya da bir olay karşısında gerekli hazırlıkları yapmasına ve kendini bu sayede kurtarmasına yorulur. Rüyada dağdan sel geldiğini ve felaket olduğunu görmek, hiç hesaplanmamış bir duruma düşmeye ve bu durum karşısında aciz halde kalmaya alamet eder. Rüyayı gören kişinin cebinde parası var zannettiği için gittiği bir yerde hesabı ödeyememesi ya da aldığı şeyleri kasada bırakmak zorunda kalması nedeniyle yaşayacağı utanç, mahcubiyet ve kaos anlamına gelir.

Rüyada Sel Suyunda Kaybolmak

Rüyayı gören kişinin bilmediği işlere girmesi durumunda maddi kaybının büyük olacağına yorulur. Bu nedenle yakın zamanda gerçekleştirilmek istenen bir girişim planı varsa eğer bir danışmanlık hizmeti almak, olası maddi kaybı önleyebilir ya da en aza indirebilir. Rüyada sel suyunda kaybolmaktan kurtulmak, kişinin insanüstü bir çaba ve özveri göstererek önemli bir hastalığı yenmesi, düşmanlarını alt etmesi ya da melanetli ve uğursuz bir kazayı hasarsız, kayıpsız ve yarasız beresiz atlatmasına işaret eder. Rüyada sel suyunda kaybolan birini görmek ve onu kurtarmak, bir kimseye yapılacak insanlık ya da gösterilecek insaniyet sayesinde o kimsenin minnetini kazanmaya yorulur. Rüyada sel suyunda kaybolan birini görmek ama hiç birşey yapamamak, rüya sahibinin sorumluluk duygusu taşıyor olmasından dolayı bir olayda kendini suçlaması demektir.

Rüyada Sel Görmenin Psikolojik Yorumu

Sel, yaşanılması istenmeyecek fakat bazen kaçınılmaz doğal afetlerden biridir. Her ne kadar önlem alınsa da önüne geçilmesinin mümkün olmayacağı fakat en azından gerek can gerekse mal kayıplarının hiç olmazsa düşük düzeyde yaşanacağı bu felaketin rüyalara yansıması bireyin huzursuz bir hal içinde olduğunun kanıtıdır. Bu ruh ve duygu hali bireyin verdiği yaşam mücadelesinin ve yaşadığı hayat gailesinin kızıştığı bir dönemin yansımaları olabilir. Dolayısıyla da rüyası, eğer başına gelirse kendisi için felaket diye nitelendireceği bazı şüpheleri ve endişeleri olduğu anlamına gelir.

Rüyanızı Bize Yazın

Bu Rüya Tabirini Paylaş!

Google+'da

Rüyanızı Yazın

Görmüş olduğunuz rüyayı tüm ayrıntılarıyla bize yazın!

Etiketler: